Tak je bil naslov članka v enem od slovenskih dnevnikov v mesecu juliju. Članek med drugim navaja: “Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) vpliva tudi na višino oskrbnine v vrtcih. Zaradi nižjih stroškov dela, ki predstavljajo 80 odstotkov cene programa, se morajo javni vrtci po Sloveniji načeloma poceniti. Tako predvideva 19. člen pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Ta člen določa, da morata občina ali vrtec predlagati novo ceno, če se med letom bistveno spremeni kateri od elementov cene programa. Elementi so namreč stroški dela, stroški materiala in storitev in stroški živil za otroke. Največji vpliv na ceno ima strošek dela zaposlenih, in sicer v povprečju 80 odstotkov cene.”
Prav je, da se učinek napora uravnoteženja javnih financ prenese tudi izven javnega sektorja. V konkretnem primeru bi to pozitivno vplivalo na mlade družine, ki so zaradi številnih finančnih obveznosti, povezanih z majhnimi otroci, občutljiva socialna skupina.
Hitra analiza po spletu pove, da so številne slovenske občine popravile cene vrtcev navzdol že junija oz. julija. Med njimi ni novomeške občine. Res je, da mora nižjo ceno vrtca potrditi občinski svet, vendar se odgovornim s pripravo predloga ni mudilo in se jim še vedno ne. Nasprotno pa je bil rebalans občinskega proračuna pripravljen že meseca junija in obravnavan (ter sprejet) na julijski seji. Minimalno 10%, marsikje pa 20% in več, se je nemudoma vzelo vsem postavkam, ki so namenjene športnikom, kulturnikom in upokojencem. Treba je varčevati je bilo glasno sporočilo. Vendar je pozoren pregledovalec gradiva lahko začuden opazil, da se sredstva za plače občinskih uslužbencev zmanjšujejo samo za 0,5%. Nekoliko čudno, če vemo, da so se plače v javnem sektorju v povprečju znižale za 7%. Hkrati pa nič presenetljivega ob dejstvu, da so si na Mestni občini Novo mesto izplačali regres nekoliko prej kot druga leta in sicer pred uveljavitvijo ZUJF 1.6.2012 ter tako izigrali varčevalni zakon.
Iskreno upam, da bo predlog znižanja cen v novomeških vrtcih pripravljen kmalu. Hkrati me že vnaprej zanima kakšno znižanje bodo uspeli izračunati spretni občinski matematiki. Prav bi bilo, da se kdaj naredi tudi kakšen korak nasproti uporabnikom in da nismo občani vedno naravni sovražniki občinskih javnih uslužbencev. Naj si za zgled vzamejo ravnateljico vrtca iz Komende, ki mi je pred nekaj dnevi razlagala, da bodo oni znižali vsaj za 10%. Ker so plače res šle dol samo za 7%, vendar so oni sedaj dve delavki, ki sta se upokojili, nadomestili s pripravnicami, pa uspelo jim je znižati stroške elektrike itd. Zelo spodbudno je zvenelo. Izziv za odgovorne novomeške veljake na čelu z županom, občinsko upravo in vodstvi obeh vrtcev.

 

Objavljeno v Udarnem listu.