Preproste ideje za boljšo kvaliteto življenja

V krajevni skupnosti Majde Šilc so prepričani, da z malo volje in vizije lahko pridemo daleč. S pravim sogovornikom, se uspešno realizirajo projekti, ki jih nejeverni Tomaži že na začetku odpravijo. V KS Majde Šilc si prizadevajo za: – reševanje propadajočih garaž v okolici blokov (primer dobre prakse z odstranitvijo prvih dveh razpadajočih garaž); –…

Details

Pomembne projekte je potrebno izpeljati do konca

Na obisku v KS Uršna sela so bila sporočila krajanov jasna: potrebno se je odločiti o prioritetah in projekte profesionalno in trajnostno izpeljati do konca. Njihove prioritete so: – ureditev kanalizacije (najbolj aktualen je projekt v Občini Dolenjske Toplice); – zagotoviti širokopasovno povezavo; – odpraviti nerazumno birokratsko oviranje projektov, ki so v javno korist (primer:…

Details

Pomemben izziv je neurejena prometna infrastruktura

Danes smo se oglasili v KS Šmihel in KS Regrča vas. Obema krajevnima skupnostima je skupna težava v neurejeni prometni ureditvi. Počasno umeščanje južne povezovalne ceste v prostor, neurejena vpadnica iz smeri Uršnih sel ter manjkajoči pločniki ob zelo prometnih odsekih državnih in občinskih cest so bile izpostavljene tematike. Šmihel izstopa po dosedanjem urejanju odprtih…

Details

V KS Bršljin in KS Prečna vedo, kaj si želijo

V petek, 12. septembra 2014 sem se skupaj z nekaterimi kandidati na svetniški Listi Gregorja Macedonija odpravil v prvi dve od vseh krajevnih skupnosti Mestne občine Novo mesto, ki jih v predvolilnem času nameravamo obiskati. Srečanja s krajani so po pričakovanjih obrodila ogromno sadov – vsi smo dobili priložnost bolje se spoznati, sam pa sem…

Details