Vsi skupaj smo Mestna občina Novo mesto. V avgustu 2014 nas je bilo 35.848. Občina smo najprej ljudje, poleg tega pa tudi okolje in urbani prostor z vsemi naravnimi danostmi in kulturno dediščino, ki smo jih prejeli v upravljanje, ter zgodovina in dosežki, ki so jih soustvarjali naši predhodniki.

Če bo Mestna občina Novo mesto prijazno bivanjsko in delovno okolje za nas, občanke in občane, bo zanimiva tudi za goste in obiskovalce od drugod. Okolje, ki smo ga prejeli v upravljanje, moramo izročiti svojim zanamcem v enakem ali boljšem stanju, kot smo ga prejeli.

Novo mesto kot občinsko in regijsko središče ima za seboj častitljivo 650-letno zgodovino (1365–2015), evropsko enkratni in prepoznavni pa smo zaradi še starejše halštatske kulture, ki je ravno na območju naše občine pustila najbolj vidne sledi.

Iniciativo Novo mesto 2020

Zgodovina je temelj, na nas pa je, da znamo odgovoriti na izzive sedanjosti. Program, ki ga je sooblikovala skupina aktivnih Novomeščanov, združenih v Iniciativo Novo mesto 2020, je nastal z željo, da bi našo občino upravljali na drugače kot doslej – s strateškim pogledom in na transparenten način. Program je nastajal na podlagi široke diskusije v okviru niza javnih tribun, ki jih je Iniciativa izpeljala spomladi in poleti 2014, in predstavlja zasnovo celovite strategije razvoja Mestne občine Novo mesto do leta 2020. Na eni strani podaja splošne usmeritve, na drugi pa vsebuje že tudi povsem konkretne cilje, aktivnosti in projekte v zastavljenem časovnem okviru.

Zavedam se, da je občinski proračun omejen, zato je bistveno, da bo delo občinske uprave bolj učinkovito in da bomo pridobili zadostna sredstva iz državnega in evropskega proračuna ter evropskih skladov.

Deklaracija

Programu je na koncu dodana Deklaracija Iniciative Novo mesto 2020, ki je nastala spomladi 2014. Sedem preprosto in jasno zapisanih točk strnjeno podaja temeljna etična načela, ki jih zagovarjam pri upravljanju naše mestne občine in za katera upamo, da bodo postala standard v letih, ki so pred nami.

 

Vabljeni vsi, da pričujoči program z nami dopolnjujete in tako zagotovite, da bo resnično po meri občanov ter uresničljiv. Pišite na volitve@gregormacedoni.si.

Celotni program si lahko prenesete tudi kot datoteko »Program Novo mesto 2020«.