Novice

Letošnjo pomlad je zaznamovala epidemija. Globalna pandemija, ki pa smo jo občutili lokalno, vsakodnevno in na osebni ravni. Virus COVID-19 je deloval in še deluje širom sveta. Današnji način globalne povezanosti je poskrbel, da se je lahko hitro širil in edini učinkovit način ustavljanja je bila skoraj dobesedna in popolna ustavitev našega utečenega vsakodnevnega življenja. Po skoraj treh mesecih od razglašene epidemije v Sloveniji lahko ugotovimo, da smo bili v primerjavi z ostalimi državami v Sloveniji zelo uspešni. In to je razlog, da smo lahko ponosni. Sistem je kljub pomanjkljivostim deloval dobro in vsak posameznik najbolj ve, koliko je sam prispeval k temu uspehu. Ravno zadnje izredno obdobje je pokazalo, da kot družba lahko dosežemo dober rezultat, če znamo vsi pristopiti, dati svoj doprinos in medsebojno sodelovati.

 

V naši občini in regiji smo biti pri preprečevanju epidemije uspešni. Naše ključne institucije, Zdravstveni dom Novo mesto, Splošna bolnišnica Novo mesto in Dom starejših občanov, so v sodelovanju z občinskim štabom civilne zaščite znale izvajati ukrepe na način, da nismo slepo sledili navodilom, ki so bila včasih kaotična, ampak odgovorno in brez prelaganja odgovornosti izvajali svojo pot na način, s katerim nismo rušili državnega sistema. In kar šteje, je, da smo v Sloveniji danes med prvimi, ki iščemo poti za normalizacijo našega vsakodnevnega življenja. Seveda čas po epidemiji ne bo nikoli več enak času pred epidemijo. Pravočasno moramo začeti s spreminjanjem svojih navad in tudi družbenega ustroja, kajti v primeru prepoznega prilagajanja novim okoliščinam se nam v obdobju po epidemiji lahko zgodi, da se bo treba tega učiti na boleč način.

 

Največji poseg v naš vsakdan je bila odsotnost socialnih stikov. Smo družbena bitja in odnosi nas opredeljujejo. Pomembna družbena enota je tudi lokalna skupnost. Kot občina smo bili lahko v zadnjih tednih ponosni na številna tako velika kot majhna podjetja, ki so se hitro prilagodila novim razmeram in našla oz. še iščejo poti, kako z najmanj posledicami iti naprej. Ta vztrajni in gospodarni duh ter težnja za presežki zaznamujeta našo skupnost, zato je v naši občini bilo in je še vedno več optimizma kot marsikje drugje.

 

Novo mesto ima edinstveno in uspešno zgodbo že nekaj tisočletij. Kot mesto zadnjih 655 let. In eden od pomembnih vrhuncev našega mesta se je zgodil pred sto leti. Skupina mladih ustvarjalcev na likovnem, literarnem in glasbenem področju je izvedla nekaj odmevnih umetniških akcij. Izvedeni dogodki so imeli ambicijo in avantgardni duh. Zato so odmevali in so danes temelj številnim kulturnim oz. ustvarjalnim smerem. Zato je to kulturno vrenje kasneje dobilo zelo povedno in zasluženo poimenovanje: novomeška pomlad.

 

In kot že nekajkrat v zadnjih letih (650 let mesta, jantarno leto, Štukljevo leto) smo se ponovno odločili, da se spomnimo za Novo mesto pomembnega jubileja. Tokrat izpostavljamo pomen novomeške pomladi, ki je bila svojevrsten odgovor mlade generacije na prvi res široko svetovno zastavljen vojaški spopad, ter ob tem potegnemo vzporednice z današnjim, v presežke usmerjenem ustvarjanju v našem lokalnem in nacionalnem kulturnem okolju. Imamo izvrstne ustvarjalce na gledališkem, plesnem, literarnem, likovnem, glasbenem in še številnih področjih ustvarjanja. Vse prepogosto nas pozitivni odmevi od zunaj opominjajo, kako bogato knjižnico, založbo, muzej, gledališče, galerijo imamo. Poleg institucij pa še številne posameznike.

 

Pandemija je učinkovala po celem svetu, konkretne posledice pa so bile na koncu v vsakem lokalnem okolju. Povsod nekoliko drugačne in merjeno na tak ali drugačen način z večjimi ali manjšimi posledicami. Novomeška pomlad je bila lokalni dogodek, ki pa je imel in ima še vedno vpliv v širšem spektru. Zato je prav, da se spomnimo, da so ustvarjalci Miran Jarc, Anton Podbevšek in Božidar Jakac ter njihovi kolegi pripadali istemu ustvarjalnemu gibanju. In ni naključje, da z njihovimi imeni danes  poimenujemo našo knjižnico, gledališče in galerijo ter da še vedno predstavljajo vir našega  ponosa, navdiha in identitete. Tovrstne zgodbe so nam lahko navdih za male in večje zmage pri soočanju z današnjimi izzivi. Novomeška pomlad je naša kolektivna zgodba spominjanja in naj nas poveže v skupnem praznovanju.

 

Kolumna Gregorja Macedonija, župana Mestne občine Novo mesto v glasilu Novo mesto (junij 2020)