Športni objekti
MONM bo na prvo mesto prioritet športne infrastrukture postavila izgradnjo bazena. Projekt izgradnje nove mestne športne dvorane bo predelan (ustreznejša velikost in investicijsko obvladljiva vrednost) ter umeščen v nacionalni program izgradnje nove športne infrastrukture z rokom izgradnje do leta 2020. Velodrom v Češči vasi bo pokrit in urejen v obsegu, ki bo v sodelovanju z nacionalnimi športnimi zvezami zagotavljal nacionalno usklajen obseg potreb kolesarjev in atletov.
Ljubiteljska kultura in šport
MONM bo delež sredstev za društva, ki se ljubiteljsko ukvarjajo s kulturo in športom, v roku dveh let podvojila. Ta društva so temelj prostovoljnega delovanja in sodelovanja prebivalcev mesta in okolice in pomembno dvigujejo kakovost življenja v občini. Posebna pozornost bo namenjena spodbujanju in promociji ustvarjalnih presežkov ter društvom na podeželju.
Profesionalna kultura in šport
MONM bo način in obseg podpore profesionalni kulturi in športu na novo definirala. Obsega podpore ne bo zmanjšala, bo pa v sodelovanju s ključnimi sponzorji in donatorji na novo določila prioritete in podporo primerno prerazporedila. Prav tako bo aktivno reševala težave z infrastrukturo.
Mladinski center Novo mesto
MONM bo aktivno sodelovala pri umestitvi in izgradnji oz. ureditvi Mladinskega centra Novo mesto do leta 2020. To bo prostor, namenjen druženju, ustvarjanju in zabavi mladih.
Starejši in medgeneracijski dialog
MONM bo spodbujala programe, ki bodo zagotavljali čim daljše kakovostno bivanje starejših v domačem okolju in jih v čim večji meri vključevala v projekte medgeneracijskega sožitja (delavnice, skrbništvo otroških igrišč).
Zdravstvo
Na področju zdravstva bo MONM zavzeto in odgovorno sodelovala pri vodenju Zdravstvenega doma Novo mesto, katerega soustanoviteljica je. Ta ustanova posluje dobro in mora ostati temelj primarnega zdravstva v MONM. Še naprej mora zagotavljati, da bodo poleg lepih in sodobnih prostorov bolnikom na voljo tudi kakovostne zdravstvene storitve.