Novice

Na novinarski konferenci, v torek, 1. marca v restavraciji Fink&Situla, je župan MO Novo mesto Gregor Macedoni v družbi ožjih članov Liste Gregorja Macedonija po dveh županskih mandatih napovedal, da bo jeseni na lokalnih volitvah kandidiral za tretji zaporedni mandat.

V nagovoru je poudaril: »Za odločitvijo za ponovno župansko kandidaturo je tehten premislek in številni pogovori; od domačih, sodelavcev in političnih sopotnikov ter predvsem s številnimi občani.
Temelji predvsem na delu zadnjih sedem in pol let, ki so novomeško občino postavila med razvojno najbolj prodorne. Številni projekti, ki so že uresničeni oz. so v uresničevanju, pomenijo, da smo listo izpostavljenih nujnih projektov, t.i. »bolečin« v veliki meri izčrpali, vendar izzivov ne bo nikoli zmanjkalo. Še najbolj izpostavljena nujna in pomembna projekta, kjer na žalost občina ni v prvi vrsti pri njihovi realizaciji, se nanašata na novomeški promet – gre za izgradnjo obeh novomeških obvoznic – vzhodne in zahodne. Kot vemo bi bila vzhodna že v gradnji, če ne bi ravno posamezniki iz Novega mesta časovno zavirali začetek gradnje. Zato je pri teh dveh projektih zelo pomembno stalno spodbujanje in priganjanje, saj nekoga v Ljubljani ne bo nikoli tako zanimala hitra rešitev naših težav, kot lahko ravno nas same. Zgodovina pa nas je naučila, da pasivno občinsko vodstvo pomeni, da se denar in energija nameni drugim okoljem, kjer so vztrajnejši.

Hkrati pa je sedaj, po osmih letih, čas tudi za strateške razmisleke in premike v naši občini. Že sedaj vidimo, da model gospodarskih družb, ki je bil zastavljen pred 60, 70 leti danes ni več tako trden in zato je naša naloga, da iščemo nove izzive, kot so novomeška javna univerza, razvoj raziskovalne dejavnosti in ne nazadnje, pripravo vseh temeljev za arheološki železnodobni doživljajski park, kot osrednjo rdečo nit našega turističnega razvoja.

V zadnjih dveh letih je zelo veliko narejenega za nov zagon stanovanjskega programa. Stanovanjska gradnja pa pomeni tako izgradnja ustrezne kanalizacijske in cestne infrastrukture po celotni občini kot konkretna izgradnja najemniških in lastniških stanovanj v samem Novem mestu.

Kot na začetku omenjeno je odločitev za ponovno župansko kandidaturo rezultat odzivov. Zavedam se, da se tukaj ne morem opreti samo na lastne pogovore in neposredne informacije, ki so vedno »v območju dveh skrajnosti«; na eni strani hvale in na drugi ogorčena pisma posameznih prizadetih posameznikov. Rast zaupanja v vodenje občine skozi leta izkazujejo tudi vsakoletne ankete med občani. Tako pri oceni dela župana, občinskega sveta in občinske uprave je opazna rast v vseh zadnjih letih. To si lahko razlagamo z zavedanjem, da je stabilnost in stalnost delovanja lokalne skupnosti v neposredni korelaciji z rezultati, ki jih vsakodnevno občutijo občani. Tudi primerljive najuspešnejše razvojne zgodbe slovenskih občin imajo stabilno, nespremenjeno vodstvo tako na županski funkciji, kot na čelu občinske uprave in pomembnejših institucij. Zato sem sam pripravljen ponovno kandidirati za vodenje novomeške občine. Pripravljen sem biti na voljo občankam in občanom v dobro Novega mesta, pa tudi ker mi to še vedno predstavlja velik izziv in predvsem, ker imam neizmerno srečo, da lahko delam in sodelujem z izjemnimi posamezniki, ki predstavljajo tako sodelavce kot politične sopotnike. In to seveda ponujam volivcem, ki imajo zadnjo besedo.«

Janez Povh z liste Gregorja Macedonija je povedal, da gredo na letošnje volitve na zelo podoben način kot pred 4 leti. Nastopili bodo kot lista kandidatov na osnovi podpore volivcev preko zbranih podpisov. To pomeni, da bodo ponovno nagovorili občane Mestne občine Novo mesto, da s podpisom na upravni enoti podprejo tako nastop liste Gregorja Macedonija kot tudi kandidaturo njihovega kandidata mag. Gregorja Macedonija. V svetniški skupini so se v preteklih mesecih večkrat pogovarjali o prihajajočih volitvah in vsi sedanji svetniki so pripravljeni ponovno kandidirati, tako da bo sprememb sorazmerno malo. Bodo pa posebno pozornost namenili vključitvi mlajših kandidatov, ki bodo prinašali novo energijo in nove ideje. V zadnjih 7 letih so s svojo umirjenostjo in številčnostjo v občinskem svetu prinašali stabilnost in razvoj. Povabili bodo občane, da jih ponovno podprejo in s tem zagotovijo nova 4 leta stabilnosti, napredka in blaginje.