Vaš župan sem že
Podpora

ODDAJTE SVOJE OBRAZCE PODPORE

Na letošnjih lokalnih volitvah 20. novembra bom kandidiral za župana skupaj s svojo Listo Gregorja Macedonija za tretji mandat. Vljudno vabljeni vsi, ki ste prepoznali naš osemletni trud in opravljeno delo kot zagotovilo za nadaljnji razvoj v prihodnjih štirih letih, da me kot neodvisnega kandidata in mojo neodvisno listo podprete z oddajo obrazcev podpore.
Na Upravni enoti Novo mesto (Defranceschijeva ulica 1) potrjene obrazce lahko oddate posameznim kandidatom ali na stojnici pri Pošti na Novem trgu v času uradnih ur UE.
Gregor Macedoni

Vodenje občine je posebna čast in velika odgovornost. Mestna občina Novo mesto je okolje s številnimi potenciali, ki bi jih bilo greh zanemariti. Zato se od prvega trenutka trudim delati prave poteze, da upravičim zaupanje občank in občanov, ki vse bolj verjamejo, da sem leta 2014 podal resnične obljube.

Te uresničujemo vsak dan in zato lahko danes vsi še bolj optimistično zremo v prihodnost.

V Novem mestu rojen in odrasel, sem po dokončani gimnaziji v Ljubljani študiral na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo. Moja študentska leta so poleg študija zaznamovala tudi številna druga udejstvovanja, predvsem v Študentski organizaciji Univerze v Ljubljani, najbolj ponosen pa sem na ustanovitev Društva novomeških študentov, ki še danes pomembno prispeva h kakovosti življenja v mojem domačem kraju.

Kot diplomirani inžinir elektronike sem svoje izkušnje sedemnajst let nabiral v gospodarstvu, poleg pa aktivno deloval tudi v številnih civilnodružbenih organizacijah. Moja dosedanja karierna pot mi je prinesla številna znanja in kompetence, ki mi še kako pridejo prav pri opravljanju trenutne funkcije.

Izjemno vesel sem podpore vseh, ki verjamejo v mojo vizijo za boljše Novo mesto. Še posebej sem hvaležen za podporo moje žene in štirih otrok, ki tej viziji dajejo še dodaten pomen.

Svoj mandat sem po uspešni izvolitvi uradno pričel 3. novembra 2014, nadaljujem pa ga tudi po lokalnih volitvah leta 2018, ko sem v prvem krogu dobili 65-odstotno zaupnico občank in občanov.

Do pričetka županovanja sem bil član Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto v mandatih 2002-2006 in 2010-2014, ko sem bil izvoljen na nestrankarski listi. Z ekipo ožje in širše občinske uprave od samega začetka delujemo v smeri optimizacije občinskih sistemov za podporo prepotrebnemu razvoju naše prelepe občine.

Uspešno zaključujemo projekt za projektom, hkrati pa odgovorno ravnamo z občinskimi financami. Se povezujemo in sodelujemo na številnih projektih na državni, regionalni in lokalni ravni, podpiramo naše krajevne skupnosti ter nevladne organizacije in tako kot občina v širšem pomenu nizamo številne male in velike uspehe.

Lista Gregorja Macedonija

1. Mag. Gregor Macedoni - Župan Mestne občine Novo mesto

Gregor Macedoni ima dolgoletne izkušnje v gospodarstvu, civilni družbi in javnem sektorju. Zadnja štiri leta kot župan vodi Mestno občino Novo mesto, mandat pa so mu volilci zaupali tudi v drugo, vse tja do letos. Novembra 2022 se bo potegoval za tretji zaporedni županski mandat kot neodvisni kandidat s podporo volivcev. Je univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike in magister ekonomske znanosti. Njegovo delovanje je povezano z ustanovitvijo Društva novomeških študentov in Založbe Goga. Pred vodenjem občine je na več vodilnih mestih v gospodarskih družbah deloval na področju poslovne informatike in montažnih prostorskih rešitev kot odgovorni za trženje in razvoj novih produktov na številnih globalnih tržiščih. S strateškim in vizionarskim pristopom zna premikati meje, pritegniti sodelavce oz. sopotnike in zato lahko danes s ponosom opazuje kako »njegovi« projekti pozitivno vplivajo na številna okolja in posameznike.

