Vaš župan sem že
Gregor Macedoni

Vodenje občine je posebna čast in velika odgovornost. Mestna občina Novo mesto je okolje s številnimi potenciali, ki bi jih bilo greh zanemariti. Zato se od prvega trenutka trudim delati prave poteze, da upravičim zaupanje občank in občanov, ki vse bolj verjamejo, da sem leta 2014 podal resnične obljube.

Te uresničujemo vsak dan in zato lahko danes vsi še bolj optimistično zremo v prihodnost.

V Novem mestu rojen in odrasel, sem po dokončani gimnaziji v Ljubljani študiral na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo. Moja študentska leta so poleg študija zaznamovala tudi številna druga udejstvovanja, predvsem v Študentski organizaciji Univerze v Ljubljani, najbolj ponosen pa sem na ustanovitev Društva novomeških študentov, ki še danes pomembno prispeva h kakovosti življenja v mojem domačem kraju.

Kot diplomirani inžinir elektronike sem svoje izkušnje sedemnajst let nabiral v gospodarstvu, poleg pa aktivno deloval tudi v številnih civilnodružbenih organizacijah. Moja dosedanja karierna pot mi je prinesla številna znanja in kompetence, ki mi še kako pridejo prav pri opravljanju trenutne funkcije.

Izjemno vesel sem podpore vseh, ki verjamejo v mojo vizijo za boljše Novo mesto. Še posebej sem hvaležen za podporo moje žene in štirih otrok, ki tej viziji dajejo še dodaten pomen.

Svoj mandat sem po uspešni izvolitvi uradno pričel 3. novembra 2014. Leta 2022 so mi je  74,5 % vseh tistih občank in občanov, ki so odšli na volišča, v prvem krogu zaupalo že tretji mandat.

Do pričetka županovanja sem bil član Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto v mandatih 2002-2006 in 2010-2014, ko sem bil izvoljen na nestrankarski listi. Z ekipo ožje in širše občinske uprave od samega začetka delujemo v smeri optimizacije občinskih sistemov za podporo prepotrebnemu razvoju naše prelepe občine.

Uspešno zaključujemo projekt za projektom, hkrati pa odgovorno ravnamo z občinskimi financami. Se povezujemo in sodelujemo na številnih projektih na državni, regionalni in lokalni ravni, podpiramo naše krajevne skupnosti ter nevladne organizacije in tako kot občina v širšem pomenu nizamo številne male in velike uspehe.

Štiri zaveze za nova štiri leta razvoja

Promet in trajnostna mobilnost

 • Obvoznici z novima mostovoma za avtomobilski promet.
 • Nadaljnje urejanje vpadnic v mesto in celovito urejanje cestne infrastrukture po celotni občini.
 • Urejanje varnih šolskih poti.
 • Nadaljevanje izgradnje mreže kolesarskih povezav.
 • Uvajanje novih oblik javnega prometa.

Prijazen življenjski prostor za vse

 • Presoja investicij in projektov iz vidika smotrnosti in uporabnosti za različne skupine – gibalno in senzorno ovirani, starejši, otroci.
 • Dostopna stanovanja za starejše, mlade in ranljive skupine.
 • Celovito in trajnostno načrtovanje sosesk glede na današnje potrebe.
 • Nove vadbene športne površine (dodatna vadbena dvorana, športna igrišča, …).
 • Nadgradnja in urejanje kulturne infrastrukture (KCJT, Narodni dom,…).

Skrb za ljudi in okolje

 • Participativno sodelovanje s krajevnimi skupnostmi, nevladnimi organizacijami in drugimi aktivnimi skupinami; skrb za ranljive skupine in posameznike.
 • Zasaditev javnih površin z uporabnimi rastlinami in drevjem.
 • Izgradnja manjkajočih javnih kanalizacijskih in vodovodnih sistemov.
 • Nove oblike trajnostnega pristopa k energetski oskrbi (javni sistemi daljinskega ogrevanja, sončne elektrarne na javnih objektih in površinah).

