Smo del spreminjanja sveta. Težko je napovedati ali bodo spremembe pripeljale na višji nivo ali bomo zaradi človeške majhnosti in omejenosti stopili stopničko nižje. Današnji svet zelo zaznamujejo razlike. Razlike, ki so nerazumljive in niso posledica normalnih razlik, ki jih imamo v nekaterih merljivih kategorijah ljudje med seboj.
Razlike so med elitami, ki posedujejo vzvode moči, in preostalo večino. Slovenija ni izjema. Del teh razlik se odraža tudi v pristopu slovenske politike, ki si prepogosto lasti kar zgolj (začasno) upravlja. Mestna občina Novo mesto je v tem smislu slovenska politika v malem. Premalo je zavedanja, da bi odprtost do širokega (so)upravljanja prinesla veliko boljših rešitev in predvsem bi povprečen občan imel več od vloženih davkov, ki jih za skupne naloge v lokalni skupnosti namenja.
Upam si trditi, da probleme in izzive na občinski ravni vsi zaznavamoenako. Tako župan s koalicijo, zaposleni v občinski upravi kot vsi ostali občani. Težava se začne, ko nekdo pomisli ali celo predlaga spremembe. Nekaj jih takoj pokima in se strinja. Potem se vsi obrnejo na tistega, ki je odgovoren in bi moral stvari začeti spreminjati. Takrat pa se navedeni spomni, da je v bistvu vedno bilo tako, da je kar nekaj ovir, da se spremembe izvedejo in da bi to pomenilo preveliko tveganje in odgovornost, kar nihče ne ve zagotovo, da bo po spremembi kaj drugače. In tako se običajno ne zgodi nič.
Zelo nazoren primer so pobude in vprašanja vodstvu občine in občinski upravi, podane s strani občinskih svetnikov, kar je redna točka sej občinskega sveta. Več kot ¾ odgovorov na podane pobude in vprašanja je popolna ignoranca ali pa zgolj nekoliko vzvišen odgovor, da se »nestrokovni« posamezniki že ne moremo mešati v strokovno delo občinskega vodstva in uprave.
V spominu mi je ostal odgovor iz začetka zadnjega mandata, ko sem vprašal kdo je odgovoren, da so postavljeni stebri za javno razsvetljavo ob Topliški cesti postavljeni v linijo, ki bi jo ob pločniku morala zasedati kolesarska steza. Sem podal razumevanje, da morda kolesarska steza, ki je že speljana do avtobusne postaje in kasneje naprej od križišča pri Irči vaši proti Srebrničam, še nima zagotovljenih sredstev za neprekinjeno kolesarsko povezavo te trase. Zdrava pamet mi je namreč govorila, da če en občinski dokument opredeli bodočo kolesarsko pot, nekdo drug znotraj občinske uprave ne more samosvoje na to traso postaviti masivnih jeklenih stebrov za javno razsvetljavo. Toda pozor – odgovor je bil sledeč:
»Na območju postavljene javne razsvetljave ni kolesarske steze…«
Takrat se mi je še zdelo, da me morda niso prav razumeli oz. da je bilo vprašanje po naključju napisano, kot da že sedaj obstoječi drogovi ovirajo kolesarje. Toda kasneje sem spoznal, da večini s takimi vprašanji o odgovornosti za nazaj in za vnaprej nisem pri srcu.
Ko so podane pobude zavrnjene in da so vprašanja nezaželena se dogaja, da nas je vse manj, ki vztrajamo. Zato sem bil pred kratkih vesel, ko je k meni pristopil nekdanji sosed in me prosil, če lahko podam na naslednji seji občinskega sveta dve pobudi. Šlo je za enostavni pobudi, ki pa uporabnikom, predvsem starejšim, veliko pomenijo. In sem ju na majski seji občinskega sveta podal. Sedaj čakam na odgovora. Ker sem optimist, pričakujem pozitivna odgovora. Tako bo znanec še kdaj kaj predlagal ali vprašal. Kaj se bo zgodilo, če bo dobil v odgovor kup nesmiselnih stavkov, si lahko samo mislim.
Ker ni vseeno ali razumemo da smo občina mi, mi vsi, nas 99%, vas bralce te kolumne pozivam, da sodelujete pri vodenju in odločanju te občine. Dober začetek je, če podate pobudo ali vprašanje glede zadeve, ki se zadeva vas in ljudi okoli vas. To lahko uradno na vsaki seji stori v vašem imenu katerikoli član Občinskega sveta. Če ne poznate osebno nikogar od izvoljenih članov, sem lahko vaša podaljšana roka tudi sam (pišite mi na elektronski naslov: gregor.macedoni@gmail.com). In obljubim, da bom odgovor na pobudo in vprašanje pričakoval s takim zanimanjem kot vi sami.
Objavljeno v Udarnem listu.