Urejanje skupnih zadev v lokalni skupnosti vidim kot izziv; kot dokaz, da se je potrebno urejanja in izboljševanja skupnega lotiti v prvi osebi in ne zgolj kot opazovalec. Doseženi premiki, zaključeni projekti in predvsem pozitivne povratne informacije s strani občanov so velika spodbuda na tej naši skupni poti.

2. Jasna Kos Plantan - Svetnica Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

Jasna Kos Plantan bo na Listi Gregorja Macedonija za svetnico Občinskega sveta MONM po uspešnem drugem svetniškem mandatu kandidirala tretjič. Je diplomirana kemijska tehnologinja zaposlena v razvoju farmacevtskega podjetja. Več kot 10 let aktivno je vključena v vzgojno izobraževalni sistem na ravni občine in aktivna na področju športa.

Na Listi Gregorja Macedonija sem kandidirala, ker je župan v preteklem mandatu dokazal, da je človek uspešnih projektov. S svojim znanjem, izkušnjami in pozitivno energijo mu želim stati ob strani tudi v tekočem mandatu.

3. Boštjan Grobler - Podžupan Mestne občine Novo mesto

Boštjan Grobler, univ. dipl. ekonomist, podjetnik, že 20 let deluje na različnih vodstvenih funkcijah  v gospodarstvu. Kot nepoklicni podžupan se je v preteklem mandatu lotil vodenja projektov z ogromno energije in znanja ter ključno pripomogel k uresničitvi večih projektov pri razvoju mobilnosti, športne infrastrukture in reorganizaciji občinskih zavodov. Kot vodja skupine za pripravo Strategije razvoja turizma v MO Novo mesto je uspel povezati obstoječe potenciale občine z novimi turističnimi trendi. Soglasje k svoji kandidaturi v okviru Liste Gregorja Macedonija je podal že tretjič.

4. Sara Tomšič - Podžupanja Mestne občine Novo mesto

Sara Tomšič bo po dveh uspešnih mandatih na Listi Gregorja Macedonija kandidirala za svetnico Občinskega sveta MONM že tretjič. Je diplomirana politologinja s številnimi izkušnjami iz nevladnega, zasebnega in javnega sektorja. Podrobno pozna delovanje občine in ima dobro razvit čut za oblikovanje politik. Kot mlada in zagnana oseba verjame v pogumno in proaktivno delovanje.

Na Listi Gregorja Macedonija kandidiram, ker je na čelu naše liste človek, ki nam je preteklih osem let vsak dan znova dokazoval, kaj se vse na celotnem območju Mestne občine Novo mesto da storiti, če se le hoče. Glede na moje izkušnje verjamem, da mu bom v pomoč še naslednja štiri leta.

5. Dr. Janez Povh - Svetnik Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

Prof. dr. Janez Povh je od septembra 2022 direktor znanstvenega in tehnološkega inštituta Rudolfovo, ki je bil ustanovljen spomladi 2022 s strani Vlade Republike Slovenije in je prvi tovrstni inštitut v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. Je tudi profesor matematike na Univerzi v Ljubljani. Ima veliko izkušenj z vodenjem in izvajanjem raziskovalnega in pedagoškega dela v novomeškem, slovenskem in širšem evropskem akademskem prostoru. V preteklih dveh mandatih je bil kot svetnik Liste Gregorja Macedonija še posebej aktiven na področju izobraževalnega in raziskovalnega dela v MONM. V zadnjem mandatu je bil tudi vodja svetniške skupine Liste Gregorja Macedonija.

