NoviceAdvent v Novem mestu 2021

Pred vrati je zima. Čas, ko je manj svetlobe dneva in si želimo čim več svetlih luči. Z lučkami bomo okrasili središča, trge, božična drevesa. Vsi imamo radi prijetno adventno, božično in novoletno vzdušje. Še najlepše je, če je mir tudi v nas samih, ker tako smo tudi mi »lučka« za vse okoli nas. In v času številnih preizkušenj v našem odnosu do soljudi, ko je na preizkušnji naš odnos do skupnosti, je priložnost, da vsak nekaj prispeva za skupno dobro in se trudi vstopiti v čevlje sočloveka ter mu s konkretno pomočjo v darovanem času, dobrinah ali pa (zgolj) s pozitivnim nasmehom polepšamo dan.

Decembrski program na Mestni občini oz. Zavodu Novo mesto načrtujemo na način, da bo le-ta potekal skladno z ukrepi, ki bodo veljali. Potrudili se bomo, da polepšamo naše mestno središče in pripravimo raznovrsten program, ki bo razveselil tako najmlajše kot tudi starejše. Po prenovi mestnega središča smo se odločili tudi za razpis za novo programsko zasnovo decembrskega programa, katere del je bila tudi prenovljena zunanja okrasitev. Glavni trg s širšo okolico si po novi zunanji podobi zasluži tudi novo svetlobno adventno podobo. Verjamem, da bomo izpeljali tudi vsaj nekaj programskih vsebin, ki jih zelo zavzeto pripravlja ekipa Zavoda Novo mesto.

Ko bomo konec leta gledali nazaj in iskali pozitivno v iztekajočem se letu, bomo imeli v naši občini oz. regiji kar širok nabor. Ob zadnjem obisku Vlade v naši regiji so predstavniki Statističnega urada povedali, da smo po kar nekaj kazalcih zasedli prvo mesto med slovenskimi regijami. Že tradicionalno poznamo našo vodilno vlogo pri izvozu, sedaj pa smo vse druge regije prehiteli še po razpoložljivem prihodku na prebivalca, samooceni splošnega zadovoljstva z življenjem in deležu sredstev, ki jih namenjamo za raziskave in razvoj. Leto 2021 si bomo lahko zapomnili po pridobljenem gradbenem dovoljenju za prvi odsek južnega kraka 3. razvojne osi mimo Novega mesta, pa tudi po pomembnem premiku pri posodobitvi železniške povezave med Ljubljano in Metliko, ki se že umešča v prostor kot dvotirna in elektrificirana. In kar je najpomembneje: z ustreznimi potovalnimi časi. To pomeni, da pridemo z vlakom iz Novega mesta v Ljubljano prej kot v eni uri. Letošnje leto si bomo zapomnili po pomembnih korakih na poti k novomeški javni univerzi, po začetku gradnje dveh novih brvi čez reko Krko, plavalnega bazena v Češči vasi, gradnji novih stanovanj (tako za starejše kot mlade), urejanju komunalne infrastrukture gospodarske cone Cikava, pridobljenih sredstvih za razširitev in preureditev Doma starejših občanov, priprav na ureditev negovalne bolnišnice v prostorih nekdanje interne bolnišnice, gradnji novih odsekov kolesarskih povezav in še številnih projektih. Veliko krajevno pomembnih projektov v številnih krajih širom po občini je prineslo nove prostore za druženje krajanov, nova športna in otroška igrišča, novo ali prenovljeno komunalno in cestno infrastrukturo itd.

Veliko posameznikov in kolektivov se je na izobraževalnem, humanitarnem, socialnem, kulturnem in športnem področju trudilo, da se življenje kljub zapleteni zdravstveni situaciji ne bi ustavilo. Izvedene so bile številne prireditve, stalne dejavnosti in projekti, ki dokazujejo, da se vsi zavedamo, kako pomembno je, da ne obstane celotna skupnost kljub omejitvam, ki jih prinaša epidemija. Še posebno breme razmer v tem letu nosijo naši zdravstveni in socialnovarstveni delavci, vsi pa so skrbeli, da tudi ob večji razširjenosti okužb niso zastale javne storitve na področju komunale, prometa, šolstva, vrtcev, lekarn itd.

Na koncu še zahvala prav vsem, ki ste v iztekajočem letu na tak ali drugačen način prispevali k našemu skupnemu dobru. Prav vsak posamičen prispevek oz. podpora je prispeval svoj del k uspešni nadgradnji našega bivalnega in delovnega okolja, k dejstvu, da smo ponosni na uspešno novomeško občino in zgodbo, ki jo kot skupnost pišemo že 656 let. Ob izteku letošnjega leta vam želim veliko luči, miru in zdravja.

 

Kolumna Gregorja Macedonija, župana Mestne občine Novo mesto v glasilu Novo mesto (december 2021)