Novice

Danes smo se oglasili v KS Šmihel in KS Regrča vas. Obema krajevnima skupnostima je skupna težava v neurejeni prometni ureditvi. Počasno umeščanje južne povezovalne ceste v prostor, neurejena vpadnica iz smeri Uršnih sel ter manjkajoči pločniki ob zelo prometnih odsekih državnih in občinskih cest so bile izpostavljene tematike.
Šmihel izstopa po dosedanjem urejanju odprtih vprašanj romskega sobivanja ter komunalnem urejanju romskega naselja. Tudi varnostni sosvet je lahko vzor in zgled za urejanje tovrstne tematike na nivoju celotne občine.
Hkrati pa sta tako Šmihel kot Regrča vas zapostavljena v smislu storitvene infrastrukture kot so npr. poštna ali bančna poslovalnica ter nekoliko bolj založena trgovina. tovrstna bližina za krajane pomeni višji standard in lažji dostop pri urejanju vsakodnevnih opravil.
Vesel sem priložnosti za srečanja z občani, ki zelo dobro vedo, kaj si želijo od oblasti. V prihodnjih dneh me čaka še kar nekaj srečanj. Verjamem, da bomo s pomočjo dobrih idej obogatili svoj domači kraj.