Raziskave, razvoj in inovacije v povezavi z zelo dobrim izobraževanjem so gotova pot v visoko razvito skupnost z blaginjo za vse. Z Gregorjem Macedonijem na čelu MONM bo to področje v tekočem mandatu še naprej ena od naših prioritet.

6. Vesna Vesel - Svetnica Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

Vesna Vesel je bila članica Občinskega sveta MONM že dveh mandatih, kandidirala pa bo tudi tretjič. Na osnovi skoraj tridesetletnih izkušenj pri delu v gospodarstvu se zaveda, da je tudi za uspešno delo občinskega sveta potrebna ciljna naravnanost in delovanje v skupnem interesu. Le na ta način bo tudi v prihodnje mogoče ustvarjati pogoje za nadaljnji razvoj MO Novo mesto kot gospodarsko uspešne in občanom prijazne občine.

Za kandidiranje na Listi Gregorja Macedonija sem se odločila, ker sem verjamem, da bo ta tudi v prihodnjem mandatu na vseh ravneh angažira in združi odgovorne ljudi, ki se bodo izkazali predvsem z dejanji, v dobro vse skupnosti.

7. Urban Kramar

Urban Kramar bo na Listi Gregorja Macedonija kot kandidat za svetnika Občinskega sveta MONM kandidiral drugič. Je nekdanji nogometaš in diplomirani novinar, ki se po študiju ukvarja s področjem odnosov z javnostmi, pri svojem delu pa je podrobno spoznal tudi delovanje občine.

Rad imam Novo mesto, zato sem prepričan, da si uspešna zgodba prvih dveh mandatov zasluži nadaljevanje. Verjamem, da je proaktivna razvojna naravnanost ekipe aktualnega župana, prava pot za našo občino, zato si želim prispevati svoj delež.

8. Klara Golič

Klara Golić bo na Listi Gregorja Macedonija kot kandidatka za svetnico Občinskega sveta MONM kandidirala drugič. Je magistrica varstvoslovja in prostovoljka na različnih področjih dela z ljudmi, mladinska delavka, nosilka projekta Mladi na Uršnih selih, dolgoletna plesalka pri FD Kres ter vodja mladinske skupine. Verjame v medsebojno sodelovanje ter pošteno doseganje ciljev.

Verjamem v dolgoročno in trdno vizijo razvoja naše občine, v medsebojno sodelovanje, iskanje rešitev in izboljšav na vseh področjih delovanja, zato ponovno kandidiram na Listi Gregorja Macedonija.

9. Primož Kobe - Svetnik Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

Novomeški maratonec Primož Kobe je atlet, olimpijec, profesor športne vzgoje in trener v športno rekreativnem društvu Fit klub. Je idejni vodja in organizator Novomeškega polmaratona. Primož Kobe bo na Listi Gregorja Macedonija kandidiral tretjič, za njim pa je uspešen svetniški mandat.

Na listi Gregorja Macedonija bom kandidiral, ker zaupam v Gregorjevo delo, poštenost in njegove sposobnosti ter ker mi je mar za Novo mesto in njegov razvoj. Mislim, da je Novo mesto v zadnjih osmih letih zelo napredovalo. Na nestrankarski listi Gregorja Macedonija bom kandidiral, ker verjamem, da lahko s svojimi idejami in vizijo za boljše Novo mesto doprinesem k skupnemu dobremu Novega mesta.

10. Darja Marjanovič

Darja Marjanović, profesorica francoščine in angleščine, se zna soočati z različnimi izzivi na podlagi izkušenj, ki jih je pridobila v poklicnem okolju, pri vodenju Sveta krajevne skupnosti ter raznih društev. S svojimi predlogi prispeva k razvoju lokalne skupnosti, prepozna težave in potrebe ter zna poiskati pot do zastavljenega cilja.

