NoviceDragotin Kette Novo mesto

Če imaš jasno širšo sliko ter vizijo, je veliko lažje delati posamezne korake. In naša občina je v letošnjem letu prehodila veliko korakov k bolj kvalitetnemu bivalnemu in delovnemu okolju. Poleti smo imeli v nekem obdobju po vsej občini aktivnih 45 različnih gradbišč. Zdaj se dela počasi zaključujejo, posamezne prenovljene ali novozgrajene objekte predajamo v uporabo. Da nam koristno služijo in dvigujejo kakovost življenja. Da oblikujemo okolje, v katerem bomo znali iskati ravnovesje med razvojem ter varovanjem virov, našega okolja. Veliko projektov poteka tudi zdaj, še več se jih pripravlja v ozadju, saj smo intenzivno vpeti v črpanje evropskih in državnih sredstev.

Pred nekaj tedni smo na OŠ Dragotina Ketteja praznovali zaključek energetskih prenov osnovnih šol, ki so bile del enega največjih občinskih projektov z vključenimi kar 27 različnimi javnimi objekti, predvsem šolami in vrtci. Ko smo pripravljali vse potrebno za izvedbo teh obsežnih del, smo veliko govorili o energiji, prihrankih ter drugih tehničnih in finančnih karakteristikah. Pa vendar gre samo in zgolj za tiste, ki v teh zgradbah preživijo veliko časa. Za naše otroke. In naši otroci so naša prihodnost. Gre seveda tudi za okolje. Za učinek prihranka energije, ki jo porabi 530 (štiričlanskih) gospodinjstev, kar predstavlja velikost petine slovenskih občin. Tudi vložek v okolje je naložba v prihodnost. Vesel sem, da smo pri izvedbi tega projekta prvi v Sloveniji, ki smo začrtali in dokončali tako obsežen projekt energetskih sanacij.
Pred mesecem dni sem na Brdu pri Kranju na nacionalni konferenci o uresničevanju zdravstvene strategije predstavil projekt Pešbus. Projekt, ki je prav v Novem mestu doživel najboljši odziv. Najprej s strani občine, nato povabljenih osnovnih šol, v nadaljevanju pa staršev in otrok ter prostovoljcev. Otroci nižjih razredov grmske osnovne šole so po točno določenih linijah ob spremstvu starejših (staršev, starih staršev in prostovoljcev) prihajali zjutraj v šolo peš (namesto z avtomobilom). Nekateri dlje kot 3 km. Res je – nekaj, kar je bilo pred 25 leti samoumevno, je danes projekt in na novo odkrita vrednota. Pa vendar smo naredili velik korak v pravo smer, ki ga je z občudovanjem sprejela vsa Slovenija. Številna okolja nas bodo skušala posnemati. A največ šteje to, da se projekt nadaljuje tudi letos, ker so ga starši in otroci vzeli za svojega. Ni večje nagrade in zadovoljstva.
Občine ne vodimo zunanje politike. Nekatere večje pa imamo tudi živahno mednarodno sodelovanje. Zato, ker sodelovanje krepi in ker se želimo iz tega sodelovanja tudi kaj naučiti za razvoj naše občine. V korist naših občanov. Ko predstavljamo naše lokalno okolje v širšem evropskem prostoru, smo deležni pozitivnih odzivov predvsem zaradi dveh področij: uspešnega gospodarstva ter jasno začrtane razvojne vizije, kako graditi lokalno skupnost, v kateri bo prijetno bivati, delati, se učiti in zabavati. Zato so pomembni koraki tudi na področju podpore nadaljnjemu razvoju našega gospodarstva, to na vseh nivojih, od zagonskih podjetij do velikih in uspešnih slovenskih izvoznih družb. Zato je urejanje gospodarskih con in izvajanje podjetniških programov pomembno. Zaključena komunalna infrastruktura med obema novomeškima avtocestnima priključkoma (gospodarska cona Brezovica) je podlaga za številna delovna mesta.
Vesel sem tudi novih korakov na poti, da postanemo pametna občina, kjer se vse storitve povezujejo na način, da nam lajšajo življenje. Oktobra smo predali v uporabo prve postaje sistema za avtomatsko izposojo koles. Majhen korak, ki je začetek večjega sistema, v katerem bomo gradili svoj sistem mobilnosti, ki ga bodo sestavljali tako sistemi izposoje koles, najema prevozov, javnega prevoza na zahtevo ter nadgrajena sistema mestnega potniškega prometa in parkiranja.
Resnično je že bilo in še bo veliko postorjenega za vse občane. To pa je možno zaradi vseh, ki podpirate zastavljeno vizijo in program, ki sem ga predstavil pred tremi leti in ga še nadgrajujemo, ter delo ekipe, ki ga izvaja. Če ne bi bilo več tistih, ki podpirajo naše delo, kot tistih, ki iščejo vsak možen izgovor za nasprotovanje, se projekti za prihodnost naše občine ne bi mogli izvesti. Zato zahvala vsem vam, ki v tišini ali na glas podpirate in s tem gradite uspešno zgodbo. Velika zahvala tudi vsem tistim, ki ste bili vpeti v izvedbo obširnega dela v tem letu in ste razumeli, da ste v službi občanov. Kot sodelavci v širši občinski upravi, kot zunanji izvajalci ali prostovoljci.
Ni lepšega kot iskreno veselje otrok na OŠ Dragotina Ketteja, ker imajo prenovljeno, lepšo ter prijetnejšo šolo. So najbolj srčni in neposredni med vsemi otroki. In ob njihovem veselju se še bolj jasno zaveš, kaj je naloga vseh nas, ki smo danes tukaj. Graditi okolje za naše otroke. Tako delamo za sedanjost in prihodnost.