Razvoju naklonjena občina

 • Urejanje gospodarskih con z infrastrukturo za podporo novim delovnim mestom.
 • Razvoj javne univerze in znanstveno tehnološkega parka za nove kompetentne kadre za delovna mesta z visoko dodano vrednostjo.
 • Krepitev razvojne pisarne za pridobivanje razvojnih sredstev iz različnih nacionalnih in mednarodnih programov  za investicije in vsebinske projekte.
 • Razvoj novih in podpora obstoječim turističnim produktom (nove prenočitvene zmožnosti, nova ponudba turističnih storitev).
Lista Gregorja Macedonija

V mandatu 2022 – 2026 ima Lista Gregorja Macedonija sedem od devetindvajset svetniških mest. Na neodvisni kandidatni listi za lokalne volitve leta 2022 so bili posameznice in posamezniki, ki so s svojo kandidaturo pokazali, da imajo radi Mestno občino Novo mesto in so za njen razvoj pripravljeni delati.

1. Mag. Gregor Macedoni - Župan Mestne občine Novo mesto

Gregor Macedoni ima dolgoletne izkušnje v gospodarstvu, civilni družbi in javnem sektorju. Zadnjih osem let kot župan vodi Mestno občino Novo mesto, mandat pa so mu volilci zaupali tudi v tretje ob lokalnih volitvah leta 2022. Je univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike in magister ekonomske znanosti. Njegovo prvo delovanje je povezano z ustanovitvijo Društva novomeških študentov in Založbe Goga. Pred vodenjem občine je na več vodilnih mestih v gospodarskih družbah deloval na področju poslovne informatike in montažnih prostorskih rešitev kot odgovorni za trženje in razvoj novih produktov na številnih globalnih tržiščih. S strateškim in vizionarskim pristopom zna premikati meje, pritegniti sodelavce oz. sopotnike in zato lahko danes s ponosom opazuje kako »njegovi« projekti pozitivno vplivajo na številna okolja in posameznike.

Urejanje skupnih zadev v lokalni skupnosti vidim kot izziv; kot dokaz, da se je potrebno urejanja in izboljševanja skupnega lotiti v prvi osebi in ne zgolj kot opazovalec. Doseženi premiki, zaključeni projekti in predvsem pozitivne povratne informacije s strani občanov so velika spodbuda na tej naši skupni poti.

2. Jasna Kos Plantan - Svetnica Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

Jasna Kos Plantan je svetnica Liste Gregorja Macedonija že tretjič zapored. Je diplomirana kemijska tehnologinja zaposlena v razvoju farmacevtskega podjetja. Več kot 10 let je aktivno vključena v vzgojno izobraževalni sistem na ravni občine in aktivna na področju športa ter gasilstva.

Na Listi Gregorja Macedonija sem kandidirala, ker je župan v preteklih mandatih dokazal, da je človek uspešnih projektov. S svojim znanjem, izkušnjami in pozitivno energijo mu želim stati ob strani tudi v tretjem mandatu.

3. Boštjan Grobler - Svetnik Mestne občine Novo mesto

Boštjan Grobler, univ. dipl. ekonomist, podjetnik, že 20 let deluje na različnih vodstvenih funkcijah  v gospodarstvu. Kot dvakratni nepoklicni podžupan se je v preteklih dveh mandatih lotil vodenja projektov z ogromno energije in znanja ter ključno pripomogel k uresničitvi večih projektov pri razvoju mobilnosti, športne infrastrukture in reorganizaciji občinskih zavodov. Kot vodja skupine za pripravo Strategije razvoja turizma v MO Novo mesto je uspel povezati obstoječe potenciale občine z novimi turističnimi trendi. Soglasje k svoji kandidaturi v okviru Liste Gregorja Macedonija je podal že tretjič in bil tudi izvoljen za svetnika Občinskega sveta.

4. Sara Tomšič - Podžupanja Mestne občine Novo mesto

Sara Tomšič je po dveh uspešnih mandatih na Listi Gregorja Macedonija kandidirala za svetnico Občinskega sveta MONM že tretjič. Že drugi mandat zapored je poklicna podžupanja za področje družbenih dejavnosti in razvojnih projektov. Je diplomirana politologinja s številnimi izkušnjami iz nevladnega, zasebnega in javnega sektorja. Podrobno pozna delovanje občine in ima dobro razvit čut za oblikovanje politik. Kot mlada in zagnana oseba verjame v pogumno in proaktivno delovanje.

Na Listi Gregorja Macedonija sem kandidirla, ker je na čelu naše liste človek, ki nam je preteklih osem let vsak dan znova dokazoval, kaj se vse na celotnem območju Mestne občine Novo mesto da storiti, če se le hoče. Glede na moje izkušnje verjamem, da mu bom v pomoč še naslednja štiri leta.

