Vodenje občine je posebna čast in velika odgovornost. Mestna občina Novo mesto je okolje s številnimi potenciali, ki bi jih bilo greh zanemariti. Zato se od prvega trenutka trudim delati prave poteze, da upravičim zaupanje občank in občanov, ki vse bolj verjamejo, da sem leta 2014 podal resnične obljube. Te uresničujemo vsak dan in zato lahko danes vsi še bolj optimistično zremo v prihodnost.

V Novem mestu rojen in odrasel, sem po dokončani gimnaziji v Ljubljani študiral na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo. Moja študentska leta so poleg študija zaznamovala tudi številna druga udejstvovanja, predvsem v Študentski organizaciji Univerze v Ljubljani, najbolj ponosen pa sem na ustanovitev Društva novomeških študentov, ki še danes pomembno prispeva h kakovosti življenja v mojem domačem kraju. Kot diplomirani inžinir elektronike sem svoje izkušnje sedemnajst let nabiral v gospodarstvu, poleg pa aktivno deloval tudi v številnih civilnodružbenih organizacijah. Moja dosedanja karierna pot mi je prinesla številna znanja in kompetence, ki mi še kako pridejo prav pri opravljanju trenutne funkcije. Izjemno vesel sem podpore vseh, ki verjamejo v mojo vizijo za boljše Novo mesto. Še posebej sem hvaležen za podporo moje žene in štirih otrok, ki tej viziji dajejo še dodaten pomen.

Svoj mandat sem po uspešni izvolitvi uradno pričel 3. novembra 2014, nadaljujem pa ga tudi po lokalnih volitvah leta 2018, ko sem v prvem krogu dobili 65-odstotno zaupnico občank in občanov. Do pričetka županovanja sem bil član Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto v mandatih 2002-2006 in 2010-2014, ko sem bil izvoljen na nestrankarski listi. Z ekipo ožje in širše občinske uprave od samega začetka delujemo v smeri optimizacije občinskih sistemov za podporo prepotrebnemu razvoju naše prelepe občine. Uspešno zaključujemo projekt za projektom, hkrati pa odgovorno ravnamo z občinskimi financami. Se povezujemo in sodelujemo na številnih projektih na državni, regionalni in lokalni ravni, podpiramo naše krajevne skupnosti ter nevladne organizacije in tako kot občina v širšem pomenu nizamo številne male in velike uspehe.

Vaš župan sem že
Lista Gregorja Macedonija

1. Mag. Gregor Macedoni - Župan Mestne občine Novo mesto

Gregor Macedoni ima dolgoletne izkušnje v gospodarstvu, civilni družbi in javnem sektorju. Zadnja štiri leta kot župan vodi Mestno občino Novo mesto, mandat pa so mu volilci zaupali tudi v drugo, vse tja do leta 2022. Je univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike in magister ekonomske znanosti. Njegovo delovanje je povezano z ustanovitvijo Društva novomeških študentov in Založbe Goga. Pred vodenjem občine je na več vodilnih mestih v gospodarskih družbah deloval na področju poslovne informatike in montažnih prostorskih rešitev kot odgovorni za trženje in razvoj novih produktov na številnih globalnih tržiščih. S strateškim in vizionarskim pristopom zna premikati meje, pritegniti sodelavce oz. sopotnike in zato lahko danes s ponosom opazuje kako »njegovi« projekti pozitivno vplivajo na številna okolja in posameznike.

Urejanje skupnih zadev v lokalni skupnosti vidim kot izziv; kot dokaz, da se je potrebno urejanja in izboljševanja skupnega lotiti v prvi osebi in ne zgolj kot opazovalec. Doseženi premiki, zaključeni projekti in predvsem pozitivne povratne informacije s strani občanov so velika spodbuda na tej naši skupni poti.

