Novice

V petek smo se odpravili v še dve krajevni skupnosti, Brusnice in Gabrje, kjer smo se srečali s krajani, ki točno vedo, kako perspektivni so njihovi kraji.

V krajevni skupnosti Gabrje poudarjajo:

– pomen čistega okolja pod Gorjanci, našega naravnega in rekreacijskega bisera (na žalost se količina nepravilno odvrženih odpadkov z leti povečuje);
– pomembnost ureditve parkirišča ob vznožju Gorjancev (posebej za avtobuse) za obiskovalce, pohodnike;
– neizkoriščene gospodarske priložnosti (les, turizem);
– neurejenost kolesarskih stez (izven cestnih površin);
– povračila dela zbranih občinskih sredstev svojim občanom v KS preko investicij v naselja (vzdrževanje kulturnega doma itd.).

V krajevni skupnosti Brusnice si želijo:

– odpravo težav z odlagališčem v Leskovcu (CeRod) – odprava smradu in vzpostavitev vzdržnega odlaganja odpadkov brez ekoloških posedic za bližnjo okolico in njene prebivalce;
– izgradnjo/ureditev krožišča na Ratežu;
– povrnitev pomena delovanja KS s pooblastilom za izvedbo manjših lokalnih projektov.

Po aktivnem delovnem tednu, polnem obiskov krajevnih skupnosti in srečanj z občani, smo še bolj prepričani, da je razvoj možen, saj smo srečali mnoge, ki vidijo pot k uspehu. Že ves čas jo vidimo tudi mi.