NoviceLista Gregorja Macedonija

Po uspešno zbranih podpisih podpore smo z Listo Gregorja Macedonija na današnji novinarski konferenci predstavili napovedani kandidaturi na županskih volitvah in na volitvah v občinski svet. Na prihajajočih lokalnih volitvah si želimo ponovne zmage na županskih volitvah in podvojitve svetniških mest v novi sestavi občinskega sveta.

Ob predstavitvi kandidature sem predstavnikom medijev izpostavil široko podporo občanov, ki se kaže v več kot 550 podpisih, zbranih v dveh tednih. Z veseljem ugotavljam, da mi je v prvem mandatu uspelo uresničiti glavnino predvolilnih obljub, pri čemer sem izpostavil preko razpisov za sofinanciranje projektov okrepljeno sodelovanje s krajevnimi skupnostmi, konec prekuhavanja vode, uspešno črpanje EU in državnih sredstev, reorganizacijo občinske uprave in sanacijo občinskih financ, energetsko prenovo javnih stavb in aktualno prenovo mestnega jedra.

V zastavljenem programu za drugi mandat sem izpostavil pet najpomembnejših infrastrukturnih točk programa:

  1. dva nova mostova čez reko Krko,
  2. nadaljevanje širitve kolesarskih povezav po vsej občini,
  3. gradnja plavalnega bazena v Češči vasi,
  4. nadaljevanje projekta Arheološki park Situla in
  5. zagotovitvev novih stanovanj za mlade in starejše občane.

Ob infrastrukturnih projektih bo ena glavnih prioritet še naprej partnerstvo z občani, ki jim mora občina zagotavljati učinkovit servis, programe socialnega vključevanja in skrb za najšibkejše ter podporo društvom in ostalim nevladnim organizacijam.

Pri teh prizadevanjih se bomo z ekipo iz liste opirali na uspehe iz prvega mandata, zato se po svoj drugi mandat odpravljamo z geslom Preverjeno dobra izbira. Podporo moji vnovični kandidaturi so že napovedale nekatere stranke in liste (NSi, Desus, SDS, Lista Ivana Kralja in SLS), prav tako pa pogovori potekajo tudi z nekaterimi drugimi političnimi skupinami, s katerimi si tudi v bodoče želimo tvornega sodelovanja za dobro vseh občanov.

Lista Gregorja Macedonija, ki sta jo predstavila podžupan Boštjan Grobler in svetnik dr. Janez Povh, je v pretežni meri podobna tisti iz prejšnjih volitev, ima pa tudi nekaj novih obrazov. Skupaj si bomo prizadevali za nadaljevanje uspešne zgodbe sistematičnega razvoja Mestne občine Novo mesto na vseh ravneh.