V Knjigarni Goga je bila v četrtek (16.9.2010) odprta razstava z naslovom REKA IN MESTO. Organizator in pobudnik razstave je Gregor Macedoni, neodvisni županski kandidat. Kot je Gregor Macedoni poudaril na otvoritvi, je bila razstava postavljena z namenom, da se v času, ko se pred lokalnimi volitvami odpira razprava o razvojnih izzivih občine, ki so v mnogočem povezani z urejanjem javnega prostora, predstavi idejna rešitev mladega novomeškega arhitekta, ki je že pred diplomo vpet v delo enega najbolj znanih arhitekturnih birojev v Ljubljani. Gre za idejne rešitve in vizije, ki sicer presegajo sedaj veljavni Občinski prostorski načrt, vendar podajajo nekatere točke županskega programa razvoja (npr. dve dodatni brvi za pešce čez Krko).

Avtor razstave, absolvent Fakultete za arhitekturo Peter Plantan, je na zanimivih slikovnih predstavitvah predstavil programsko in oblikovno rešitev ureditve brežin Krke od Loke do Kandije, ki jo je v okviru diplomske naloge začel pripravljati pod mentorstvom prof. Jurija Kobeta in prof. Alfreda Linaresa (del naloge je nastal med njegovim študijem v Barceloni). Avtor je poudaril, da je ravno med bivanjem v tujini, prišel do spoznanja, kakšno kvaliteto prostora nudi reka Krka Novemu mestu ter hkrati kako je neizkoriščena. Kot gost razstave, je pomen urejanja javnega (obrečnega) prostora predstavil tudi mentor, prof. Kobe, ki je avtor (v okviru skupine ATELIER arhitekti) tudi več pomembnih projektov zadnjih let v Ljubljani (Mesarski most, Špica, Most Barjanka, Park Gradaščica). Tudi v Novem mestu je prisoten z izrednim projektom OŠ Drska, ki je bil tudi izpostavljen z več nagradami.

Zanimiv dogodek in sproščen pogovor o arhitekturni prihodnosti Novega mesta in reke Krke je potekal v prijetnem ozračju atrija Knjigarne Goga. Razstava bo odprta do 15.10. 2010.

Utrinki z razstave.