Ne vem ali je lahko povezava z nekim prostorom/mestom zapisana v genih? Vendar pri sebi ne morem zanikati svoje povezave z Novim mestom. Tudi zato vsako novico iz drugih mest, slovenskih ali širše, ki jo preberem ali slišim, postavim v vzporednico z mojim mestom. Tako je bilo tudi z novico o zaprtju dela Slovenske ceste v Ljubljani za osebni motorni promet. Čeprav ima Ljubljana predel okoli Tromostovja že nekaj časa popolnoma zaprt za motorni promet je to kar drzna poteza glede na dosedanjo obremenjenost Slovenske ceste. Hkrati pa vnovičen dokaz, da je treba imeti vizijo in potem lahko tudi mali koraki peljejo v pravo smer. In kako se je odrezala vzporedna primerjava z Novim mestom?

Novomeški Glavni trg se še vedno duši od tranzitnega prometa. Vodstvo novomeške občine veliko govori o oživitvi mestnega jedra, vendar ob naštevanju uspehov običajno navedejo prenove fasad zasebnih lastnikov in programske vsebine civilne družbe in intuziastičnih zasebnikov. Prav veliko pa se ne zgodi na sistemski ureditvi, za kar je odgovorna mestna občina; predvsem v tistih točkah, kjer je treba imeti vizijo, ki se ji potem sledi.

Z namenom, da bi sevzpodbudila širša javna razprava tako med odločevalci kot v splošni javnosti je bila zasnovana zadnja številka revije Rast, ki je v pretežnem delu tematsko namenjena novomeškemu mestnemu jedru. Priporočam v branje. V potrditevlastnega prepričanja, da promet na Glavnem trgu prej ali slej nima kaj iskati bom navedel izsekeiz zapisanih razmišljanj povabljenih posameznikov, ki se nanašajo na prometno ureditev Glavnega trga.

»Absolutno je treba preprečiti tranzitni promet skozi mestno jedro oz. med Kandijskim mostom in Knjižnico Mirana Jarca …« (A. Škerlj); »Tranzitni promet je treba popolnoma izključiti iz mestnega jedra« (F. Koncilija); »…je osnovno ukiniti sedanjo funkcijo prevozne ceste in parkirišča ob njej…« (Z. Pelko); »Ob koncu tedna bi morali vsaj delno zapreti cestni promet ali pa ga trajno urediti z delno prometno zaporo zgornjega dela Glavnega trga.« (I. in B. Križ); »Mestno jedro je neurejeno predvsem zaradi prometnega režima … Glavni trg na prvem mestu potrebuje obsežno spremembo prometnega režima – delna popolna zapora prometa…« (J. Dolinar); »Promet mora z Glavnega trga!« (J. Miklič); »…v prvi fazi gornji del Glavnega trga zapreti za cestni promet.« (Z. Picelj); »Že v nebo vpijoč pa je problem prometa, ki onemogoča, da bi trg resnično zaživel.« (M. Sadek)

Glede razmišljanja o prometni ureditvi odstopa od ostalih zgolj en prispevek: »Problem prometa na Glavnem trgu je metafizično vprašanje, saj zapirati promet na trgu z malo prebivalci, lahko pomeni pospešeno umiranje še tega, kar živi.« (I. Kuljaj)

Ivo Kuljaj je dosedanji in bo tudi v prihodnjih štirih letih direktor Zavoda za turizem Novo mesto, saj je na seji Občinskega sveta 26. septembra dobil prepričljivo podporo za soglasje, ki je pogoj za imenovanje na mesto prvega moža novomeškega turističnega zavoda.

Mojega glasu ni dobil, ker si želim že danes in ne čez dolga leta kakšen korak v smeri drugačne prometne vizije novomeškega mestnega jedra, kot jo ima gospod Kuljaj.

 

Objavljeno v Udarnem listu.