Kolumna Gregorja Macedonija, župana Mestne občine Novo mesto v šesti številki glasila Novo mesto (april 2017)

Novo mesto ima mladost v svojem genskem zapisu. Seveda pa mladost lahko dobro skrivamo ali pa jo pokažemo in izražamo na vsakem koraku. Odraz mladosti je dinamičnost, ambicioznost, drznost pa tudi prijaznost do lastnih občanov in obiskovalcev naših krajev in ne nazadnje, mladost je aktivna prisotnost mladih. O mladih se veliko govori, vprašanje pa je, koliko se zanje naredi. Ostale družbene skupine so glasnejše in bolje organizirane. Največ pristojnosti za boljši položaj mladih je v rokah države, vendar lahko tudi lokalna skupnost ustvari svoj prispevek za mlade. Ne želimo samo kazati na druge, ampak tudi sami premikati in urejati to področje in to s konkretnimi koraki oziroma projekti.

Poznamo demografsko študijo novomeške občine in vemo, da se bo starostna struktura do leta 2030 kar korenito spremenila. Ob enakem številu občanov bo več starejših in manj mladih. Torej moramo narediti vse, da bodo tisti, ki bodo svojo mladost preživljali v naši občini, v naslednjih 15 letih, v Novem mestu in okoliških krajih želeli bivati, delati, se učiti in zabavati, kot smo si zadali v Strategiji novomeške občine. Celovito moramo obravnavati vse vidike bivanja in vključevanja v delovna, izobraževalna, civilnodružbena ali pa prostočasna okolja.

Za otroke in družine je zelo pomembno, da imamo kvalitetne vrtce in osnovne šole v bližini svojega doma. V tem mandatu smo se zavezali, da bomo ohranjali lokacije podružničnih osnovnih šol ter krepili prisotnost vrtčevskih oddelkov v čim širšem spektru naselij. Začeli smo z dograditvijo vrtca na Malem Slatniku, nadaljevali z odprtjem dveh novih vrtčevskih oddelkov v Brusnicah, v teku je izgradnja novega vrtca v Bršljinu ter začeli z načrtovanjem novega vrtca ob OŠ Otočec. In morda v tem trenutku najpomembnejše: zagotavljamo, da imajo vsi naši starši možnost vpisa otroka v vrtec v želenem časovnem okviru. Še več: v tem letu začenjamo obsežen projekt celovitih in delnih energetskih sanacij javnih objektov in ta seznam obsega predvsem vrtce ter podružnične in matične osnovne šole. Tako bodo celovite sanacije deležne šole v Podgradu, Otočcu, Brusnicah, Dolžu, Birčni vasi, Malem Slatniku, Novem mestu (OŠ D. Kette) ter vrtci Metka, Pedenjped, Rdeča kapica in Labod. Naši otroci bodo pridobili bolj kakovostno delovno okolje v obnovljenih zgradbah.

Novo mesto je ne samo regijsko, ampak nacionalno-izobraževalno središče na področju srednjih šol. Imamo najstarejšo neprekinjeno delujočo gimnazijo (270 let) ter kmetijsko šolo (130 let), bogato tradicijo tehničnega izobraževanja ter enega od največjih srednješolskih centrov v Sloveniji. Vse to nadgrajujemo s počasnim, a vztrajnim razvojem visokošolskih programov in ustanov. Vsi ti mladi, ki vsakodnevno obiskujejo novomeške šole, dajejo mladostni pečat mestu. Da bomo popravili pomanjkljivosti iz preteklosti, ko smo prej gradili šole kot ustrezno dostopno infrastrukturo, smo se aktivno lotili urejanja dostopov do Šolskega centra. Tako sklepamo dogovor s pristojnima ministrstvoma za izgradnjo novega železniškega postajališča v Šmihelu (neposredno ob Šolskem centru) in načrtujemo dostojno ureditev Westrove ulice, ki je zelo obremenjena tako s pešci kot avtomobili, in bo obremenjena v tem obsegu še vsaj do izgradnje nove Šmihelske obvoznice.

Ko mladi zaključujejo s poklicnim ali študijskim izobraževanjem potrebujejo službe in v nadaljevanju stanovanja. Glede števila delovnih mest smo med najbolj razvitimi okolji v Sloveniji, saj imamo veliko več delovnih mest kot delovno aktivnih prebivalcev. Ne moremo pa biti zadovoljni z raznovrstnostjo razpoložljivih delovnih mest, ki jih nudijo novomeška podjetja. Številni mladi na področju svoje izobrazbe nimajo možnosti iskanja zaposlitve v Novem mestu. Zato gredo naša prizadevanja v smer, da okrepimo tista proizvodna in storitvena podjetja, ki bodo zagotavljala čim večjo širino razpoložljivih poklicev. Začeli smo z urejanjem gospodarskih con, kjer zadnjih 10 let v Novem mestu ni bilo narejenega nobenega projekta. Najprej bo na vrsti gospodarska cona Brezovica (med obema novomeškima avtocestnima priključkoma) nato gospodarska cona Livada in sledi širjenje komunalno opremljenih zemljišč v gospodarski coni Cikava. Vse te aktivnosti bodo imele za rezultat nova delovna mesta.

 

Osamosvajanje mladih je povezano tudi s samostojnim bivanjem ter ustvarjanjem doma in družine. Že nekaj let imamo v Novem mestu večje povpraševanje po najemniških in lastniških stanovanjih, kot je ponudba. Posebej to velja za večje stanovanjske enote. V zadnjih mesecih je znova oživelo nekaj zasebnih stanovanjskih projektov, Mestna občina pa je začela z načrtovanjem novih stanovanj na Glavnem trgu, ki bodo namenjena mladim in mladim družinam. Uredili bomo okoli 20 stanovanj. Za ta namen smo kupili oziroma pridobili že dva objekta v ožjem mestnem središču, ki bosta predmet preureditve v primerne stanovanjske enote. V preteklem letu smo prvič med ciljne skupine na razpisu za neprofitna občinska stanovanja umestili tudi kriterije, ki dajejo prednost mladim družinam, in prvi upravičenci so že dobili svoja stanovanja. Nov ukrep, ki dodatno subvencionira plačilo vrtca tistim družinam, ki s kreditom rešujejo svoj stanovanjski problem, je ob uvedbi zajel skoraj 200 družin z vrtčevskimi otroki. Vsak mesec kar nekaj staršev izkoristi brezplačno storitev plačila položnic za vrtec in osnovno šolo na Mestni blagajni na Glavnem trgu.

Življenje in delo v posameznem lokalnem okolju zajema številne drobce, ki sestavljajo celoto. Verjamem, da se iz napisanega vidi, da se številni sodelavci širše občinske uprave, pa naj bo to v vrtcih, šolah, zdravstvenem domu ali pisarnah, vsak dan trudimo, da naredimo Mestno občino Novo mesto prijetno za bivanje, delo, izobraževanje in zabavo. Zato smo veseli, če nas kot take vidijo tudi drugi. Zato smo ponosni na pridobitev certifikata Mladim prijazna občina in nominacije za nagrado Zlati kamen za razvojno najbolj prodorno občino. Še največ pa je vredno, ko občanke in občani tovrstno delo prepoznajo in izkoristijo pridobitve.