Vodenje občine je posebna čast in velika odgovornost. Mestna občina Novo mesto je okolje s številnimi potenciali, ki bi jih bilo greh zanemariti. Zato se od prvega trenutka trudim delati prave poteze, da upravičim zaupanje občank in občanov, ki vse bolj verjamejo, da sem leta 2014 podal resnične obljube. Te uresničujemo vsak dan in zato lahko danes vsi še bolj optimistično zremo v prihodnost.

V Novem mestu rojen in odrasel, sem po dokončani gimnaziji v Ljubljani študiral na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo. Moja študentska leta so poleg študija zaznamovala tudi številna druga udejstvovanja, predvsem v Študentski organizaciji Univerze v Ljubljani, najbolj ponosen pa sem na ustanovitev Društva novomeških študentov, ki še danes pomembno prispeva h kakovosti življenja v mojem domačem kraju. Kot diplomirani inžinir elektronike sem svoje izkušnje sedemnajst let nabiral v gospodarstvu, poleg pa aktivno deloval tudi v številnih civilnodružbenih organizacijah. Moja dosedanja karierna pot mi je prinesla številna znanja in kompetence, ki mi še kako pridejo prav pri opravljanju trenutne funkcije. Izjemno vesel sem podpore vseh, ki verjamejo v mojo vizijo za boljše Novo mesto. Še posebej sem hvaležen za podporo moje žene in štirih otrok, ki tej viziji dajejo še dodaten pomen.

Svoj mandat sem po uspešni izvolitvi uradno pričel 3. novembra 2014. Do tedaj sem bil član Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto v mandatih 2002-2006 in 2010-2014, ko sem bil izvoljen na nestrankarski listi. Z ekipo ožje in širše občinske uprave od samega začetka delujemo v smeri optimizacije občinskih sistemov za podporo prepotrebnemu razvoju naše prelepe občine. Uspešno zaključujemo projekt za projektom, hkrati pa odgovorno ravnamo z občinskimi financami. Se povezujemo in sodelujemo na številnih projektih na državni, regionalni in lokalni ravni, podpiramo naše krajevne skupnosti ter nevladne organizacije in tako kot občina v širšem pomenu nizamo številne male in velike uspehe.

Vaš župan sem že
Za vse občane
null

Odpravljeno prekuhavanje vode

0
Obnovljenih otroških igrišč
0
Izvedenih projektov krajevne skupnosti
0
Mest v vrtcih več za naše malčke
0
Zagotovljenih ur za rekreativni šport
0
Kilometrov izgrajenih in obnovljenih cest
Razvojni projekti
Novice
Pišite mi

Podprite nas

V kolikor ste fizična oseba ali pravna oseba zasebnega prava in bi želeli kampanjo tudi finančno podpreti, to lahko storite z nakazilom na

 

TRR kampanje županskega kandidata Gregorja Macedonija:

SI56 6100 0002 0392 754

ali

TRR kampanje Liste Gregorja Macedonija:

SI56 6100 0002 0392 172.

 

Ker smo pri zbiranju sredstev zavezani pravnemu redu, vas obveščamo, da vaš prispevek ne sme presegati zneska 16.269,50 eur, ravno tako ne moremo sprejeti financiranja iz tujine. Državni organi, organi lokalnih skupnosti, pravne osebe javnega in zasebnega prava ter samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, ne smejo financirati volilne kampanje, razen če ZVRK določa drugače. Pravne osebe zasebnega prava, katerih namen ustanovitve ni pridobivanje dobička, lahko prispevajo prispevke za referendumsko kampanjo.

Denarni prispevki posamezne fizične osebe v gotoviniso za posamezno volilno kampanjo dovoljeni največ do zneska 50 eurov, višji denarni prispevki pa morajo biti vplačani prek bank, hranilnic ali drugih pravnih oseb. Pri prispevanju denarnega prispevka v gotovini mora fizična oseba poleg višine danega zneska organizatorju volilne kampanje sporočiti tudi podatke o imenu, priimku, EMŠO in naslovu fizične osebe.