Listo Gregorja Macedonija z lokalnih volitev 2014 je kandidirala ob podpori volivcev. Sestavlja jo 29 zavednih občank in občanov, ki so v  pripravljeni sodelovati pri odločanju o spremembah za prihodnost naše občine.

1.    Gregor Macedoni,  uni. dipl. inž. elektrotehnike
2.     Renata Zupančič,  magistra znanosti
3.     Boštjan Grobler,  uni. dipl. ekonomist
4.     Sara Drašković,  dipl. politologinja
5.     dr. Janez Povh, doktor matematike
6.     Jasna Kos Plantan, dipl. inž. kemijske tehnologije
7.     Boštjan Molan, dipl. ekonomist
8.     Darja Marjanović,  prof. francoščine in angleščine
9.    Goran Makar, uni. dipl. inž. strojništva
10.  Suzana Hočevar, uni. dipl. ekonomistka
11.    Mario Krapež,  strojni tehnik
12.    Dolores Modic,  doktorica sociologije, uni. dipl. pravnica
13.    Peter Štangelj, ekonomsko-komercialni tehnik
14.    Polonca Kukec, prof. geografije in zgodovine
15.    Jernej Strgar, dipl. ekonomist
16.    Ana Naranča, farmacevtski tehnik
17.    Anica Zanoški,   kuharica/natakarica
18.     Natalija Petakovič, uni. dipl. slavistka
19.     Janez Mohorčič, prof. športne vzgoje
20.    Primož Skubic,  elektrotehnik elektronik
21.     Branko Zadravec,  strojni tehnik
22.     dr. Marijan Dović,  doktor znanosti
23.    dr. Irena Rožman, doktorica znanosti
24.     Sandi Vidic, zobotehnik
25.    mag. Vera Smodej,  magistra ekonomskih znanosti
26.    dr. Katja Grgić, doktorica psihologije
27.     Primož Kobe, prof. športne vzgoje
28.    Marko Zajc,  uni. dipl. ekonomist
29.    dr. Tomaž Slak, doktor arhitekture