2. Jasna Kos Plantan - Svetnica Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

Jasna Kos Plantan

Jasna Kos Plantan je na Listi Gregorja Macedonija za svetnico Občinskega sveta MONM kandidirala drugič in bila tudi v drugo izvoljena. Je diplomirana kemijska tehnologinja zaposlena v razvoju farmacevtskega podjetja. Več kot 10 let aktivno vključena v vzgojno izobraževalni sistem na občini in aktivna na področju športa.

Na Listi Gregorja Macedonija sem kandidirala, ker je župan v preteklem mandatu dokazal, da je človek uspešnih projektov. S svojim znanjem, izkušnjami in pozitivno energijo mu želim stati ob strani tudi v tekočem mandatu.

3. Boštjan Grobler - Podžupan Mestne občine Novo mesto

Boštjan Grobler

Boštjan Grobler, univ. dipl. ekonomist, podjetnik, že 20 let deluje na različnih vodstvenih funkcijah  v gospodarstvu. Kot nepoklicni podžupan se je v preteklem mandatu lotil vodenja projektov z ogromno energije in znanja ter ključno pripomogel k uresničitvi večih projektov pri razvoju mobilnosti, športne infrastrukture in reorganizaciji občinskih zavodov. Kot vodja skupine za pripravo Strategije razvoja turizma v MO Novo mesto je uspel povezati obstoječe potenciale občine z novimi turističnimi trendi.

4. Sara Tomšič - Podžupanja Mestne občine Novo mesto

Sara Drašković

Sara Tomšič je na Listi Gregorja Macedonija drugič kandidirala za svetnico Občinskega sveta MONM in bila izvoljena. Je diplomirana politologinja s številnimi izkušnjami iz nevladnega, zasebnega in javnega sektorja. Podrobno pozna delovanje občine in ima dobro razvit čut za oblikovanje politik. Kot mlada in zagnana oseba verjame v pogumno in proaktivno delovanje.

Na Listi Gregorja Macedonija sem kandidirala, ker je na čelu naše liste človek, ki nam je vsak dan znova dokazoval, kaj se vse na celotnem območju Mestne občine Novo mesto da storiti, če se le hoče. Glede na moje izkušnje verjamem, da mu bom v pomoč še naslednja štiri leta.

5. Dr. Janez Povh - Svetnik Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

Janez Povh

Dr. Janez Povh je izredni profesor za področje matematike na Univerzi v Ljubljani. Ima veliko izkušen z vodenjem in izvajanjem raziskovalnega in pedagoškega dela v novomeškem, slovenskem in širšem evropskem prostoru. Je tudi vodja Centra razvoja, raziskav in inovacij Jugovzhodne Slovenije. V preteklem mandatu je bil kot svetnik Liste Gregorja Macedonija še posebej aktiven na področju izobraževalnega in raziskovalnega dela v MONM. Kot ponovno izvoljeni predstavnik občank in občanov v Občinskem svetu bo svoje delo konstruktivno nadaljeval naslednja štiri leta.

Raziskave, razvoj in inovacije v povezavi z zelo dobrim izobraževanjem so gotova pot v visoko razvito skupnost z blaginjo za vse. Z Gregorjem Macedonijem na čelu MONM bo to področje v tekočem mandatu ena od naših prioritet.

6. Mag. Mojca Črtalič Andolšek - Svetnica Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

Mojca Črtalič Andolšek

Mojca Črtalič Andolšek je kot svetnica v Občinskem svetu predvsem usmerjena v razvoj gospodarstva in z njim povezanega podpornega okolja. Je magistrica ekonomskih in poslovnih ved, direktorica uspešnega mednarodno uveljavljenega proizvodnega podjetja že tretje generacije. S svojo izredno pozitivno energijo, odločnostjo in vztrajnostjo je usmerjena v doseganje zastavljenih ciljev, ki jih dosega sinhrono s svojimi sodelavci. Kot mati dveh odraščajočih fantov ima veliko življenjskih izkušenj in izzivov ter je aktivna tudi na humanitarnem področju v lokalnem območju.

