Novice

V volilnem štabu Gregorja Macedonija smo pred drugim krogom županskih volitev opravili merjenje javnega mnenja. Anketo smo opravili med 10. in 12. oktobrom, na vzorcu 374 polnoletnih občank in občanov Mestne občine Novo mesto.

Ugotovitve, na podlagi opravljene ankete, so naslednje:

1.    Med opredeljenimi si jih kar 80 % želi spremembe v načinu vodenja Mestne občine Novo mesto, pri čemer ni ugotoviti bistvenih razlik med mestom in podeželjem.

2.    Volitev bi se zagotovo udeležilo 53% volilnega telesa. Med tistimi, ki so se opredelili, bi jih 57% volilo Gregorja Macedonija, 43% pa Mileno Kramar Zupan.

3.    Med neopredeljenimi, ki v prejšnje odstotke niso všteti, se jih 48% bolj nagiba h Gregorju Macedoniju, 23% k Mileni Kramar Zupan, ostali pa se niso želeli opredeliti.

4.    87% anketirancev meni, da bo zmagovalec uspel sestaviti koalicijo v občinskem svetu.

Ugotovitve ankete se skladajo z našim videnjem rezultata prvega kroga županskih volitev.