Otroško igrišče Novo mesto

Lokalno je super

Strategija Mestne občine Novo mesto 2030 zastavlja smer kakovosti bivanja in delovnega okolja. Izhajamo iz predpostavke, da bo na eni strani privlačno okolje za bivanje tudi privlačno okolje za obiskovalce in da bodo zanimiva delovna mesta in delovna okolja generator večjega priseljevanja kot odseljevanja. Kako opredeliti privlačno okolje za bivanje? Ni enoznačnega odgovora. Vsak ima…

Details
Kolesarjem prijazni v Novem mestu

Dinamično projektno leto

V Novem mestu smo si v tem mandatu zastavili cilj, da bomo izboljšali urejenost javne infrastrukture. Tako tiste vidne, kot so zgradbe in ceste, kot tiste pod zemljo, kot so vodovodni in kanalizacijski sistemi. Infrastruktura je pomemben temelj, podlaga, na kateri lahko gradimo kakovostno bivalno in delovno okolje. Infrastruktura v smislu kvalitetnega vodovodnega omrežja in…

Details
Gregor Macedoni in Peter Gašperšič ob podpisu pogodb o sofinanciranju

Vse najboljše Novo mesto

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in minister za infrastrukturo Peter Gašperšič sta danes slavnostno podpisala sporazuma o sofinanciranju rekonstrukcije ceste skozi Velike Brusnice in rekonstrukcije Šmihelske ceste na odseku med Šukljetovo in Smrečnikovo ulico. Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je ob podpisu sporazumov je izpostavil: »Veseli me, da smo prav danes,…

Details

Novo mesto ima mlade in ima mladost

Kolumna Gregorja Macedonija, župana Mestne občine Novo mesto v šesti številki glasila Novo mesto (april 2017) Novo mesto ima mladost v svojem genskem zapisu. Seveda pa mladost lahko dobro skrivamo ali pa jo pokažemo in izražamo na vsakem koraku. Odraz mladosti je dinamičnost, ambicioznost, drznost pa tudi prijaznost do lastnih občanov in obiskovalcev naših krajev…

Details

Novo mesto ima vizijo

Kolumna Gregorja Macedonija, župana Mestne občine Novo mesto v peti številki glasila Novo mesto (december 2016) Pred kratkim sem nekje prebral, da kdor ima in hoče doseči cilj, vselej odkrije način, kako priti do njega. Na volitvah leta 2014 sem skupaj s somišljeniki predstavil program Novo mesto 2020, ki smo ga s sodelavci takoj po…

Details