5. Dr. Janez Povh - Svetnik Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

Prof. dr. Janez Povh je od septembra 2022 direktor znanstvenega in tehnološkega inštituta Rudolfovo, ki je bil ustanovljen spomladi 2022 s strani Vlade Republike Slovenije in je prvi tovrstni inštitut v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. Je tudi profesor matematike na Univerzi v Ljubljani. Ima veliko izkušenj z vodenjem in izvajanjem raziskovalnega in pedagoškega dela v novomeškem, slovenskem in širšem evropskem akademskem prostoru. V preteklih dveh mandatih je bil kot svetnik Liste Gregorja Macedonija še posebej aktiven na področju izobraževalnega in raziskovalnega dela v MONM. To aktivnost nadaljuje tudi v tretjem. V zadnjem mandatu je bil tudi vodja svetniške skupine Liste Gregorja Macedonija.

Raziskave, razvoj in inovacije v povezavi z zelo dobrim izobraževanjem so gotova pot v visoko razvito skupnost z blaginjo za vse. Z Gregorjem Macedonijem na čelu MONM bo to področje v tekočem mandatu še naprej ena od naših prioritet.

6. Vesna Vesel - Svetnica Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

Vesna Vesel je članica Občinskega sveta MONM že tri mandate. Na osnovi skoraj tridesetletnih izkušenj pri delu v gospodarstvu se zaveda, da je tudi za uspešno delo občinskega sveta potrebna ciljna naravnanost in delovanje v skupnem interesu. Le na ta način bo tudi v prihodnje mogoče ustvarjati pogoje za nadaljnji razvoj MO Novo mesto kot gospodarsko uspešne in občanom prijazne občine.

Za kandidiranje na Listi Gregorja Macedonija sem se odločila, ker verjamem, da bo ta tudi v prihodnjem mandatu na vseh ravneh angažiral in združeval odgovorne ljudi, ki se bodo izkazali predvsem z dejanji, v dobro vse skupnosti.

7. Urban Kramar - Podžupan Mestne občine Novo mesto

Urban Kramar je na Listi Gregorja Macedonija kot kandidat za svetnika Občinskega sveta MONM kandidiral drugič. Je nekdanji nogometaš in diplomirani novinar, ki se je po študiju ukvarjal s področjem odnosov z javnostmi, pri svojem delu pa je podrobno spoznal tudi delovanje občine.

Rad imam Novo mesto, zato sem prepričan, da si uspešna zgodba prvih dveh mandatov zasluži nadaljevanje. Verjamem, da je proaktivna razvojna naravnanost ekipe aktualnega župana, prava pot za našo občino, zato si želim prispevati svoj delež.

8. Klara Golič

Klara Golić bo na Listi Gregorja Macedonija kot kandidatka za svetnico Občinskega sveta MONM kandidirala drugič. Je magistrica varstvoslovja in prostovoljka na različnih področjih dela z ljudmi, mladinska delavka, nosilka projekta Mladi na Uršnih selih, dolgoletna plesalka pri FD Kres ter vodja mladinske skupine. Verjame v medsebojno sodelovanje ter pošteno doseganje ciljev.

Verjamem v dolgoročno in trdno vizijo razvoja naše občine, v medsebojno sodelovanje, iskanje rešitev in izboljšav na vseh področjih delovanja, zato ponovno kandidiram na Listi Gregorja Macedonija.

9. Primož Kobe - Svetnik Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

Novomeški maratonec Primož Kobe je atlet, olimpijec, profesor športne vzgoje in trener v športno rekreativnem društvu Fit klub. Je idejni vodja in organizator Novomeškega polmaratona. Primož Kobe je na Listi Gregorja Macedonija kandidiral tretjič, za njim pa je uspešen svetniški mandat.

Na listi Gregorja Macedonija sem kandidiral, ker zaupam v Gregorjevo delo, poštenost in njegove sposobnosti ter ker mi je mar za Novo mesto in njegov razvoj. Mislim, da je Novo mesto v zadnjih letih zelo napredovalo. Na nestrankarski listi Gregorja Macedonija bom kandidiral, ker verjamem, da lahko s svojimi idejami in vizijo za boljše Novo mesto doprinesem k skupnemu dobremu Novega mesta.

