Izgradnja novih obrtno-podjetniških con
MONM bo pospešila izgradnjo komunalno urejenih območij za gospodarsko dejavnost in jih pod zelo ugodnimi pogoji ponudila investitorjem, da bodo v to okolje selili nova podjetja in odpirali nova delovna mesta.
Spodbujanje podjetništva med mladimi
MONM bo podpirala »startup« gibanja ter s finančno in vsebinsko podporo omogočila, da se bodo tudi v Novem mestu odvijali mednarodni »startup« dogodki, katerih zmagovalci bodo v Novem mestu dobili priložnost za uspešen zagon podjetja.
Ustvarjanje novih delovnih mest
MONM se bo vključevala v programe javnih del, prek svojih zavodov pa bo spodbujala širjenje dejavnosti in pridobivanje novih evropskih projektov, ki bodo podlaga za nova delovna mesta. Z zagotavljanjem kakovostne infrastrukture bo posredno omogočila, da bo gospodarstvo ponudilo več novih delovnih mest. S podporo ustanavljanju univerze bo skrbela za dvig izobrazbene strukture ter za nova delovna mesta na univerzi in v povezanih ustanovah.
Preselitev sedeža ministrstva, pristojnega za gospodarstvo, v Novo mesto
Gospodarstvo Dolenjske in Bele krajine je zelo pomemben motor gospodarskega razvoja Slovenije. Leta 2013 je ustvarilo več kot polovico dobička v Sloveniji. Selitev sedeža ministrstva, pristojnega za gospodarstvo, v Novo mesto, bi bila močno simbolno dejanje v smeri decentralizacije Slovenije, hkrati pa bi ustvarila veliko kakovostnih delovnih mest. Takšen cilj sicer presega pristojnosti MONM, zato je njegova realizacija odvisna od politične modrosti slovenske vlade.