NoviceLista Gregorja Macedonija - Predstavitev

Obveščenost vseh občank in občanov je ključnega pomena, če želimo predstaviti vse priložnosti, ki jih občina in ostale organizacije v našem okolju ponujajo za kakovostnejše življenje v Mestni občini Novo mesto.

V tekočem mandatu je ekipa Gregorja Macedonija skupaj s sodelavci v Občinski upravi skrbela za razvoj na številnih področjih in o napredkih (ter tudi ovirah) redno obveščala javnost.

O vsem doseženem v krajšem formatu si lahko preberete v posebni predstavitvi Liste Gregorja Macedonija, ki je na voljo tudi v fizični obliki, čaka pa vas v nabiralnikih.