10. Darja Marjanovič

Darja Marjanović, profesorica francoščine in angleščine, se zna soočati z različnimi izzivi na podlagi izkušenj, ki jih je pridobila v poklicnem okolju, pri vodenju Sveta krajevne skupnosti ter raznih društev. S svojimi predlogi prispeva k razvoju lokalne skupnosti, prepozna težave in potrebe ter zna poiskati pot do zastavljenega cilja.

Kandidati Liste Gregorja Macedonija smo ljudje z različnih področij javnega in zasebnega sektorja, ki se zavedamo pomembnosti stalnega razvoja in vidimo priložnosti za napredek tako mestnega središča kot tudi vasi oz. podeželja.

11. Mario Krapež

Mario Krapež je na Listi Gregorja Macedonija kot kandidat za svetnika Občinskega sveta MONM kandidiral tretjič, v mandatu 2018-2022 pa je opravil veliko dela tako kot svetnik kot tudi predsednik KS Prečna. Kot poklicni gasilec v Mestni občini Novo mesto skrbi za varnost in dobrobit vseh pomoči potrebnih. Svoje poslanstvo je razširil v politične vode, saj želi pozitivno vplivati na vse prebivalce Novega mesta.

Poštenje, delavnost in pravičnost so merila brez katerih ni možno biti dober vodja. Da Gregor Macedoni te vrline ima je dokazal tudi v preteklem štiriletnem obdobju županovanja. Na Listi Gregorja Macedonija sem kandidiral za svetnika v občinski svet, saj mu želim pri njegovem delu pomagati po svojih močeh.

12. Suzana Hočevar

Suzana Hočevar je na Listi Gregorja Macedonija kandidirala za svetnico Občinskega sveta  MONM že tretjič. Po izobrazbi je univ. dipl. ekonomistka zaposlena v farmacevtskem podjetju kot svetovalka za izobraževanje. Aktivno se vključuje s predlogi in pobudami za razvoj novomeške občine.

Zaupam in podpiram Gregorja Macedonija, saj je s svojim aktivnim vključevanjem v gospodarstvo in politiko že od študentskih let naprej, v času svojega dela v gospodarskih podjetjih in zdaj kot župan dokazal, da zna, zmore in hoče zagotoviti trajnostni razvoj novomeške občine. Je velik vizionar z delovnim potencialom in župan vseh.

13. Goran Makar

Goran Makar predava na Višji strokovni šoli Šolskega centra Novo mesto. Ima licenco Evropskega energetskega menedžerja. Med 2014-2018 je bil član Odbora za okolje in prostor, član projektne skupine za Energetsko sanacijo 27 občinskih objektov, s skupino strokovnjakov pa je pripravil Lokalni energetski  koncept za Mestno občino Novo mesto. S svojim znanjem in izkušnjami je nadaljeval v mandatu 2018-2022 kot svetnik v Občinskem svetu in kot član Odbora za okolje, prostor, promet in komunalo na Listi Gregorja Macedonija. Družbeno in humanitarno odgovornost udejanja kot dolgoletni »motor« Društva Celiac Slovenija.

Odgovornost do okolja je rdeča nit razvojne naravnanosti občine za naslednja desetletja. Sprejeli smo strategije razvoja na več področjih delovanja občine in tako odgovorno skrbimo za skladen razvoj. Velikokrat trenutne rešitve niso po željah posameznikov ali celo skupine občanov, se pa na dolgi rok izkažejo kot odgovorne, pravilne, celovite ali celo vizionarske. Zato podpiram Gregorja Macedonija pri nadaljevanju začrtanih strategij in želim tvorno sodelovati pri ustvarjanju odgovornih rešitev.

14. Mateja Rožič

Mateja Rožič je na Listi Gregorja Macedonija kot kandidatka za svetnico Občinskega sveta MONM kandidirala prvič. Po izobrazbi je gradbena inženirka, predsednica sveta KS Regrča vas, svetovalka za okolje in prostor, ponosna babica. Njeno delo v lokalni samoupravi zajema podrobno poznavanje delovanja občine, vodenje s področja infrastrukturnih projektov tudi občinskega prostorskega načrtovanja vse z vizijo aktivnega in dinamičnega dela s končnim rezultatom.

Kandidirala sem zato, ker je življenje v kraju odvisno od zavzemanja posameznikov, ki so pripravljeni s svojimi idejami in delom nekaj narediti za skupnost. In če se v kraju najdejo predstavniki z idejami in zagnanostjo, se da pridobiti tudi sredstva za njihovo uresničitev.

