Rodil sem se 1973 leta v Novem mestu. Osnovno šolo in gimnazijo sem obiskoval v Novem mestu. Že v času obiskovanja osnovne šole in gimnazije sem se udeleževal številnih tekmovalnih in raziskovalnih dejavnosti (Vegova priznanja, državna tekmovanja iz kemije in matematike, Krkina nagrada).

Po zaključeni gimnaziji sem se vpisal na Fakulteto za elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani, ter v drugem letniku izbral smer elektronika. Leta 1997 sem diplomiral z najvišjo oceno (10). Vojaški rok sem služil civilno v Mladinskem informacijskem centru v Ljubljani. Kasneje sem se ob delu vpisal na podiplomski študij ekonomije na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, kjer me čaka še zaključna magistrska naloga. Po končani diplomi sem se zaposlil v Ljubljani (Oriad.o.o.), kjer sem nekaj let tudi bival. Danes z ženo Klavdijo in najinimi štirimi otroki živimo na Drski v Novem mestu.

Izkušnje v gospodarstvu

Do izvolitve za župana MO Novo mesto leta 2014 sem bil zaposlen v podjetju Trimo MSS, d. d. kot izvršni direktor. Podjetje več kot 80% prihodkov ustvari na tujih trgih s ponudbo modularnih zgradb. V Trimo d.d. sem prišel leta 2009 kot direktor prodaje novih programov, kjer sem se srečeval s številnimi izzivi, kako povezati tržno povpraševanje z novimi inovativnimi proizvodi in tehnologijami na domačem in globalnem trgu.

Pri delu sem se srečeval s številnimi razvojnimi projekti javne uprave ter sodelovanjem in povezovanjem raziskovalne oz. visokošolske sfere z inovativno naravnanimi gospodarskimi družbami. Poleg zaposlitve za polni delovni čas sem bil v tem času kot prokurist še vedno v oporo sodelavcem v  Založbi Goga, kjer sem bil od  ustanovitve (1998) do leta 2009 direktor. Pokrival sem predvsem strateške projekte in pomagal pri ključnih odločitvah. Preden sem se zaposlil v Trimu, je bila moja prva zaposlitev v podjetju Oria.

V podjetju sem začel leta 1998 kot prodajni inženir ter leta 2000 prevzel vodenje Oddelka e-logistika. V naslednjih 6 letih je podjetje prav na področju informacijskih rešitev za logistiko doseglo gazeljo rast, saj se je število zaposlenih povečalo za 9-krat in obseg prihodkov za več kot 10-krat. Naslednji korak je bil prevzem odgovornosti za prodajo in trženje na ravni podjetja (direktor prodaje in trženja). V podjetju Oria sem skupaj s sodelavci soustvaril številne procese in prakse na področju inovativne klime in timskega delovnega vzdušja. To so potrdile tudi nagrade, kot je bila uvrstitev med finaliste Zlate niti leta 2008. Zadnji 2 leti sem kot izvršni direktor prevzel odgovornost za vodenje in upravljanje dela procesov ter  kot prokurist tudi zastopal podjetje. V tem času se je Oria aktivno razširila tudi na mednarodne trge (Poljska, Ukrajina, Srbija, Hrvaška).

Kot predstavnik Orie sem bil v letih 2007-2009 član gospodarskega kolegija tedanje rektorice Univerze v Ljubljani, prof. dr. Andreje Kocjančič.

Že v študentskih časih sem bil pobudnik ideje, da Društvo novomeških študentov (DNŠ) ustanovi lastno dejavnost študentskega servisa. Ta je v času (1993), ko je bilo zaradi privatizacije študentskih servisov financiranje študentskih organizacij še zelo neurejeno, zagotovil, da je lahko DNŠ razvijal številne projekte in dejavnosti, ki so danes pripeljale do razvejane Skupine DNŠ, ki zagotavlja poleg občinskih javnih zavodov glavnega producenta (tudi najbolj prepoznavnega izven meja občine) na področju kulture (fotografija, jazz, založništvo, razstavne dejavnosti sodobne likovne in fotografske ustvarjalnosti).

