Novice

Zadnji teden predvolilne kampanje smo se odpravili v zadnjih šest krajevnih skupnosti Mestne občine Novo mesto. Ekipa z Gregorjem na čelu, ki je bil v čisto vsaki krajevni skupnosti, je izvedela za številne izzive krajanov, ki pa vsi vsekakor ne zahtevajo ogromna finančna sredstva, le voljo in malo zdrave kmečke logike pri izvedbi projektov.

Krajani Žabje vasi, Drske, Bučne vasi in Karteljevega, Gotne vasi in Mestnih njiv so prav tako opredelili nekaj problematik, katerim pa vidijo konec tudi preko večjega sodelovanja z občino in predajo nekaterih pristojnosti za manjše projekte kar krajevnim skupnostim.

V Žabji vasi imajo:
– težave z usklajenostjo zasebnih parcel in občinskih cest – veliko nerešenih primerov;
– staro vodovodno omrežje – še veliko azbestnih cevi;
– težave z meteornimi vodami oz. nekvalitetnim kanalizacijskim omrežjem – prihaja do poplavljanja kleti ob močnejših nalivih;
– obljubo o otroškem igrišču v Osredku, ki ga pa ni že dolgo časa;
– križišče, ki pa mora zaradi povečanja varnosti postati krožišče.

Na Drski bo treba:
– narediti krožišče namesto sedanjega križišča pri Irči vasi;
– odpraviti premoč investitorjev proti javnemu interesu (govori se o novi trgovini ob križišču v Irči vasi);
– izboljšati in nadgraditi kolesarske steze;
– optimizirati promet skozi naselja KS Drska proti Šolskemu centru – nujna ureditev Šmihelske ceste in južne povezovalne ceste;
– realizirati širitev v Mrzli dolini – pripravljeni projekti brez zagotovitve ustrezne servisne infrastrukture;
– izkoristiti primerno mesto za izgradnjo brvi čez Krko pri Brodu.

Bučna Vas zahteva:
– konec z nesprejemljivo pasivnostjo pri reševanju težav sobivanja z Romi;
– ponovno vzpostavitev odškodninskega sklada za škodo zaradi kraj in poškodovanja stvari;
– vzpostavitev večjega sodelovanja med poklicnimi in prostovoljnimi gasilci –  GRC in PGD-ji;
– povečanje pomen KS in predaja pooblastila za vodenje manjših projektov;
– zgraditi športno igrišče na Kamencah.

Gotna vas poudarja pomen:
– lastnega prostora KS (priložnost ob igrišču na Jedinščici);
– ureditve kolesarske in peš poti ob Težki vodi (zaradi nevzdrževanja vse slabše stanje in zadnje poplave so jo spremenile v nevarno območje)
– rednega čiščenja za pretočnost strug hudourniških potokov – domačini vedo kje so potrebe;
– varnega prehoda otrok čez Belokranjsko cesto – rešitev je nadhod nad cesto;
– pločnikov ali vsaj površine ob cesti za varno hojo pešcev.

Mestne njive si želijo:
– podaljšano avtobusno linijo mestnega potniškega prometa s krogom po Koštialovi (vsaj 3x dnevno).;
– trgovine z vsaj minimalnim naborom vsakodnevnih dobrin;
– rešitve problema funkcionalnih zemljišč in parkiranja z dvoetažno parkirno hišo na lokaciji sedanjih garaž;
– preplastitve asfalta mimo blokovskega naselja;
– povečanje pomena krajevne skupnosti.