15. Jernej Strgar

Za občinskega svetnika je tretjič kandidiral na Listi Gregorja Macedonija. Z znanjem na področju ekonomije in dolgoletnimi izkušnjami je dober poznavalec družbenega življenja v občini. Je človek kompromisov in konkretnih dejanj.

Ker verjamem v zagnanost in ustvarjalnost članov z Liste Gregorja Macedonija, želim tudi sam za dobrobit občine in občanov pomagati premikati stvari z manj besedami in več dejanji. Tudi zato sem zopet kandidiral na Listi Gregorja Macedonija.

16. Maša Macedoni

Maša Macedoni je študentka 2. letnika oblikovanja tekstilij in oblačil na Naravoslovnotehniški fakulteti v Ljubljani. Pred tem je znanje pridobivala na novomeški gimnaziji. Je velika ljubiteljica kulture in umetnosti.

Za kandidaturo sem se odločila, ker imam na naše mesto pogled iz perspektive nas mladih in mislim, da lahko s tem pripomorem k soustvarjanju tega okolja.

17. Tomaž Slak

Tomaž Slak je na Listi Gregorja Macedonija, kot kandidat za svetnika Občinskega svetnika MONM kandidiral drugič. Je delavec v gostinstvu, ima številne izkušnje z vodenjem gostinskega podjetja in delovanjem društev ter lokalne samouprave. Delovanje občinskega sistema pozna dobro, saj se je v preteklem mandatu trudil za razvoj krajevne skupnosti Stopiče.

Na Listi Gregorja Macedonija semm kandidiral, ker je v dveh mandatih kot župan dokazal in nadaljeval začrtane projekte iz preteklih let in jih uresničil, ter nam je vsak dan znova dokazoval, kaj se vse na celotnem območju Mestne občine Novo mesto da storiti.

18. Branko Kovač

Branko Kovač je na Listi Gregorja Macedonija kot kandidat za svetnika Občinskega sveta MONM kandidiral drugič.  Po izobrazbi je diplomirani inženir lesarstva. Na podiplomskem študiju je pridobil naziv magister družboslovne informatike. Uspešno vodi družinsko podjetje z dolgoletno tradicijo. Pozna potrebe aktivnega prebivalstva in manjšega gospodarstva v Novem mestu. Je aktivni član Odbora za gospodarstvo.

Na Listi Gregorja Macedonija sem kandidiral, ker zaupam županovi viziji razvoja. Po daljšem mirovanju Novo mesto pod njegovim vodstvom ponovno pridobiva zagon in veljavo. Verjamem, da bom z zagnanostjo in poznavanjem aktualnih potreb manjših podjetij prispeval, da Novo mesto in Dolenjsko naredimo konkurenčno v slovenskem in evropskem merilu.

19. Janez Mohorčič

Janez Mohorčič

Janez Mohorčič je tretjič kandidiral na Listi Gregorja Macedonija za svetnika Občinskega sveta MONM. Po poklicu je profesor športne vzgoje z veliko izkušnjami s področja športa mladih. Dobro pozna delo športnih klubov na področju občine, tako v smislu  tekmovalnega kot vrhunskega športa. Danes kot upokojenec vodi športne aktivnosti v DU NM. Bil je tudi vrsto let trener v ženskem in moškem odbojkarskem klubu. Ima tudi strokovne nazive: učitelj plavanja in smučanja ter diplomiran trener odbojke. 

Na listi Gregorja Macedonija sem zopet kandidiral predvsem z željo, da bi se v občini izboljšala športna infrastruktura in da bi se izboljšali pogoji za športno udejstvovanje upokojencev.

20. Mag. Mojca Črtalič Andolšek

Mojca Črtalič Andolšek

Mojca Črtalič Andolšek je bila kot svetnica v Občinskem svetu v mandatu 2018-2022 predvsem usmerjena v razvoj gospodarstva in z njim povezanega podpornega okolja. Na zadnjih lokalnih volitvah je kandidirala drugič. Je magistrica ekonomskih in poslovnih ved, direktorica uspešnega mednarodno uveljavljenega proizvodnega podjetja že tretje generacije. S svojo izredno pozitivno energijo, odločnostjo in vztrajnostjo je usmerjena v doseganje zastavljenih ciljev, ki jih dosega sinhrono s svojimi sodelavci. Kot mati dveh odraščajočih fantov ima veliko življenjskih izkušenj in izzivov ter je aktivna tudi na humanitarnem področju v lokalnem območju.

