Na volilni štab županskega kandidata Gregorja Macedonija in kandidata samega so se obrnili številni občani s prošnjo, da kaj ukrenemo glede histerije s plakati in z lesenimi plakatnimi panoji, ki so preplavili naše ulice, pločnike, celo drevesa in ostala neprimerna mesta. Način oglaševanja brez pretiranega onesnaževanja našega okolja je vnaprejšnja odločitev naše ekipe. Ker smo tudi sami ocenili, da so ostali županski kandidati in svetniške liste prestopili meje dobrega okusa, vljudno pozivamo vse županske kandidate, stranke, liste in ostale, da iz naših ulic in okolice cest odstranijo plakate in pospravijo lesene panoje s svojimi plakati, ker:

  • onesnažujejo in kazijo okolje,
  • zmanjšujejo varnost v prometu,
  • je velika večina teh panojev in plakatov postavljenih nezakonito, ker stojijo v varovalnih pasovih lokalnih in državnih cest in nimajo ustreznih soglasij.

Volilni štab županskega kandidata Gregorja Macedonija in Liste Gregorja Macedonija
Boštjan Grobler, vodja štaba