Dosedanjega župana Gregorja Macedonija spoštujem in cenim, ker je zavzel trdna stališča in v tako kratkem času uspel uresničiti številne pomembne projekte za razvoj in napredek Novega mesta po meri prebivalstva in gospodarstva. Novo mesto ima odločnega in preudarnega župana, ki se trudi graditi zgodbo za boljši jutri, za še večjo prepoznavnost Novega mesta in uživa ugled širom Slovenije.

7. Primož Kobe - Svetnik Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

Primož Kobe

Novomeški maratonec Primož Kobe je atlet, olimpijec, profesor športne vzgoje in trener v športno rekreativnem društvu Fit klub. Je idejni vodja in organizator Novomeškega polmaratona. Primož Kobe je na Listi Gregorja Macedonija kandidiral drugič, leta 2018 pa tudi izvoljen za občinskega svetnika.

Na listi Gregorja Macedonija sem kandidiral, ker zaupam v Gregorjevo delo, poštenost in njegove sposobnosti ter ker mi je mar za Novo mesto in njegov razvoj. Mislim, da je Novo mesto v zadnjih štirih letih zelo napredovalo. Na nestrankarski listi Gregorja Macedonija sem kandidiral, ker verjamem, da lahko s svojimi idejami in vizijo za boljše Novo mesto doprinesem k skupnemu dobremu Novega mesta.

8. Vesna Vesel - Svetnica Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

Vesna Vesel

Vesna Vesel je bila članica Občinskega sveta MONM že v prejšnjem mandatu, svetnica pa je ostala tudi v mandatu 2018 – 2022. Na osnovi skoraj tridesetletnih izkušenj pri delu v gospodarstvu se zaveda, da je tudi za uspešno delo občinskega sveta potrebna ciljna naravnanost in delovanje v skupnem interesu. Le na ta način bo tudi v prihodnje mogoče ustvarjati pogoje za nadaljnji razvoj MO Novo mesto kot gospodarsko uspešne in občanom prijazne občine.

Za kandidiranje na Listi Gregorja Macedonija sem se odločila, ker sem verjamem, da bo ta tudi v prihodnjem mandatu na vseh ravneh angažira in združi odgovorne ljudi, ki se bodo izkazali predvsem z dejanji, v dobro vse skupnosti.

9. Mario Krapež - Svetnik Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

Mario Krapež

Mario Krapež na Listi Gregorja Macedonija je kot kandidat za svetnika Občinskega sveta MONM kandidiral drugič, v mandatu 2018-2022 pa je postal tudi svetnik. Kot poklicni gasilec v Mestni občini Novo mesto skrbi za varnost in dobrobit vseh pomoči potrebnim. Svoje poslanstvo je razširil v politične vode, saj želi pozitivno vplivati na vse prebivalce Novega mesta.

Poštenje, delavnost in pravičnost so merila brez katerih ni možno biti dober vodja. Da Gregor Macedoni te vrline ima je dokazal tudi v preteklem štiriletnem obdobju županovanja. Na Listi Gregorja Macedonija sem kandidiral za svetnika v občinski svet, saj mu želim pri njegovem delu pomagati po svojih močeh.

10. Klara Golič

Klara Golić

Klara Golić je na Listi Gregorja Macedonija kot kandidatka za svetnico Občinskega sveta MONM kandidirala prvič in bila izvoljena. Je diplomirana varstvoslovka ter študentka magistrskega programa Varstvoslovje. Je prostovoljka na različnih področjih dela z ljudmi, mladinska delavka, nosilka projekta Mladi na Uršnih selih, dolgoletna plesalka pri FS Tine Rožanc in FD Kres ter vodja mladinske skupine. Verjame v medsebojno sodelovanje ter pošteno doseganje ciljev.

Na listi Gregorja Macedonija sem kandidirala, ker verjamem v poštene ljudi vredne zaupanja, s trdno vizijo uspeha in poguma ter v ljudi, ki jim je mar za sočloveka. Prepričana sem, da lahko s svojimi izkušnjami tudi jaz pripomorem k nadaljnjemu razvoju naše občine.