Dosedanjega župana Gregorja Macedonija spoštujem in cenim, ker je zavzel trdna stališča in v tako kratkem času uspel uresničiti številne pomembne projekte za razvoj in napredek Novega mesta po meri prebivalstva in gospodarstva. Novo mesto ima odločnega in preudarnega župana, ki se trudi graditi zgodbo za boljši jutri, za še večjo prepoznavnost Novega mesta in uživa ugled širom Slovenije.

21. Dr. Katerina Božič

Dr. Katerina Božič je docentka za področje managementa na Ekonomski fakulteti, Univerze v Ljubljani. Je mednarodno uveljavljena raziskovalka za področje trajnosti, inovacij, upravljanja znanja in poslovno inteligenco. Zelo uspešno se udejstvuje tudi na področju pridobivanja in vodenja EU projektov ter je koordinatorica projekta SRC-EDIH, ki je eden od ključnih projektov na področju digitalizacije v širši regiji. Zavzema se za inovativen razvoj in novosti, ki bodo zagotovili kakovostno življenje vseh občanov v različnih življenjskih obdobjih. V okviru lokalnega delovanja si bo prizadevala pospešiti stopnjo digitalizacije v regiji, intenzivnost zelenega prehoda, okrepiti razvoj medgeneracijskega sodelovanja in strateško razvijati program za obvladovanje staranja.

Kandidirala sem, zato da lahko aktivno sodelujem pri soustvarjanju razvoja našega mesta na spoštljiv in odgovoren način. Pretekle izkušnje in znanja, ki sem jih pridobila pri delovanju v različnih organizacijah so mi ustvarili močno osnovo, da pripomorem, da bo Novo mesto bolj zeleno, digitalno in solidarno mesto.

22. Robert Sotler

Robert Sotler, mag. javnega zdravja, je zaposlen na Univerzi v Ljubljani, Zdravstveni fakulteti, kot visokošolski učitelj. Po osnovni izobrazbi izhaja iz vrst zdravstvene nege, kjer je aktivno služboval vrsto let. Od leta 2009 do 2014 je opravljal funkcijo neprofesionalnega zastopnika pacientovih pravic. Je član Republiške komisije za pacientove pravice, član Častnega razsodišča pri Zbornici-Zvezi medicinskih sester in babic ter član Strokovnega centra RKS. Trenutno opravlja funkcijo predsednika Sveta KS Žabja vas in ob tem tvorno sodeluje z društvi ter organizacijami, ki delujejo v dobrobit bolnikov, otrok, starejših in socialno šibkejših.

Pozitivne spremembe v lokalnem okolju so več kot očitne in so plod trdega dela ter odraz sposobnosti, zato sem prepričan v nadaljnjo zagnanost aktualnega župana in ekipe.  Župan zna pozorno prisluhniti specifičnim potrebam krajevnih skupnosti in tudi zato sem se odločil za kandidaturo na Listi Gregorja Macedonija.

23. Marija Judež

Marija Judež je dijakinja 4. letnika Tehniške gimnazije na Šolskem centru Novo mesto. Dosega najvišje uspehe tako na državnih kot mednarodnih tekmovanjih iz znanja fizike, astronomije, matematike, biologije in kemije. Šolanje nadaljuje na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani, kjer bo študirala fiziko.

Pomembno se mi zdi, da smo mladi aktivno vključeni v odločanje o prihodnosti Novega mesta, zato sem kandidirala na Listi Gregorja Macedonija. Želim si, da se Novo mesto še naprej razvija v prostor, kjer bomo mladi videli svojo prihodnost, imeli možnost razvoja potencialov in uresničevanja zastavljenih ciljev.

24. Miro Škufca

Miro Škufca se je kot nekdanji predsednik KS Šmihel z lokalno politiko ter zagotavljanjem kakovosti bivalnega okolja ukvarjal vrsto let, na Listi Gregorja Macedonija pa je kandidiral drugič. Od leta 2005 je samostojni podjetnik, področje njegovega profesionalnega dela je varnostni inženiring. Pred tem pa je bil manager v Krki oz. v Termah Krka.

