Novice

Novi teden srečanj s krajani smo v torek, 23. septembra 2014 nadaljevali v KS Kandija-Grm in KS Center. Gre za dve krajevni skupnosti, ki ju najverjetneje vsi občani Novega mesta največkrat obiščejo, kljub temu pa je na tem območjo veliko izzivov:
– nedokončana infrastruktura (npr. krožišče v Žabji vasi – projekt Kandijske se je zaključil kar nekje v sredini);
– urejanje funkcionalnih zemljišč okoli večstanovanjskih zgradb;
– ureditev parkiranja;
– oživitev mestnega jedra z dogajanjem ter ureditev Glavnega trga v celoti (urejenost, tlaki, promet);
– iskanje rešitev za zbiranje odpadkov v mestnem jedru;
– neurejenost in nedokončanje rekreativnih površin (npr. ureditev Poti od mlina do mlina);

Tudi v omenjenih krajevnih skupnostih smo našli najmanjši skupni imenovalec, ki ga prepoznamo v dejstuv, da mora občina postati aktiven sogovornik občanov.