Kandidati Liste Gregorja Macedonija smo ljudje z različnih področij javnega in zasebnega sektorja, ki se zavedamo pomembnosti stalnega razvoja in vidimo priložnosti za napredek tako mestnega središča kot tudi vasi oz. podeželja.

11. Mario Krapež - Svetnik Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

Mario Krapež bo na Listi Gregorja Macedonija kot kandidat za svetnika Občinskega sveta MONM kandidiral tretjič, v mandatu 2018-2022 pa opravil veliko dela tako kot svetnik kot tudi predsednik KS Prečna. Kot poklicni gasilec v Mestni občini Novo mesto skrbi za varnost in dobrobit vseh pomoči potrebnim. Svoje poslanstvo je razširil v politične vode, saj želi pozitivno vplivati na vse prebivalce Novega mesta.

Poštenje, delavnost in pravičnost so merila brez katerih ni možno biti dober vodja. Da Gregor Macedoni te vrline ima je dokazal tudi v preteklem štiriletnem obdobju županovanja. Na Listi Gregorja Macedonija bom kandidiral za svetnika v občinski svet, saj mu želim pri njegovem delu pomagati po svojih močeh.

12. Suzana Hočevar - Svetnica Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

Suzana Hočevar bo na Listi Gregorja Macedonija kandidirala za svetnico Občinskega sveta  MONM že tretjič. Po izobrazbi je univ. dipl. ekonomistka zaposlena v farmacevtskem podjetju kot svetovalka za izobraževanje. Aktivno se vključuje s predlogi in pobudami za razvoj novomeške občine.

Zaupam in podpiram Gregorja Macedonija, saj je s svojim aktivnim vključevanjem v gospodarstvo in politiko že od študentskih let naprej, v času svojega dela v gospodarskih podjetjih in zdaj kot župan dokazal, da zna, zmore in hoče zagotoviti trajnostni razvoj novomeške občine. Je velik vizionar z delovnim potencialom in župan vseh.

13. Goran Makar - Svetnik Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

Goran Makar predava na Višji strokovni šoli. Ima licenco Evropskega energetskega menedžerja. Med 2014-2018 je bil član Odbora za okolje in prostor, član projektne skupine za Energetsko sanacijo 27 občinskih objektov in s skupino strokovnjakov pripravlja Lokalni energetski  koncept. S svojim znanjem in izkušnjami je kandidiral v Občinski svet na Listi Gregorja Macedonija in bil izvoljen.

Trajnostna naravnanost občine je očitna. Zmanjšali smo rabo energije z energetsko obnovo predvsem OŠ in vrtcev. Uvedli smo kotlovnice na biomaso v šolah okolice Novega mesta. Mobilnost v mestu se usmerja na javni prevoz, kolo, peš in e-mobilnost. Predvsem pa me veseli, da je iztekajoči se mandat zaznamovala izzivov nakopičenih problemov občine.

14. Mateja Rožič

Mateja Rožič bo na Listi Gregorja Macedonija kot kandidatka za svetnico Občinskega sveta MONM kandidirala prvič. Po izobrazbi je gradbena inženirka, predsednica sveta KS Regrča vas, svetovalka za okolje in prostor, ponosna babica. Njeno delo v lokalni samoupravi zajema podrobno poznavanje delovanja občine, vodenje s področja infrastrukturnih projektov tudi občinskega prostorskega načrtovanja vse z vizijo aktivnega in dinamičnega dela s končnim rezultatom.

Kandidiram zato, ker je življenje v kraju odvisno od zavzemanja posameznikov, ki so pripravljeni s svojimi idejami in delom nekaj narediti za skupnost. In če se v kraju najdejo predstavniki z idejami in zagnanostjo, se da pridobiti tudi sredstva za njihovo uresničitev.

15. Jernej Strgar

Za občinskega svetnika bo tretjič kandidiral na Listi Gregorja Macedonija. Z znanjem na področju ekonomije in dolgoletnimi izkušnjami je dober poznavalec družbenega življenja v občini. Je človek kompromisov in konkretnih dejanj.