Za kandidiranje na Listi Gregorja Macedonija za občinski svet ter za pomoč pri ponovitvi mandata dosedanjemu županu sem se odločil predvsem zato, ker je njemu in njegovi ekipi po 10 letih, ko smo pridobili gradbeni projekt, končno uspelo pričeti urejati Šmihelsko cesto.

25. Dr. Katja Grgić

Katja Grgić je jeseni leta 2022 na Listi Gregorja Macedonija kot kandidatka za svetnico Občinskega sveta MONM kandidirala tretjič. Je diplomirana psihologinja in doktorica znanosti. Deluje kot poslovni psiholog, trener in coach na področju razvoja vodstvenih veščin ter konstruktivnih medosebnih odnosov. Kot HR svetovalka družbam svetuje pri vzpostavitvi kadrovskih sistemov, ki podpirajo uresničevanje poslovne strategije.

S kandidaturo na Listi Gregorja Macedonija izražam svojo podporo osebi, ki že od dijaških let nesebično, s srcem in dušo deluje v smeri razvoja Novega mesta. Menim, da je odgovornost vsakega meščana, da pri so-ustvarjanju vizije razvoja Novega mesta zavzame aktivno držo ter izkaže svoj prispevek v skladu s svojimi zmožnostmi ter stroko.

26. Rado Trifković

Rado je na lokalnih volitvah za občinski svet kandidiral prvič. Je plesni učitelj, podjetnik, prostovoljec in zelo vsestranski posameznik.

Novo mesto imam rad. Verjamem v njegov razvoj tako na vseh področjih. Prepričan sem, da je kontinuiteta vodenja občine pomembna. Če sodelujemo, lahko naši občini prispevamo več ter s tem krepimo medčloveške odnose. Verjamem, da je še en mandat župana Gregorja Macedonija dobra odločitev za našo občino.

27. Natalija Petakovič

Natalija Petakovič

Natalija Petakovič, profesorica slovenščine na novomeški gimnaziji in velika ljubiteljica kulture, na vseh področjih svojega delovanja navdušuje predvsem mlade za kulturo in umetniško delovanje ter soustvarjanje podobe Novega mesta kot pomembnega kulturnega središča. Na Listi Gregorja Macedonija je kandidirala že tretjič.

Gregorja Macedonija podpiram zato, ker za zaveda, kako pomembni so šolstvo, kultura, znanost in humanitarne dejavnosti za razvoj Novega mesta. Pri tem je odprt za sveže ideje in pobude, ki krepijo občutek pripadnosti vseh generacij svojemu mestu.

28. Miha Kralj

Miha Kralj

Miha Kralj je na Listi Gregorja Macedonija kot kandidat za svetnika Občinskega sveta MONM kandidiral drugič. Kot gradbeni inženir je človek z izkušnjami pri vodenju projektov s področja investicij in gradbeništva. Dobro pozna delovanje in oblikovanje občinskega prostorskega sistema. Je mladi kandidat, ki vidi prihodnost v sodelovanju in povezovanju starejše in mlajše generacije z namenom izboljšanja družbenega standarda.

Na Listi Gregorja Macedonija sem vnovič kandidiral z željo po nadaljevanju uspešnega razvoja občine, ki se je v preteklih dveh mandatih izkazala s številnimi uspešno izvedenimi projekti, tako v samem mestnem jedru kot tudi pri razvoju podeželja. V tako kratkem obdobju je težko zaključiti zastavljeno vizijo, zato verjamem, da bom lahko s svojim znanjem in izkušnjami pomagal pri uresničevanju novih ciljev.

29. Sandi Vidic

Sandi Vidic je bil na Listi Gregorja Macedonija kot kandidat za Občinski svet MONM že tretjič. Je podjetnik, že skoraj 20 let kot vodja podjetja, ki se ukvarja z izdelavo zobne protetike. Zelo dobro pozna vse zakone in pasti podjetništva ter dela, kot stanovalec mestnega jedra pa prav tako spodbuja razvoj in oživitev mesta ter kvaliteto bivanja v njem.

Z veseljem sem vsakič do sedaj kandidiral na Listi Gregorja Macedonija, saj nam je kot župan vsem dokazal, koliko je možno narediti v tako kratkem času, če le imaš vizijo in željo. Res je neverjetno, koliko energije, truda in požrtvovalnosti je bilo vložene na vseh področjih županovanja in prav je, da mu pri tem karseda tudi pomagam.

Novice