11. Goran Makar - Svetnik Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

Goran Makar

Goran Makar predava na Višji strokovni šoli. Ima licenco Evropskega energetskega menedžerja. Med 2014-2018 je bil član Odbora za okolje in prostor, član projektne skupine za Energetsko sanacijo 27 občinskih objektov in s skupino strokovnjakov pripravlja Lokalni energetski  koncept. S svojim znanjem in izkušnjami je kandidiral v Občinski svet na Listi Gregorja Macedonija in bil izvoljen.

Trajnostna naravnanost občine je očitna. Zmanjšali smo rabo energije z energetsko obnovo predvsem OŠ in vrtcev. Uvedli smo kotlovnice na biomaso v šolah okolice Novega mesta. Mobilnost v mestu se usmerja na javni prevoz, kolo, peš in e-mobilnost. Predvsem pa me veseli, da je ta mandat zaznamovala rešitev nakopičenih problemov občine med katerimi zagotovo izstopa vrnitev velodroma v uporabno stanje.

12. Suzana Hočevar - Svetnica Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

Suzana Hočevar

Suzana Hočevar je na Listi Gregorja Macedonija kandidirala za svetnico Občinskega sveta  MONM že tretjič. Po izobrazbi je univ. dipl. ekonomistka in ima dolgoletne izkušnje v gospodarstvu, organizaciji izobraževanj, turizmu in kulturi. Aktivno se vključuje s predlogi in pobudami za razvoj novomeške občine.

Zaupam in podpiram Gregorja Macedonija, saj je s svojim aktivnim vključevanjem v gospodarstvo in politiko že od študentskih let naprej, v času svojega dela v gospodarskih podjetjih in zdaj kot župan dokazal, da zna, zmore in hoče zagotoviti trajnostni razvoj novomeške občine. Je velik vizionar z delovnim potencialom in župan vseh.

13. Tomaž Slak

Tomaž Slak

Tomaž Slak je na Listi Gregorja Macedonija, kot kandidat za svetnika Občinskega svetnika MONM kandidiral prvič. Je delavec v gostinstvu, ima številne izkušnje z vodenjem gostinskega podjetja in delovanjem društev ter lokalne samouprave. Delovanje občinskega sistema pozna dobro, saj se je v preteklem mandatu trudil za razvoj krajevne skupnosti Stopiče.

Na listi Gregorja Macedonija sem kandidiral, ker je v preteklem mandatu kot župan dokazal in nadaljeval začrtane projekte iz preteklih let in jih uresničil, ter nam je vsak dan znova dokazoval, kaj se vse na celotnem območju Mestne občine Novo mesto da storiti.

14. Polonca Centa

Polonca Centa je na Listi Gregorja Macedonija kot kandidatka za svetnico Občinskega sveta MONM kandidirala drugič. Po izobrazbi je profesorica geografije in zgodovine, svojo profesionalno pot pa gradi na področju izobraževanja in turizma v javnem in zasebnem sektorju. Prepričana je, da znanje in izkušnje posameznika z različnih področij lahko pripomorejo k napredku širše skupnosti.

Na Listi Gregorja Macedonija sem kandidirala, ker me je zadnjih štirih letih vodenja občine prepričal, da si upa lotiti tudi najbolj zapletenih in na videz nerešljivih nalog. Verjamem, da bomo tudi v prihodnje priča smelim projektom, za katere bo glavno merilo izboljšanje kakovosti življenja občank in občanov.

15. Jernej Strgar

Jernej Strgar

Za občinskega svetnika je ponovno kandidiral na Listi Gregorja Macedonija. Z znanjem na področju ekonomije in dolgoletnimi izkušnjami je dober poznavalec družbenega življenja v občini. Je človek kompromisov in konkretnih dejanj.

Ker verjamem v zagnanost in ustvarjalnost članov z Liste Gregorja Macedonija, želim vse v dobrobit občine in občanov, pomagati premikati stvari z manj besedami in več dejanji. Tudi zato sem kandidiral na Listi Gregorja Macedonija.

