V preteklem tednu je bila sklicana izredna seja občinskega sveta. Seja je bila sklicana na pobudo devetih opozicijskih svetnikov. Predlagane so bile tri točke dnevnega reda in sicer glede projekta Cerod II, reševanja sporne najemne pogodbe za RIC in vračila kotizacije za soorganizacijo evropskega prvenstva v košarki.
Koalicijski svetniki so se opravičili in tako je izredna seja odpadla. Vrhunski fiziki in matematiki bodo morali nadgraditi teorijo verjetnosti, ker je možnost, da se neko sredo kar osemnajstim svetnikom zgodi, da ne morejo priti na sejo, manjša kot je možnost zadetka na loteriji. Odsotni so bili celo tisti, ki do sedaj še nikoli niso manjkali. Pa še eno neverjetno naključje. Manjkali so natančno vsi  koalicijski svetniki, razen podžupanje Mojce Špec Potočar, ki je morala po protokoluugotoviti, da se je zgodil svetovni fenomen verjetnosti in da je dobila kar 18 opravičil. In sem vprašal,zakaj niso obvestili ostalih 10 svetnikov, da naj ne hodimo, ker je bilo v naprej jasno, da seje ne bo, ker se je več kot pol svetnikov opravičilo.Odgovora nisem dobil. Pove pa to veliko o demokratični kulturi novomeške občinske oblasti in spoštovanju do drugih. Spomnil sem se govora na proslavi ob občinskem prazniku taiste podžupanje dva dni pred odpadlo sejo. Govorila je o sodelovanju in podobnih vrednotah, ki jih moramo spoštovati, da se bo novomeška občina razvijala.
Kaj je torej tako bolelo koalicijsko večino, da ni hotela razprave? Po treh letih izjav, ki so postavile župana in njegove sodelavce vse (pre)večkrat na laž, smo hoteli dobiti jasne odgovore na najbolj izpostavljena vprašanja brez odgovorov. Pri projektu Cerod II gre za veliko vprašanj, kdo in zakaj je forsiral preobsežen projekt, ki lahko zaradi neupoštevanja novih trendov predelave odpadkovpretirano obremeni naše žepe, torej denarnice občanov, še naslednja desetletja. Vse bližje smo scenarijem, ko bomo morali plačevati za odlaganje smeti večkratne zneske kot danes. In to za smeti, ki so po vsem svetu posel, pri nas pa so posel za ene in za druge samo strošek. To je gotovo razprava, ki bo še odmevala v prihodnjih mesecih. Je bilo pa na dnevnem redu izredne seje sila preprosto vprašanje: »Kako je Mestna občina zavarovana pred finančnim zlomom, če ne pride do podpisa sofinancerske pogodbe za projekt Cerod II iz EU skladov in državnega proračuna?«. Strinjam se, kot državljan, da mora do take pogodbe priti. Ampak v današnji Sloveniji ni nič več  gotovo. In takšna tveganja je treba obvladovati. Ker 25 milijonov evrov brez sofinanciranja pomeni finančni zlom občine.
Spomin je za nekatere zoprna reč. Da bo športna dvorana za predtekmovanje EP v košarki zagotovo zgrajena, je večkrat evforično razlagal župan Muhič. In na koncu ni bila. Občina pa je nakazala Košarkarski zvezi 150.000 evrov za soorganizacijo predtekmovalne skupine v Novem mestu. In župan je že nekajkrat javno izjavil, da je dogovorjen in da so mu obljubili vračilo tega denarja. Prav je, da pove, kdo mu je obljubil in kdaj je bilo izvedeno vračilo, ali pa prizna, da si včasih »pomaga« z lažnimi obljubami.
Vodilni na občini si že od januarja prizadevajo, da ne bi pokazali vložene tožbe proti podjetju Protekt za prekinitev najemne pogodbe za RIC. V tožbi so povzete vse napake, ki so pripeljale do milijonskega oškodovanja novomeške občine oz. pravilneje občanov novomeške občine. Nedvoumno sila neugodno za nekatere.
Ali kaj od naštetih tematik ni v korist občanov, da nikakor ne moremo dobiti jasnih odgovorov? To se mora vprašati vsak od manjkajočih svetnikov na zadnji izredni seji. Na volitvah smo svetniki dobili mandat, da v demokratičnem dialogu iščemo najboljše rešitve in nadzorujemo porabo javnih sredstev. Morda je prav, da svetnika, izvoljenega na listi, ki ste jo volili na zadnjih volitvah, vprašate ali se je udeležil izredne seje? Ker ljudska modrost pravi: ni kriv samo tisti, ki krade, ampak tudi tisti, ki drži vrečo.
Objavljeno v Udarnem listu.