NoviceOtroško igrišče Novo mesto

Strategija Mestne občine Novo mesto 2030 zastavlja smer kakovosti bivanja in delovnega okolja. Izhajamo iz predpostavke, da bo na eni strani privlačno okolje za bivanje tudi privlačno okolje za obiskovalce in da bodo zanimiva delovna mesta in delovna okolja generator večjega priseljevanja kot odseljevanja. Kako opredeliti privlačno okolje za bivanje? Ni enoznačnega odgovora. Vsak ima svoja pričakovanja in potrebe. Pa vendar obstajajo standardi, ki opredeljujejo sodobna bivalna oz. urbana okolja.

Novo mesto je srednje veliko slovensko mesto, v evropskem merilu pa zelo majhno. Zato se je nesmiselno ozirati samo po velikih mestih in si želeti enakih standardov javnih storitev. S 23.000 prebivalci v mestnem okolju in 36.400 prebivalci v občinskem obsegu namreč ne moremo vzdrževati sistemov in storitev, ki jih nudijo velika mesta. Zato pa lahko svoje prednosti črpamo iz majhnosti. In to so lahko prednosti, o katerih lahko velika mesta samo sanjajo. Ena takih je obseg in bližina zelenih površin, ki so v Novem mestu zaradi razvejane urbanistične zasnove dostopne praktično na vsakem koraku. Še toliko bolj pa v okolici mesta.

Osnovna storitev bivalnega okolja so komunalne storitve. Zdrava in čista voda. Vesel sem, da bo kmalu minilo eno leto od zagotovitve te osnovne dobrine na ravni, ki si jo Novo mesto zasluži. Tudi odvajanje in čiščenje odpadnih vod (kanalizacija) morata biti izvajana tako, da naše okolje za zanamce ohranjamo enako čisto, kot smo ga mi dobili od prednikov. Širokopasovne povezave so danes že skoraj osnovna dobrina in podlaga za enakopravno vključevanje v sodobno družbo. V naslednjem mesecu bomo predstavili načrt, ki bo v nekaj letih skoraj vsakemu gospodinjstvu v naši občini zagotovil priklop na spletno povezavo v okviru najvišjih hitrosti izmenjave podatkov.

Danes, ko je čas pomemben, si želimo učinkovitega premagovanja razdalj in enostavnega dostopanja do končnih lokacij. Se pa vse bolj uveljavlja družbeni konsenz, da ni vse samo v cilju in hitrosti prispetja na cilj, ampak tudi v načinu, kako se gibljemo oz. premagujemo razdalje. Trajnostna mobilnost. Prav gotovo so ceste in motorni promet še vedno osnovna oblika mobilnosti. Danes ni nič nenavadnega, če v enem dnevu obiščemo več držav in lokacije, ki omogočajo lahko vključevanje na celinske koridorje, so zanimive. Novo mesto leži ob pomembnem evropskem koridorju ter na sredini med dvema glavnima mestoma (kot je rekel mag. B. Andrijanič, ima Novo mesto v Ljubljani in Zagrebu zanimivi predmestji). V kratkem pa bomo imeli še povezavo proti severu in jugu, t. i. 3. razvojno os. Si pa danes ne moremo več predstavljati mest in tudi povezave med mesti in okolico brez kolesarskih stez in pešpoti. Zato imamo v Novem mestu v tem in naslednjem letu v izvedbi 17 projektov, ki bodo povečali in izboljšali premalo povezano kolesarsko mrežo ter nadgradili obstoječe pešpoti. Vse bolj smo aktivni na področju e-mobilnosti.

Ko se pogovarjam z občani ali pa pregledujem rezultate anket, ugotavljam, da je za družine z otroki pomembna bližina šole in vrtca ter kasneje tudi raznovrstnih srednjih šol in za nekatere še fakultet. Prepričan sem, da so naši vrtci in šole zelo dobri. Imamo široko razpredeno mrežo enot vrtcev ter matičnih in podružničnih osnovnih šol. V podporo vsem učiteljem in drugim delavcem pa se Mestna občina Novo mesto trudi zagotoviti kakovostno predšolsko in šolsko infrastrukturo. Tako smo letos pristopili k energetski sanaciji kar 27 objektov, pretežno vrtcev in šol; od tega je bilo 11 objektov obnovljenih celovito. Gradimo pa tudi prvi nov vrtec po več desetletjih.

Zgodovina Novega mesta ima bogato tradicijo – ne le na vzgojnem in izobraževalnem, temveč tudi na kulturnem, športnem in verskem področju. Novomeška kultura ima veliko izjemnih mož in žena v preteklosti, kar pa največ šteje: ustvarjalke in ustvarjalci na področju kulture v sodobnem času so na številnih področjih ambasadorji našega mesta in potrjujejo ustvarjalno moč današnjega Novega mesta. Športno Novo mesto se po obsegu in številu različnih športnih kolektivov na najvišji ravni kosa z največjima slovenskima univerzitetnima središčema. Ta vidik bomo naslednje leto še posebej izpostavili s praznovanjem leta športa. Nenazadnje je Novo mesto sedež škofije kot nadgradnje pomembnega regionalnega verskega središča, kar je bilo Novo mesto s kolegiatnim kapitljem in frančiškanskim samostanom zadnjih pol tisočletja. Aktivno vključevanje občanov nudijo tudi številna druga društva in organizacije.

Vse to je Mestna občina Novo mesto danes in kot taka je prijazno bivalno okolje za svoje občane. Hkrati pa je prav, da smo zahtevni in znamo pogledati tudi v druga slovenska in evropska mesta. V zadnjih desetih letih smo videli veliko hitrejših razvojnih zgodb. Želimo slediti tem dobrim praksam in biti hkrati ambiciozni, da se na nekaterih področjih postavimo na čelo razvoja. Vesel sem, da se vizija, ki sem jo skupaj z ekipo predstavil pred tremi leti, zelo celovito uresničuje. In vesel sem pozitivnih odzivov ter vse pogostejših sporočil, da se posamezniki želijo vključiti in pomagati. Kajti mestna občina smo najprej vsi mi, občani, šele nadgradnja so strukture javnih zavodov, šol vrtcev in občinske uprave. Vabim vas, da s svojim sodelovanjem sooblikujete Mestno občino Novo mesto prihodnosti kot vzor bivalnega okolja za druge.