16. Branko Kovač

Branko Kovač

Branko Kovač je kandidiral na Listi Gregorja Macedonija  kot kandidat za svetnika Občinskega sveta MONM.  Po izobrazbi je diplomirani inženir lesarstva. Na podiplomskem študiju je pridobil naziv magister družboslovne informatike. Uspešno vodi družinsko podjetje z dolgoletno tradicijo. Pozna potrebe aktivnega prebivalstva in manjšega gospodarstva v Novem mestu.  Je aktivni član Odbora za gospodarstvo.

Na Listi Gregorja Macedonija sem kandidiral, ker zaupam njegovi viziji razvoja. Po daljšem mirovanju Novo mesto pod njegovim vodstvom ponovno pridobiva zagon in veljavo. Verjamem, da bom z zagnanostjo in poznavanjem aktualnih potreb manjših podjetij prispeval, da Novo mesto in Dolenjsko naredimo konkurenčno v slovenskem in evropskem merilu.

17. Darja Marjanovič

Darja Marjanovič

Darja Marjanović, profesorica francoščine in angleščine, se zna soočati z različnimi izzivi na podlagi izkušenj, ki jih je pridobila v poklicnem okolju, pri vodenju Sveta krajevne skupnosti ter raznih društev. S svojimi predlogi prispeva k razvoju lokalne skupnosti, prepozna težave in potrebe ter zna poiskati pot do zastavljenega cilja.

Kandidati Liste Gregorja Macedonija smo ljudje z različnih področij javnega in zasebnega sektorja, ki se zavedamo pomembnosti stalnega razvoja in vidimo priložnosti za napredek tako mestnega središča kot tudi vasi oz. podeželja.

18. Primož Skubic

Primož Skubic

Primož Skubic je na Listi Gregorja Macedonija kot kandidat za svetnika Občinskega sveta MONM kandidiral drugič. Je samostojni podjetnik z več kot 10 letnimi izkušnjami iz gospodarskega sektorja. V preteklem mandatu je poskrbel za nadzor vzdrževanja javnih in zelenih površin v občini ter ureditev funkcionalnih zemljišč v Monm.

Na Listi Gregorja Macedonija sem kandidiral, ker smo naredili, kar smo obljubili. Glede na moje izkušnje verjamem, da bom županu lahko v pomoč tudi naslednja štiri leta, kar mi bo v veliko veselje.

19. Lea Šalehar

Lea Šalehar je na Listi Gregorja Macedonija kot kandidatka za svetnico Občinskega sveta MONM kandidirala prvič. Je diplomirana komunikologinja, s širokim spektrom znanj in izkušenj iz zasebnega sektorja in različnih prostovoljnih organizacij. Kot vodja prostovoljnega gasilskega društva stremi k dobremu sodelovanju z vsemi akterji na lokalni in občinski ravni ter se zavzema za dobrobit vsakega posameznika. Verjame, da skupnimi močmi lahko dosežemo marsikaj. 

Na Listi Gregorja Macedonija sem kandidirala, ker podpiram pozitivne spremembe in razvoj. Mestna občina Novo mesto pa je v zadnjih štirih letih nedvomno dosegla oboje. Verjamem, da lahko skupaj dosežemo še več.

20. Urban Kramar

Urban Kramar

Urban Kramar je na Listi Gregorja Macedonija kot kandidat za svetnika Občinskega sveta MONM kandidiral prvič. Je nekdanji nogometaš in diplomirani novinar, ki se po študiju ukvarja s področjem odnosov z javnostmi, pri svojem delu pa je podrobno spoznal tudi delovanje občine.

Rad imam Novo mesto, zato sem prepričan, da si uspešna zgodba prvega mandata zasluži nadaljevanje. Verjamem, da je proaktivna razvojna naravnanost ekipe aktualnega župana, prava pot za našo občino, zato si želim prispevati svoj delež.

