Gregor Macedoni zbral podpise podpore

Hvala vsem za glasove podpore

Na letošnje lokalne volitve se, tako kot štiri leta prej, podajam kot neodvisni kandidat s svojo listo. V preteklih tednih sem uspešno nagovoril številne podpornike in zbral zadostno število podpor. Do vključno včeraj je mojo kandidaturo za župana in Listo Gregorja Macedonija za Občinski svet podprlo 527 občanov, kar je precej več kot je potrebnih…

Details
Novo mesto

Gradimo prihodnost skupaj in strastno

Konec maja je Občinski svet potrdil Strategijo razvoja Mestne občine Novo mesto do leta 2030 kot osrednji občinski razvojni dokument. Zastavljena vizija se glasi: »MESTNA OBČINA NOVO MESTO JE S SVOJIMI NASELJI PAMETNA, TRAJNOSTNA IN VKLJUČUJOČA OBČINA ZA BIVANJE, DELOVANJE TER DRUŽENJE V REGIONALNEM, NACIONALNEM IN ČEZMEJNEM PROSTORU.« Strategija jasno izraža, da želi novomeška občina…

Details
Leon Štukelj Novo mesto

Zdrav duh v Novem mestu

Mestna občina Novo mesto je in bo najkvalitetnejše okolje za bivanje in delo Pogosto se oblikujejo in objavljajo lestvice, ki posamezne države in še bolj mesta primerjajo med seboj po kvaliteti bivanja, turistični atraktivnosti ter drugih bolj ozko opredeljenih področij. Kvaliteta bivanja ni povezana samo z ekonomsko močjo okolja ali samo z urejenostjo prometa ali…

Details