Ker verjamem v zagnanost in ustvarjalnost članov z Liste Gregorja Macedonija, želim vse v dobrobit občine in občanov, pomagati premikati stvari z manj besedami in več dejanji. Tudi zato bom zopet kandidiral na Listi Gregorja Macedonija.

16. Mag. Mojca Črtalič Andolšek - Svetnica Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

Mojca Črtalič Andolšek

Mojca Črtalič Andolšek je kot svetnica v Občinskem svetu predvsem usmerjena v razvoj gospodarstva in z njim povezanega podpornega okolja. Na letošnjih lokalnih volitvah bo kandidirala drugič. Je magistrica ekonomskih in poslovnih ved, direktorica uspešnega mednarodno uveljavljenega proizvodnega podjetja že tretje generacije. S svojo izredno pozitivno energijo, odločnostjo in vztrajnostjo je usmerjena v doseganje zastavljenih ciljev, ki jih dosega sinhrono s svojimi sodelavci. Kot mati dveh odraščajočih fantov ima veliko življenjskih izkušenj in izzivov ter je aktivna tudi na humanitarnem področju v lokalnem območju.

Dosedanjega župana Gregorja Macedonija spoštujem in cenim, ker je zavzel trdna stališča in v tako kratkem času uspel uresničiti številne pomembne projekte za razvoj in napredek Novega mesta po meri prebivalstva in gospodarstva. Novo mesto ima odločnega in preudarnega župana, ki se trudi graditi zgodbo za boljši jutri, za še večjo prepoznavnost Novega mesta in uživa ugled širom Slovenije.

17. Tomaž Slak

Tomaž Slak bo na Listi Gregorja Macedonija, kot kandidat za svetnika Občinskega svetnika MONM kandidiral drugič. Je delavec v gostinstvu, ima številne izkušnje z vodenjem gostinskega podjetja in delovanjem društev ter lokalne samouprave. Delovanje občinskega sistema pozna dobro, saj se je v preteklem mandatu trudil za razvoj krajevne skupnosti Stopiče.

Na listi Gregorja Macedonija bom kandidiral, ker je v dveh mandatih kot župan dokazal in nadaljeval začrtane projekte iz preteklih let in jih uresničil, ter nam je vsak dan znova dokazoval, kaj se vse na celotnem območju Mestne občine Novo mesto da storiti.

18. Branko Kovač

Branko Kovač bo na Listi Gregorja Macedonija kot kandidat za svetnika Občinskega sveta MONM kandidiral drugič.  Po izobrazbi je diplomirani inženir lesarstva. Na podiplomskem študiju je pridobil naziv magister družboslovne informatike. Uspešno vodi družinsko podjetje z dolgoletno tradicijo. Pozna potrebe aktivnega prebivalstva in manjšega gospodarstva v Novem mestu. Je aktivni član Odbora za gospodarstvo.

Na Listi Gregorja Macedonija bom kandidiral, ker zaupam županovi viziji razvoja. Po daljšem mirovanju Novo mesto pod njegovim vodstvom ponovno pridobiva zagon in veljavo. Verjamem, da bom z zagnanostjo in poznavanjem aktualnih potreb manjših podjetij prispeval, da Novo mesto in Dolenjsko naredimo konkurenčno v slovenskem in evropskem merilu.

19. Janez Mohorčič

Janez Mohorčič

Janez Mohorčič bo tretjič kandidiral na Listi Gregorja Macedonija za svetnika Občinskega sveta MONM. Po poklicu je profesor športne vzgoje z veliko izkušnjami s področja športa mladih. Dobro pozna delo športnih klubov na področju občine, tako v smislu  tekmovalnega kot vrhunskega športa. Danes kot upokojenec vodi športne aktivnosti v DU NM. Bil je tudi vrsto let trener v ženskem in moškem odbojkarskem klubu. Ima tudi strokovne nazive: učitelj plavanja in smučanja ter diplomiran trener odbojke. 