21. Ana Naranča

Ana Naranča

Ana Naranča je za svetnico Občinskega sveta MONM na Listi Gregorja Macedonija kandidirala drugič. Je diplomirana poslovna infomatičarka, s svojimi mednarodnimi izkušnjami v gospodarstvu in aktivnim delovanjem v kulturi listi dodaja širino.

Na Listi Gregorja Macedonija sem kandidirala, ker je Gregor dokazal, da se stvari z vztrajnostjo in doslednostjo lahko premaknejo na bolje. Veliko je bilo narejenega, prostora za rast pa je še več in tu verjamem, da bom lahko v pomoč tudi v prihodnje.

22. Boštjan Molan

Boštjan Molan

Boštjan Molan je na Listi Gregorja Macedonija kot kandidat za svetnika Občinskega sveta MONM kandidiral drugič. Je oče sedmih otrok, diplomirani ekonomist in zaposlen na Zavarovalnici Triglav d.d.. Kot dolgoletni predsednik SZZS, član SD ZT d.d. in predstavnik zaposlenih v NS ZT d.d. ima razvit posluh za reševanje težav »majhnih« ljudi. Še vedno verjame, da je možno spreminjati svet na bolje, a le pod pogojem, da je ta želja iskrena in podkrepljena z lastnim udejstvovanjem.

Na listi Gregorja Macedonija sem kandidiral, ker je dokazal, da ima poleg želje tudi znanje in voljo za doseganje ciljev, ki se rezultirajo v lepšo prihodnost nas občanov MONM. Verjamem, da mu bom v tekočem mandatu z svojimi izkušnjami lahko pomagal pri realizaciji zastavljenih ciljev.

23. Natalija Petakovič

Natalija Petakovič

Natalija Petakovič, profesorica slovenščine na novomeški gimnaziji in velika ljubiteljica kulture, na vseh področjih svojega delovanja navdušuje predvsem mlade za kulturo in umetniško delovanje ter soustvarjanje podobe Novega mesta kot pomembnega kulturnega središča.

Gregorja Macedonija podpiram zato, ker za zaveda, kako pomembni so šolstvo, kultura, znanost in humanitarne dejavnosti za razvoj Novega mesta. Pri tem je odprt za sveže ideje in pobude, ki krepijo občutek pripadnosti vseh generacij svojemu mestu.

24. Miro Škufca

Miro Škufca

Miro Škufca se kot predsednik KS Šmihel z lokalno politiko ter zagotavljanjem kakovosti bivalnega okolja ukvarja že vrsto let. Od leta 2005 je samostojni podjetnik, področje njegovega profesionalnega dela je varnostni inženiring. Pred tem pa je bil manager v Krki oz. v Termah Krka.

Za kandidiranje na Listi Gregorja Macedonija za občinski svet ter za pomoč pri ponovitvi mandata dosedanjemu županu sem se odločil predvsem zato, ker je njemu in njegovi ekipi po 10 letih, ko smo pridobili gradbeni projekt, končno uspelo pričeti urejati Šmihelsko cesto. Ta projekt predstavlja namreč velik doprinos naši skupnosti, zaradi česar smo se tudi v Svetu KS Šmihel odločili, da na lokalnih volitvah 2018 podpremo Gregorja Macedonija.

25. Dr. Katja Grgič

Katja Grgić

Katja Grgić je na Listi Gregorja Macedonija kot kandidatka za svetnico Občinskega sveta MONM kandidirala drugič. Je diplomirana psihologinja in doktorica znanosti. Deluje kot poslovni psiholog, trener in coach na področju razvoja vodstvenih veščin ter konstruktivnih medosebnih odnosov. Kot HR svetovalka družbam svetuje pri vzpostavitvi kadrovskih sistemov, ki podpirajo uresničevanje poslovne strategije.

S kandidaturo na Listi Gregorja Macedonija izražam svojo podporo osebi, ki že od dijaških let nesebično, s srcem in dušo deluje v smeri razvoja Novega mesta. Menim, da je odgovornost vsakega meščana, da pri so-ustvarjanju vizije razvoja Novega mesta zavzame aktivno držo ter izkaže svoj prispevek v skladu s svojimi zmožnostmi ter stroko.

