NoviceLista Gregorja Macedonija

Od torka, 13. novembra pa vse do četrtka, 15. novembra 2018 lahko vsi, ki v nedeljo do 19. ure ne boste mogli na volišča, lahko med 7.00 in 19.00 na sedežu Občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto, II. nadstropje, predčasno glasujete.

Za trenutnega župana Gregorja Macedonija lahko glasujete, če na lističu za glasovanje za župana obkrožite števliko 2, za njegovo neodvisno listo, Listo Gregorja Macedonija pa tako, da na lističu za glasovanje za člane občinskega sveta, obkrožite številko 15.

V kolikor želite komu od devetindvajsetih kandidatov na Listi Gregorja Macedonija še dodatno dati svoj preferenčni glas, ga na lističu za glasovanje za člane občinskega sveta, označite tako, da v okenček za preferenčni glas, vpišete številko kandidata iz liste.

 

Lista Gregorja Macedonija, preferenčni glasVolivce, ki se nameravate udeležiti predčasnega glasovanja, občinska volilna komisija naproša, da imajo s seboj osebni dokument, ki izkazuje njihovo identiteto, ter obvestilo o volišču, na katerem bi imeli pravico glasovati v nedeljo, 18. 11. 2018.

Hvala za vaš glas!

 

Prikazna slika: vir MONM