Če je bilo še pred leti najmočnejše geslo na političnem trgu sprememba, je ob vsem, kar se nam dogaja v Sloveniji, možna samo še ena pot – očiščenje. Toda očiščenje se nam začenja dogajati zelo počasi. Ker se spremembe dogajajo (pre)počasi, ni rezultatov in večina, namesto, da bi se lotili akcije – zapada v apatijo.
Krivcev za dejanja, ki so povzročili sedanje stanje v Sloveniji, je številčno malo glede na vse državljane. In odgovorni morajo bitisankcionirani. Ko pa govorimo o očiščenju, to zadeva tudi vse nas, državljane. Odgovorni so svoja dejanja izvajali v okolju – družbi. Po mojih izkušnjah se lahko razdelimo v tri skupine. Največ je tistih, ki znajo vse povedati, vendar ne spremenijo nič – ne v odnosu do drugih ne pri samih sebi. Druga skupina zna poleg govorjenja  spremembe uveljavljati v odnosu do drugih oz. pri drugih. In tretja, najmanjša skupina, zna začeti s spremembami oz. očiščenjem pri sebi. Očiščenje se mora torej zgoditi »od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor«.
Če se očiščenje počasi začenja dogajati na nacionalni ravni, pa se zdi, kot da smo v Novem mestu obstali nekje v preteklosti. Nabirajo se nam zgodbe, v katerih je poniknilo veliko denarja, začetka očiščenja pa nikjer. Še več, glavni akterji nam razlagajo, da so posledice njihovih dejanj škodljive, ampak, da se bodo ženašle rešitve. Tako kot bomo na državni ravni plačali nadaljnje 3milijarde evrov, tako bomo pač spregledali teh nekaj »milijončkov« na občinski ravni. Zato si želim, da bi nekaj glavnih občinskih veljakovzačelo z očiščenjem»od zgoraj«.
Županu Alojziju Muhiču želim, da bo razumel, da korupcija ni samo, če nekaj ukradeš v svoj žep. Ne sme se obljubljati in potem tudi izvajati zaposlitev v zameno za politično podporo. Ne sme se podpisovati škodljivih najemnih pogodb in potem dve leti in pol nič ukreniti ter tako ščititi krivce. Vzrok neaktivnosti pri razčiščevanju škodljivega delovanja je lahko še marsikaj drugega kot samo polnjenje lastnih žepov. Tudi se ne sme  lagati o (ne)podpisovanju pogodb in dajati obljube, ki se jih kasneje ne uresniči.
Županu Alojziju Muhiču in nekdanjemu direktorju Občinske uprave Borutu Novaku želim, da bosta razumela, da v teh časih ni sprejemljivo (tudi če je zakonito) individualno izobraževanje na račun občanov v znesku nekaj 10.000 evrov. Še posebej,če ni kasneje podanega prepričljivega pojasnila o izvedbi tega izobraževanja.
Županu Alojziju Muhiču in nekdanjemu direktorju Občinske uprave Borutu Novaku ter svetnikom koalicije (Zveza za Dolenjsko, SLS, Desus, SD, LDS, Športa lista, SNS, RINMIP, NSI, romska svetnica)želim, da bi razumeli, da ni dopustno, da se v trenutku, ko je že vsem jasno, da ne bo nove športne dvorane v Portovalu, dovoli dodatno trošenje več kot pol milijona evrov in tako še povečati skupni znesek porabljenega denarja za neizgrajeno dvorano na skoraj 3 milijone evrov.
Županu Alojziju Muhičuin nekdanjemu direktorju Občinske uprave Borutu Novaku ter njunim sodelavcem želim, da bi razumeli, da se ne sme pripravljati javnih razpisov, kot je bilo ugotovljeno pri razpisu za vzdrževanje javne razsvetljave, na način, da se izkrivlja predvidene količine in dopusti preplačila izvedenih storitev in dobav ter se kasneje kljub velikim besedam nič ne ukrene.
Županu Alojziju Muhiču in od njega imenovanim nadzornikom v stanovanjskem podjetju Zarja želim, da bi razumeli, da ima Mestna občina svoje premoženje zato, da z njim ustvarja prihodke za javne storitve ali za neposredno izvajanje javnega interesa in ne za kapitalske špekulacije (kot je bil nakup delnic Jelovice za več kot 3 mio evrov). Morda se bodo tega lažje zavedali ob dejstvu, da v zadnjih 10 letih »ni bilo mogoče zaradi pomanjkanja denarja in volje« zgraditi parkirne hiše v mestnem jedru, ki bi bila nujni pogoj za urejanje prometnega režima.
Županu Alojziju Muhiču in direktorjem občinskih podjetij in javnih zavodov želim, da bi razumeli, da denar, s katerim zakupijo prostor v brezplačnikih in potem ob svojih velikih slikah razlagajo o dejavnosti institucij, ki jih vodijo, ni njihov in da bi se lahko ob vsaj minimalni higieni v predvolilnih obdobjih izogibali takemu pojavljanju in res nujne informacije sporočati javnosti preko svojih sodelavcev (lep primer je zadnji Mesečnik, ko se ob županovem intervjuju »pojavijo« še intervjuji R. Križmana, M. Kramar-Zupan in M. Špec Potočar).
Vsi navedeni lahko poskrbijo za očiščenje v naši lokalni skupnosti »od zgoraj navzdol«. Morda še prej kot bodo za to poskrbeli vsi ustrezni preiskovalni in nadzorni organi, ki v primeru Novega mesta nimajo istih prioritet kot npr. v primeru Maribora. Ampak prej ali slej se bodo morali tudi ti izreči. Ali pa se bodo prej izrekli občani na ulici (kot je nezadovoljstvo med občani opisal svetnik I. Bukovec na zadnji seji Občinskega sveta) ali na volitvah. To pa je očiščenje »od spodaj navzgor«, ki je naloga vsehnas.
Gregor Macedoni

Objavljeno v Udarnem listu.