V zadnjem obdobju se mi vse večkrat prikradeta v misli besedi »plen« in »plenilci« ko se ubadam z občinskimi zadevami. Politika tako ali tako nima dobrega ugleda med ljudmi. Ampak politika kot način vodenja družbe nima s tem nič. Vodenje družbe preko zakonov opredeljujejo politiki in politiki so tisti, ki s svojimi dejanji in osebno integriteto opredeljujejo kako ljudje gledajo na »politiko«.
Novomeški občini se je v zadnjem času nabralo kar nekaj »afer«, ko tudi nepoznavalci oz. bežni sledilci informacij o lokalnem dogajanju, vidijo, da se stvari peljejo na napačen način. Najem prostorov za RIC, neuspešni postopki za izgradnjo športne dvorane v Portovalu, večmilijonski nakup delnic  Jelovice s strani Zarje, zaposlitev bližnjih sorodnikov na občini in javnih podjetjih, večmilijonski dolgovi (zapadle obveznosti) občine   do dobaviteljev oz. javnih zavodov (predvsem šole so bile izpostavljene v javnosti), veliko neskladje med županovim predvolilnim programom in do sedaj izvedenim. Hkrati se opaža popolna odsotnost vodenja in koordiniranja (župan trdi za vsako drugo stvar, da z njo ni seznanjen), strateških premislekov, sistematičnega pristopa do poraba, kjer je poraba občinskega denarja največja in poznamo dobre praksi iz drugih okolij, kako se zadeve lotiti (mestni potniški promet, javna razsvetljava, energetske sanacije javnih objektov, aktivno pridobivanje EU in državnih sredstev).
Vse našteto je v veliki meri posledica logike, ko se vodilna lokalna združba (če pogledate po osebah ne boste opazili velikih sprememb v zadnjih 15 letih), ki je ne sestavljajo toliko stranke ampak posamezniki, po volitvah obnaša kot da je sedaj občina z vsemi privilegiji plen. Tako se aktivno v proračunu podprejo »vrtički« posameznih sodelujočih oseb v koaliciji, kar naj bi pomagalo, da bodo te osebe ponovno podprte s strani volivcev. Večina odgovornih mest v javnih podjetjih in zavodih zasedejo kadri, kjer več šteje pripadnost kot znanja in izkušnje, zato da se lahko nadzoruje morebitna paralelna financiranja delovanja koalicijske združbe. Tako potem izide Županov glasnik, kjer ne gre niti evra iz proračuna. Oprostite, saj nismo slepi, kdo je plačal. Ne javna podjetja in zavodi, ki so plačali oglase. Samo in izključno občani. In samo in izključno občani podpiramo in omogočamo tako vodenje občine. Plen se manjša in plenilci so vse bolj nervozni in neuspešni.

 

Objavljeno v Udarnem listu.