Ustanovitev javne univerze v Novem mestu
Nastopil je čas za ustanovitev javne univerze v Novem mestu. MONM je doslej preko zavoda URS sodelovala pri ustanavljanju fakultet in visokih šol, ki sedaj sestavljajo Konzorcij UNM. Ta izpolnjuje pogoje za ustanovitev univerze, za ustanovitev javne univerze pa je potrebna tudi podpora državnega zbora in vlade Republike Slovenije. Z ukinitvijo URS v juliju 2014 je MONM naredila izjemno škodo temu projektu tako v materialnem kot moralnem smislu. MONM bo ponovno postala vodilna pri naporih, da se obstoječi Konzorcij UNM kakovostno razvija in da univerza v Novem mestu postane nacionalna prioriteta.
Tehnološki park Novo mesto
Ustanovitvi univerze bo vzporedno sledila ustanovitev tehnološkega parka, ki mora biti most med univerzo, podjetniškim inkubatorjem in gospodarstvom. V tem parku bodo sveže ideje novomeških in drugih študentov preoblikovane v otipljive prototipe in na koncu v uspešna podjetja.
Do otrok prijazne osnovne šole in vrtci
MONM bo vzpostavila seznam prednostnih projektov izgradnje oz. sanacije objektov osnovnih šol in vrtcev. V obdobju do leta 2020 bodo izvedeni vsaj trije večji projekti izgradnje oz. obnove izobraževalne oz. vzgojno-varstvene infrastrukture.
Vključevanje pripadnikov drugih kultur in narodnosti
Pripadniki drugih kultur in narodnosti so dragoceni za kulturni in gospodarski razvoj naše občine, zato bo MONM finančno in organizacijsko (v sodelovanju s šolami na vseh ravneh ter drugimi ustanovami, npr. RIC) spodbujala aktivnosti za njihovo lažje vključevanje v službe, šole in vsakdanje življenje.