Regijski center za ravnanje z odpadki Dolenjske CEROD je projekt občin ustanoviteljic in je sofinanciran s sredstvi občinskih proračunov v višini skoraj 5 mio EUR. Večinski del smo prispevali ravno v Mestni občini Novo mesto. Odlagališče je namenjeno celoviti predelavi odpadkov in zaradi nerazumljivega zavlačevanja državne politike in tudi lokalne nerazvojne naravnanosti (najlažje je čakati državo) danes skladiščimo pretežno nepredelane ter sekundarno (energetsko) neizkoriščene odpadke. V zadnjih treh letih in pol smo v Cerodu sprejeli dodatno količino (preko 80.000 ton) odpadkov iz ostalih občin, kar je skoraj eno in pol letna količina odpadkov občin ustanoviteljic. Hkrati se realizacija II. faze projekta izgradnje Ceroda, ki naj bi za 60% znižal obseg trajno skladiščenih odpadkov, odmika in posledično se planirana doba obratovanja odlagališča (25-30 let) lahko hitro zelo skrajša. Zato je vsakršno sprejemanje odpadkov iz drugih občin, ki niso ustanoviteljice Ceroda, popolnoma nesprejemljivo. Tako stanje (blokado odpadkov od drugje) je treba zagotoviti vsaj do realizacije II. faze izgradnje odlagališča, ko bo možna predelava večine sprejetih odpadkov in takrat se lahko na račun boljše tehnologije začne tržiti in energetsko izkoriščati tudi odpadke iz drugih okolij.
Poznamo težave, ki jih z določitvijo lokacij regijskih centrov za odpadke, poznajo na številnih koncih Slovenije. Zato je eden prvih celovito zastavljenih projektov v Sloveniji vrednota. In neločljivi del izvajanja projekta je dogovor z ožjo lokalno skupnostjo, Krajevno skupnostjo Brusnice. Ta dogovor je potrebno spoštovati, vendar ne na račun sprejemanja odpadkov iz drugih okolij. Dogovor s KS Brusnice je del okoliščin poslovanja. Morda vodstvo in organi Ceroda niso pravilno planirali ali pa so bila sredstva porabljena nenamensko? Če je realna cena skladiščenja odpadkov višja, jo je potrebno zagovarjati pred občani. Bojim pa se, da je vsem vpletenim taka drža tuja, saj bi dobili kup neprijetnih vprašanj. Na primer: zakaj se že sedaj odpadki ne predeljujejo v večjem obsegu s tehnologijami, ki ne zahtevajo velikih vlaganj. Tako predelani in za energetsko izkoriščanje pripravljeni odpadki bi lahko zagotovili dodatne prihodke za pokrivanje obveznosti do lokalnega okolja. Poznam zasebne investitorje, ki bi bili pripravljeni izvesti javno-zasebna partnerstva na področju predelave odpadkov, torej bi lahko zagotovili višje tekoče prihodke brez obremenjevanja občinskih proračunov. Ali je bil storjen kakšen korak pri iskanju takšnih ali podobnih rešitev?
V prihodnjih dneh morajo odgovorni podati odgovore na informacije v medijih, da se skladiščenje drugim občinam zaračunava po enaki ali celo nižji ceni, kot občinam ustanoviteljicam. V tem primeru občani občin ustanoviteljic Ceroda preko sofinanciranja začetne izgradnje »plačujemo subvencijo« občinam, ki danes ugodno izkoriščajo nepokončno in netransparentno držo odgovornih v vodstvu Ceroda in organih družbe. Čas pred volitvami ni primeren za reševanje neizpolnjenih obveznosti preteklih let z aneksi k pogodbam.

Gregor Macedoni, kandidat za župana MO Novo mesto

6.9.2010