Novice

V torek, 16. septembra smo obiskali še dve krajevni skupnosti, KS Mali Slatnik in KS Otočec, kjer smo se srečali s še eno navdušujočo skupino ljudi, ki točno vedo, kaj njihovo domače okolje potrebuje.

Na Malem Slatniku od prihodnje nove lokalne oblasti pričakujejo:

– ohranitev podružnične OŠ in vrtca ter sanacija, energetska ureditev in dograditev  objekta podružnične teh stavb;
– redni program čiščenja strug lokalnega potoka v izogib poplavljanju ob močnejšem deževju;
– podporo prostovoljnim gasilskim društvom;
– povečanje prisojnosti in pomena krajevnih skupnosti s pooblastilom za vodenje projektov, več denarja;
– preoblikovanje Občinske uprave v servis občanom; doseči večjo koordinacijo med Občinsko upravo in Upravno enoto pri nekaterih povezanih zadevah.

Predlog: Ustanoviti Svet krajevnih skupnosti na ravni Mestne občine.

Krajani Otočca, ki so se odzvali v velikem številu prav tako imajo realne izzive, s katerimi se bo potrebno v doglednem času spopasti:
– nujno preplastiti staro cesto H1 in dograditi še dve priključni krožišči;
– ohraniti “staro šolo” v občinski lasti;
– rešiti problem smradu lokalne čistilne naprave in preseliti lokacijo le-te nižje ob reki Krki;
– ponovno uvesti oddelek Knjižnice Mirana Jarca v “stari šoli”;
– izvesti projekt kanalizacije do Lutrškega sela;
– energetsko obnoviti OŠ Otočec;
– urediti širokopasovno povezavo;

Predlog: Ustanoviti strokovne svete za posamezna področja na ravni Občine v katere se vključi čim širši nabor zainteresiranih posameznikov.

Hvala vsem za sodelovanje na naših srečanjih in hvala preostalim kandidatom Liste Gregorja Macedonija, da jim je mar za naš domači kraj. V prihodnje se bomo oglasili še v preostalih krajevnih skupnostih, zato nas redno spremljajte na Facebooku.