Krajani KS Mali Slatnik, Svet staršev OŠ in vrtca ter delavci z vodstvom in otroci so na kandidate za poslance v državni zbor na teh volitvah naslovili odprto pismo s pozivom za podporo pri ohranitvi podružnične šole in vrtca v Malem Slatniku.

Odgovor Gregorja Macedonija   21.11.2011

Krajanom KS Mali Slatnik

Svetu staršev  POŠ Mali Slatnik

Svetu staršev Vrtca Najdihojca

Kolektivu šole in vrtca

Otrokom v vrtcu in šoli

Spoštovani otroci in ostali krajani Malega Slatnika in okoliških naselij!

Kvalitetno šolstvo je neprecenljiva investicija sedanje generacije v prihodnost naše družbe, torej okolja v katerem bodo živeli naši otroci. Bližina šole, dostopnost šolskih gradiv in vseh šolskih dejavnosti je zelo pomemben dejavnik za vsako družino, za vsakega starša in otroka. To moramo upoštevati tudi na ravni države oz. šolske politike.

Podružnične šole, ki imajo zadostno število otrok, ne bi smele biti predmet kakršnihkoli racionalizacij. Ker je bližina takšne šole otrokom že sama po sebi racionalizacija (za starše in otroke). Kot navajate v svojem pozivu, število otrok v vaši podružnični šoli in vrtcu narašča, kar dokazuje potrebo po nadaljnjem delovanju vaše podružnične šole.

Glede na rast števila rojstev v zadnjem obdobju se bo povečala tudi potreba po novih prostorskih kapacitetah v vrtcih in šolah. Trenutno upravljanje in stanje občinskih financ in odsotnost novih investicij na področju  šolske in predšolske infrastrukture (kar je odgovornost občine in ne države) sta dodaten garant, da bo objekt vaše podružnične šole še nekaj časa potreben in poln otrok.

Vaš poziv razumem tudi kot realno zavedanje, da so pred nami časi, ko bo treba poiskati rezerve in zmanjšati stroške javnega sektorja. Prav gotovo ni šolstvo prva prioriteta te racionalizacije, ji bo pa tudi moralo biti podvrženo. Kot predstavnik Novega mesta, če bom izvoljen na poslanca v Državnem zboru, bom zagovarjal, da se pravice na področju šolstva ohranijo v največji možni meri.

Veliko nadaljnjih uspehov in ustvarjalnosti pri obiskovanju šole in vrtca želim vsem otrokom in obljubim, da bom župana in ostalo vodstvo Mestne občine Novo mesto tudi sam kot (opozicijski) svetnik večkrat opomnil na potrebo in (dano) obljubo za prenovo zgradbe šole v 2012.

S spoštovanjem!

Gregor Macedoni

Novo mesto, 21.11.2011