Na listi Gregorja Macedonija bom zopet kandidiral predvsem z željo, da bi se v občini izboljšala športna infrastruktura in da bi se izboljšali pogoji za športno udejstvovanje upokojencev.

21. Dr. Katerina Božič

Dr. Katerina Božič je docentka za področje managementa na Ekonomski fakulteti, Univerze v Ljubljani. Je mednarodno uveljavljena raziskovalka za področje trajnosti, inovacij, upravljanja znanja in poslovno inteligenco. Zelo uspešno se udejstvuje tudi na področju pridobivanja in vodenja EU projektov ter je koordinatorica projekta SRC-EDIH, ki je eden od ključnih projektov na področju digitalizacije v širši regiji. Zavzema se za inovativen razvoj in novosti, ki bodo zagotovili kakovostno življenje vseh občanov v
različnih življenjskih obdobjih. V okviru lokalnega delovanja si bo prizadevala pospešiti stopnjo digitalizacije v regiji, intenzivnost zelenega prehoda, okrepiti razvoj medgeneracijskega sodelovanja in strateško razvijati program za obvladovanje staranja.

Kandidiram, zato da lahko aktivno sodelujem pri soustvarjanju razvoja našega mesta na spoštljiv in odgovoren način. Pretekle izkušnje in znanja, ki sem jih pridobila pri delovanju v različnih organizacijah so mi ustvarili močno osnovo, da pripomorem, da bo Novo mesto bolj zeleno, digitalno in solidarno mesto.

22. Robert Sotler

Robert Sotler, mag. javnega zdravja, je zaposlen na Univerzi v Ljubljani, Zdravstveni fakulteti, kot visokošolski učitelj. Po osnovni izobrazbi izhaja iz vrst zdravstvene nege, kjer je aktivno služboval vrsto let. Od leta 2009 do 2014 je opravljal funkcijo neprofesionalnega zastopnika pacientovih pravic. Je član Republiške komisije za pacientove pravice, član Častnega razsodišča pri Zbornici-Zvezi medicinskih sester in babic ter član Strokovnega centra RKS. Trenutno opravlja funkcijo predsednika Sveta KS Žabja vas in ob tem tvorno sodeluje z društvi ter organizacijami, ki delujejo v dobrobit bolnikov, otrok, starejših in socialno šibkejših.

Pozitivne spremembe v lokalnem okolju so več kot očitne in so plod trdega dela ter odraz sposobnosti, zato sem prepričan v nadaljnjo zagnanost aktualnega župana in ekipe.  Župan zna pozorno prisluhniti specifičnim potrebam krajevnih skupnosti in tudi zato sem se odločil za kandidaturo na Listi Gregorja Macedonija.

23. Marija Judež

Marija Judež je dijakinja 4. letnika Tehniške gimnazije na Šolskem centru Novo mesto. Dosega najvišje uspehe tako na državnih kot mednarodnih tekmovanjih iz znanja fizike, astronomije, matematike, biologije in kemije. Šolanje bo nadaljevala na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani, kjer bo študirala fiziko.

Pomembno se mi zdi, da smo mladi aktivno vključeni v odločanje o prihodnosti Novega mesta, zato kandidiram na Listi Gregorja Macedonija. Želim si, da se Novo mesto še naprej razvija v prostor, kjer bomo mladi videli svojo prihodnost, imeli možnost razvoja potencialov in uresničevanja zastavljenih ciljev.

24. Miro Škufca

Miro Škufca

Miro Škufca se je kot nekdanji predsednik KS Šmihel z lokalno politiko ter zagotavljanjem kakovosti bivalnega okolja ukvarjal vrsto let, na Listi Gregorja Macedonija pa bo kandidiral drugič. Od leta 2005 je samostojni podjetnik, področje njegovega profesionalnega dela je varnostni inženiring. Pred tem pa je bil manager v Krki oz. v Termah Krka.

