Prejšnji mesec sem na tem mestu pisal o pričakovanju predloga znižanja cene storitev novomeških vrtcev. Pričakovanje je temeljilo na junijskem znižanju plač v javnem sektorju, ki pa so pomemben del cene storitev v vrtcih. Dnevni red redne septembrske seje občinskega sveta ni najavljal nikakršne obravnave te tematike. Potem pa smo na sami seji kar na klop dobili predlog. Gradiva se sicer po normalni poti posredujejo Občinskemu svetu vsaj teden vnaprej in ne na klop, vendar ni bilo nikogar, ki bi obravnavi nasprotoval, saj je šlo vendar za znižanje plačil. In to za kar pomemben del občanov, ki so zaradi številnih stroškov za šolske in predšolske otroke med najbolj obremenjenimi.
Samo gradivo ni prinašalo posebnih presenečenj. Predlog znižanja je bil 5% za nižji starostni razred in 7% za višji starostni razred. Toda znižanje naj bi veljalo šele s 1.10.2012. Tak predlog me je zmotil, saj je vzrok za znižanje nastal pred več meseci. Plače delavcev v vrtcih so se takrat znižale s 1.6.2012. Zakaj bi se znižanje staršem poznalo šele 4 mesece kasneje. Vložil sem amandma, da se znižanje upošteva od 1.6.2012. Nikogar od predlagateljev ni bilo, ki bi nasprotoval mojemu predlogu, celo župan kot podpisani predlagatelj gradiva se je strinjal z mojim predlogom.
Med samo obravnavo točke pa sem v prejetem gradivu opazil še nekoliko nenavaden člen, ki je zniževal veljavni popust za starše, ki imajo stalno bivališče v Novem mestu. Predlagano je bilo znižanje popusta, kar bi skoraj v celoti izničilo predlagano znižanje cene storitev vrtcev. Že ob vprašanju za kaj gre oz. kakšen je cilj predloga sem od vodje oddelka dobil neprepričljiv odgovor. Tako mi ni preostalo drugega, kot da predlagam dodatno črtanje tega predloga in tako obranim vsaj prvotnih 5 oz. 7% znižanje cene vrtcev. Oba predloga sta bila s strani večine občinskih svetnikov sprejeta.
Glede na dejstvo, da je moje predloge na seji podprl tudi župan, se postavlja vprašanje komu je v interesu izigravati občane, v imenu katerih župan in občinska uprava našo lokalno skupnost upravljata. Zakaj je bilo nekomu v interesu, da ne bi starši otrok prišli do nižjih položnic v takšni višini, kot je glede na znižanje javnih plač možno?
Takšne izkušnje me vedno znova najdejo nepripravljenega. Tak način razmišljanja mi je tuj in zato ne razumem nosilcev takšnih odločitev. Na enak način pa vidim tudi določene odločitve koalicijske večine, ki s preglasovanjem ne glede na opozorila kršijo pravila, ki so postavljena kot lokalna zakonodaja. Na zadnji izredni seji občinskega sveta sem zato koalicijske svetnike (Zveza za Dolenjsko, SLS, Desus, SD, LDS, Nova Slovenija, SNS, Športna lista, Radi imamo Novo mesto in podeželje) vprašal, kako bodo odgovorili občanu, ki bo zavrnil plačilo položnice za vrtec ali komunalne storitve? Ali lahko vodstvo občine in koalicijska večina v občinskem svetu ob lastnih kršitvah občinske zakonodaje legitimno zahteva spoštovanje veljavnih aktov od občanov? Tako kot večina od nas nima poguma, da bi kršili občinska pravila, tako tudi večina občanov ne ve kako glasujejo in kaj delajo tisti, ki so jim dali svoj glas na lokalnih volitvah. Na videz je res vseeno. Pa ni. Ker 11 svetnikov od skupno 30 nasprotuje glasovanju, ki se naslanja na moč in pogosto povozi razum in dobrobit občanov. Do večine v občinskem svetu manjka samo 5 glasov in bi se razmerje spremenilo. Teh 5 svetnikov pa lahko odloči nekoliko več ozaveščenih volivcev. Smo na polovici mandata in čas do naslednjih volitev bo hitro minil.

Objavljeno v Udarnem listu.