Novice

Pred dvema letoma smo praznovali Štukljevo leto, ki je bilo posvečeno 120-letnici rojstva največjega med slovenskimi olimpijci – Leona Štuklja. Spominsko leto ni bilo samo poklon kulturni dediščini in športu v Novem mestu, temveč in predvsem to, kar nas je nagovarjal slogan: »Zdrav duh v Novem mestu«. Zdrav duh nista samo fizična pripravljenost in uspešnost, je tudi odnos do življenja, okolja in predvsem soljudi. V letošnjem letu imamo v času epidemije veliko izzivov, kako v novih okoliščinah iskati pravo ravnovesje med individualnim in skupnim ter med skrbjo za zdravje in vključenostjo v skupnost, kar nas nenazadnje v pomembnem delu opredeljuje kot socialna bitja.

Zato smo ponosni, da se je Olimpijski komite Slovenije ob prvem praznovanju novega državnega praznika, dneva slovenskega športa (23. september), odločil, da osrednji dogodek, vseslovenske športne igre, organizira v Novem mestu. Če verjamemo, da je zelo malo naključij, potem je to logična posledica, da v Novem mestu že 61. leto neprekinjeno potekajo delavske športne igre v organizaciji občinskega javnega zavoda, ki se jih (v zadnjih letih) udeleži okoli 2.500 udeležencev, zaposlenih iz novomeških in širše regijskih podjetij. Gre za posebnost v slovenskem športnem prostoru, ki nam jo marsikdo zavida oziroma nam znajo športno čestitati za tako bogato tradicijo, s katero bogatimo prostor v smislu vključevanja delovno aktivne populacije v šport in rekreacijo. Športno ponudbo vsako leto tudi nadgrajujejo in tako bo letos potekal že 3. novomeški polmaraton, ki bo zaradi sedanjih epidemioloških razmer zgolj eden od dveh, ki bodo to leto izvedeni v Sloveniji.


S tem ko postavljamo na prvo mesto zdrav duh, izpostavljamo vrednote, ki so bile podlaga za vse, kar je zaznamovalo pozitivno razvojno pot Novega mesta do današnjih dni. Zdrav duh pomeni, da moramo znati biti tudi sami ambasadorji našega mesta in občine, da znamo realno ocenjevati, kaj je dobro in slabo v naši lokalni skupnosti, in si upati ustvarjati in živeti vizijo najboljšega (majhnega) mesta po kakovosti bivanja. Številni sogovorniki in ocenjevalci iz drugih okolij nam takšno usmeritev in uspešno izvedbo dosedanjih korakov priznavajo. Zadnja potrditev pravilnih korakov pri strateško zastavljeni razvojni zgodbi sta tudi kar dve nominaciji za nagrado EU za sodobno arhitekturo Mies van der Rohe kot eno najpomembnejših tovrstnih priznanj v svetovnem merilu. Med najboljšimi arhitekturnimi projekti bosta izpostavljena ureditev športne dvorane v Češči vasi in prenovljeno novomeško mestno središče. Kar dve sočasni nominaciji (izmed petih) v slovenskem merilu zadnjih nekaj let je prav gotovo izjemen dosežek.


Novo mesto s svojo okolico je bilo in je še danes okolje, v katerem delujejo številni kulturniki in kjer ima kultura pomembno mesto. Občani in lokalna skupnost živimo s kulturo, znamo prepoznati ustvarjalne dosežke skupin in posameznikov ter jim dati ustrezno priznanje. Zato letošnje praznovanje 100. obletnice novomeške pomladi enakovredno izpostavlja zgodovinski pomen oziroma akterje avantgardnega gibanja izpred 100 let in tudi današnje ustvarjalce, ki postavljajo našo občino na slovenski in širši mednarodni zemljevid kot aktivno kulturno jedro.


Kulturna ustvarjalnost nastaja tako v nevladnih kot javnih organizacijah. V uprizoritvah Anton Podbevšek Teatra, v glasbi novega novomeškega glasbenega vala in v novi lokalni operni produkciji, v likovnih izrazih Društva dolenjskih likovnih umetnikov, v literarnih delih novomeških pisateljic in pisateljev, v knjigah, izdanih pri Založbi Goga, v plesnih društvih ter v ustvarjalnosti mladih in inovativnih posameznikov, ki delujejo kot samostojni kulturni ustvarjalci, kot tudi pri mladih upih v novomeških osnovnih in srednjih šolah.


Zaradi vsega navedenega imamo v teh poznopoletnih oziroma že skoraj jesenskih dneh dovolj razlogov, da smo aktivni in sodelovalni tako kot posamezniki kot v širših skupinah. Ker tako uresničujemo zapisano vizijo v naši strategiji, da bo (je) Mestna občina Novo mesto najkakovostnejše okolje za bivanje in delo. Zdravja in zdravega duha vam želim v prihodnjih dneh, tednih in mesecih. Pa naj bo to na delu ali sprehodu, športni ali kulturni prireditvi. Ob vsakem času in povsod.

 

Kolumna Gregorja Macedonija, župana Mestne občine Novo mesto v glasilu Novo mesto (september 2020)

 

Fotografija Jeff Kingma na Unsplash.