26. Janez Mohorčič

Janez Mohorčič

Janez Mohorčič je kandidiral na Listi Gregorja Macedonija za svetnika Občinskega sveta MONM. Po poklicu je profesor športne vzgoje z veliko izkušnjami s področja športa mladih. Dobro pozna delo športnih klubov na področju občine, tako v smislu  tekmovalnega kot vrhunskega športa. Danes kot upokojenec vodi športne aktivnosti v DU NM. Bil je tudi vrsto let trener v ženskem in moškem odbojkarskem klubu. Ima tudi strokovne nazive: učitelj plavanja in smučanja ter diplomiran trener odbojke. 

Na listi Gregorja Macedonija sem kandidiral predvsem z željo, da bi se v občini izboljšala športna infrastruktura in da bi se izboljšali pogoji za športno udejstvovanje upokojencev.

27. Mag. Karmen Rodič

Karmen Rodič

Karmen Rodič, magistra znanosti agronomije, je kandidirala za svetnico Občinskega sveta MONM na Listi Gregorja Macedonija. Na volitve se je podala prvič. Je aktivna občanka, tako na področju otroških in mladinskih projektov kot na področju lokalne skupnosti. Vedno polna idej in zamisli ter poguma in proaktivnega delovanja.

Z nosilcem liste, Gregorjem Macedonijem sva uspešno izvedla kar nekaj idej in projektov, ki so dober dokaz, da kjer je volja je tudi moč. Takšnega razvoja, kot ga je bila v zadnjih 4 letih deležna MONM, ne vidiš na vsakem koraku. Zato s pozitivizmom gledam v prihodnost, katere del želim biti tudi sama.

28. Sandi Vidic

Sandi Vidic

Sandi Vidic na Listi Gregorja Macedonija je kot kandidat za svet MONM kandidiral že od samega začetka liste. Je podjetnik že skoraj 20 let kot vodja podjetja , ki se ukvarja z izdelavo zobne protetike. Zelo dobro pozna vse zakone in pasti podjetništva ter dela, kot stanovalec mestnega jedra pa prav tako spodbuja razvoj in oživitev mesta ter kvaliteto bivanja v njem.

Z veseljem sem vsakič do sedaj kandidiral na Listi Gregorja Macedonija, saj nam je kot župan vsem dokazal, koliko je možno narediti v tako kratkem času, če le imaš vizijo in željo. Res je neverjetno, koliko energije, truda in požrtvovalnosti je bilo vložene na vseh področjih županovanja in prav je, da mu pri tem karseda tudi pomagam.

29. Miha Kralj

Miha Kralj

Miha Kralj je na Listi Gregorja Macedonija kot kandidat za svetnika Občinskega sveta MONM kandidiral prvič. Kot gradbeni inženir je človek z izkušnjami pri vodenju projektov s področja investicij in gradbeništva. Dobro pozna delovanje in oblikovanje občinskega prostorskega sistema. Je mladi kandidat, ki vidi prihodnost v sodelovanju in povezovanju starejše in mlajše generacije z namenom izboljšanja družbenega standarda.

Na Listi Gregorja Macedonija sem kandidiral z željo po nadaljevanju uspešnega razvoja občine, ki se je v preteklem mandatu izkazala s številnimi uspešno izvedenimi projekti, tako v samem mestnem jedru kot tudi pri razvoju podeželja. V tako kratkem obdobju je težko zaključiti zastavljeno vizijo, zato verjamem, da bom lahko s svojim znanjem in izkušnjami pomagal pri uresničevanju novih ciljev.

null

Odpravljeno prekuhavanje vode

0
Obnovljenih otroških igrišč
0
Izvedenih projektov krajevne skupnosti
0
Mest v vrtcih več za naše malčke
0
Zagotovljenih ur za rekreativni šport
0
Kilometrov izgrajenih in obnovljenih cest
Razvojni projekti
Novice