Leta 2006 sem ob združitvi DNŠ-jevega študentskega servisa s kranjskim in novogoriškim postal predsednik nadzornega sveta novoustanovljene Agencije M Servis, kadrovske storitve, d.o.o. Enakovredna združitev treh do tedaj samostojnih poslovnih subjektov je že v prvih letih vsem družbenikom prinesla koristi in je prav gotovo eden redkih primerov lastniškega združevanja s pozitivnimi učinki in brez prevlade enega partnerja nad drugim.

Javno delovanje

Prvi nastop v javnosti se je zgodil leta 1992, ko sem na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo kandidiral za poslanca v študentskem parlamentu. Kljub temu da nisem pripadal nobeni organizirani skupini, mi je uspelo z majhnim entuziastičnim timom doseči izvolitev in celo zbrati največje število glasov na vsej univerzi. Kasneje sem bil za poslanca študentskega parlamenta izvoljen še trikrat (1993, 1994, 1995).

V akademskem letu 1992/93 sem bil predsednik študentskega parlamenta ter leta 1995/96. V tem času je bil v parlamentu izglasovan eden najpomembnejših zakonov na področju slovenske civilne družbe, Zakon o skupnosti študentov. Moč lobiranja in usklajenega ter argumentiranega delovanja pa je študentska skupnost dokazala tudi z velikim vplivom pri sprejemanju Zakona o visokem šolstvu in obrambi ter nadgradnji sistema subvencionirane prehrane. V tem času sem deloval tudi v organih Univerze v Ljubljani, kjer sem bil po vzpostavitvi študentskega sveta prva dva mandata njegov predsednik (1993/94, 1994/95).

Vzporedno z delovanjem na nacionalni ravni sem s skupino prijateljev zasnoval idejo o novem pristopu na področju študentske organiziranosti v Novem mestu in tako je bil leta 1992 ustanovljen DNŠ, sam pa sem postal njegov prvi predsednik in to ostal vse do leta 1996.

Tudi kasneje sem bil aktiven v društvu, predvsem ob ustanavljanju treh novih subjektov skupine DNŠ: LokalPatriota, Študentskega servisa in Založbe Goga. V slednji sem se najbolj angažiral, in sicer kot direktor, medtem ko sem Študentski servis pomagal usmerjati kot predsednik sveta zavoda. Kasneje se je dejavnost študentskega servisa preselila v novoustanovljeno Agencijo M servis, medtem ko je zavod začel novo zgodbo na področju turizma, se preimenoval v Zavod Situla ter začel z izgradnjo Hostla Situla, ki danes na Glavnem trgu ponuja 82 prenočišč in vsakodnevno gostinsko ponudbo v restavraciji in kavarni. Založba Goga je bila leta 2000 ena prvih lastovk oživljanja Glavnega trga z odprtjem Knjigarne Goga, ki je bila nacionalno izpostavljena kot vzorčni primer prave knjigarne, ki v svoj lokalni prostor posega kot kulturno središče. Hkrati je Založba Goga postavljala literarno in glasbeno založništvo. Danes se na slovenskem založniškem trgu uvršča med najbolj dinamične založbe, ki je v zadnjih nekaj letih odkrila nekaj najperspektivnejših imen mlade literarne scene.

Na področju lokalne samouprave sem bil oz. sem na Mestni občini Novo mesto v mandatih 2002-2006  in 2010-2014 član občinskega sveta (izvoljen na nestrankarski listi).

Zaradi izkušenj in angažiranosti na področju visokega šolstva sem bil vseskozi aktiven s pobudami na tem področju.  Leta 2006 sem bil imenovan za člana sveta (sedaj že ukinjenega) Univerzitetnega in raziskovalnega središča Novo mesto, kjer sem v določenem obdobju opravljal funkcijo predsednika sveta.Po ustanovitvi Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (JAK) v letu 2009 sem bil imenovan za člana Komisije za mednarodno promocijo slovenskega leposlovja in kasneje še za člana Sveta te agencije.

Na lokalnih volitvah leta 2014 sem bil izvoljen za župana Mestne občine Novo mesto.