Za kandidiranje na Listi Gregorja Macedonija za občinski svet ter za pomoč pri ponovitvi mandata dosedanjemu županu sem se odločil predvsem zato, ker je njemu in njegovi ekipi po 10 letih, ko smo pridobili gradbeni projekt, končno uspelo pričeti urejati Šmihelsko cesto.

25. Dr. Katja Grgić

Katja Grgić bo jeseni leta 2022 na Listi Gregorja Macedonija kot kandidatka za svetnico Občinskega sveta MONM kandidirala tretjič. Je diplomirana psihologinja in doktorica znanosti. Deluje kot poslovni psiholog, trener in coach na področju razvoja vodstvenih veščin ter konstruktivnih medosebnih odnosov. Kot HR svetovalka družbam svetuje pri vzpostavitvi kadrovskih sistemov, ki podpirajo uresničevanje poslovne strategije.

S kandidaturo na Listi Gregorja Macedonija izražam svojo podporo osebi, ki že od dijaških let nesebično, s srcem in dušo deluje v smeri razvoja Novega mesta. Menim, da je odgovornost vsakega meščana, da pri so-ustvarjanju vizije razvoja Novega mesta zavzame aktivno držo ter izkaže svoj prispevek v skladu s svojimi zmožnostmi ter stroko.

27. Natalija Petakovič

Natalija Petakovič

Natalija Petakovič, profesorica slovenščine na novomeški gimnaziji in velika ljubiteljica kulture, na vseh področjih svojega delovanja navdušuje predvsem mlade za kulturo in umetniško delovanje ter soustvarjanje podobe Novega mesta kot pomembnega kulturnega središča. Na Listi Gregorja Macedonija bo kandidirala že tretjič.

Gregorja Macedonija podpiram zato, ker za zaveda, kako pomembni so šolstvo, kultura, znanost in humanitarne dejavnosti za razvoj Novega mesta. Pri tem je odprt za sveže ideje in pobude, ki krepijo občutek pripadnosti vseh generacij svojemu mestu.

28. Miha Kralj

Miha Kralj

Miha Kralj bo na Listi Gregorja Macedonija kot kandidat za svetnika Občinskega sveta MONM kandidiral drugič. Kot gradbeni inženir je človek z izkušnjami pri vodenju projektov s področja investicij in gradbeništva. Dobro pozna delovanje in oblikovanje občinskega prostorskega sistema. Je mladi kandidat, ki vidi prihodnost v sodelovanju in povezovanju starejše in mlajše generacije z namenom izboljšanja družbenega standarda.

Na Listi Gregorja Macedonija bom vnovič kandidiral z željo po nadaljevanju uspešnega razvoja občine, ki se je v preteklih dveh mandatih izkazala s številnimi uspešno izvedenimi projekti, tako v samem mestnem jedru kot tudi pri razvoju podeželja. V tako kratkem obdobju je težko zaključiti zastavljeno vizijo, zato verjamem, da bom lahko s svojim znanjem in izkušnjami pomagal pri uresničevanju novih ciljev.

29. Sandi Vidic

Sandi Vidic bo na Listi Gregorja Macedonija kot kandidat za Občinski svet MONM že tretjič. Je podjetnik, že skoraj 20 let kot vodja podjetja, ki se ukvarja z izdelavo zobne protetike. Zelo dobro pozna vse zakone in pasti podjetništva ter dela, kot stanovalec mestnega jedra pa prav tako spodbuja razvoj in oživitev mesta ter kvaliteto bivanja v njem.

Z veseljem sem vsakič do sedaj kandidiral na Listi Gregorja Macedonija, saj nam je kot župan vsem dokazal, koliko je možno narediti v tako kratkem času, če le imaš vizijo in željo. Res je neverjetno, koliko energije, truda in požrtvovalnosti je bilo vložene na vseh področjih županovanja in prav je, da mu pri tem karseda tudi pomagam.

Razvojni projekti
Novice