Na fotografiji od leve mag. Drago Balent, direktor Fundacije za šport, Gregor Macedoni, mag. Tomaž Rožen, župan Občine Ravne na Koroškem

V sredo, 29.9.2010, je neodvisni županski kandidat Gregor Macedoni v okviru serij okroglih miz gostil mag. Draga Balenta, direktorja Fundacije za šport, mag. Tomaža Rožena, župana občine Ravne na Koroškem in rekreativnega novomeškega triatlonca Jureta Primožiča. Na okrogli mizi so bili predstavljeni referenčni projekti izgradnje športne infrastrukture v drugih občinah ter predvsem kakšne so možnosti sofinanciranja tovrstnih projektov s strani države in EU.

Mag. Drago Balant je uvodoma povedal, da je Novo mesto izredno pomembno športno središče po dosežkih individualnih in kolektivnih športnikov. Po drugi strani pa je zaskrbljujoč podatek, da Novo mesto sodi na rep lestvice tako po številu športnih objektov kot po kazalniku m2 športne površine na prebivalca. Fundacija za šport je v preteklem letu razpisala 13 mio EUR sredstev namenjenih športni infrastrukturi, ter realizirala sofinanciranje kar 110 objektov. Novo mesto je prijavilo na razpis zgolj 2  projekta, pri čemer je bila ena vloga nepopolna, druga pa zaradi neraelizacije ne bo črpala predvidenih sredstev. Mag. Balant je še povedal, da Fundacija za šport zelo spodbuja infrastrukturne projekte med katere lahko sodi tudi izgradnja bazena  v Novem mestu. Nov razpis za pridobitev sofinanciranja športne infrastrukture bo objavljen v 2. polovici oktobra, kjer bo ponovno razpisanih 13 mio EUR sredstev. Na koncu je mag. Balant še pozval k večjemu vključevanju Novega mesta pri obnovi obstoječih in izgradnji novih objektov ter povezovanju javno-zasebnega partnerstva ter s tem zagotovljanju ustreznih finančnih virov za šport v Novem mestu.

V nadaljevanju je mag. Tomaž Rožen predstavil način dela Občine Ravne na Koroškem na področju pridobivanja sredstev in izvedbe projektov športne infrastrukture. Na Ravnah na Koroškem, kjer prebiva okoli 13.000 prebivalcev, imajo kar 2 pokrita bazena, v Novem mestu več kot okoli 35.000 občanov le sanja o tovrstni infrastrukturi. Mag. Rožen je poudaril, da so izrednega pomena strokovni sodelavci (projektna pisarna), ki so sposobni pripraviti projektno dokumentacijo in izpeljati projekt. To jeključno za pridobitev finančnih sredstev, kjer je najbolje kombinirativeč virov –  tudi javno-zasebnopartnerstvo.. Gre namreč za to, da zasebni partnerji zagotovijo sredstva za izgradnjo športnih objektov, pri čemer pa občina najema te objekte za potrebe športnih aktivnosti. Poleg javno-zasebnega partnerstva pa so v tem mandatu izpeljali številne projekte (poleg izgradnje bazena še preureditev mestnega središča, izgradnjo mladinskega centra, ureditev gospodarske cone, preureditev športnega parka, izgradnja nove športne dvorane), za katere so skupno črpali okoli 8 mio EU in državnih sredstev (za primerjavo MO Novo mesto v letih 2007-09 zgolj 315.000 EUR)  V razpravi je ravenski župan povedal, da je poleg velikih projektov še vrsto manjših, kot so izgradnja plezalnih sten in kot zadnji pridobljeni projekt tudi izgradnja 4 km kolesarskih stez, ki so odmaknjene od prometne infrastrukture. Športnim klubom na Ravnah za razliko od Novega mesta ni potrebno plačevati najemnin v občinskih športnih objektih.

Kot zadnji je novomeški rekreativni triatlonec Jure Primožič predstavil, s kakšnimi težavami se soočajo profesionalni in rekreativni športniki v Novem mestu, predvsem v športih, ki so povezani z vodo. Infrastruktura namreč ne omogoča normalnih pogojev za plavalno športno vadbo bodisi na rekreativni ali vrhunski športni ravni. Dejstvo, da je v Novem mestu plavalna pismenost pod slovenskim povprečjem je zaskrbljujoča , vendar brez novega bazena tudi skoraj nepopravljiva. Primožič je še povedal, da kljub slabim oz. nemogočim pogojem za treninge Novo mesto še vedno premore vrhunske športnike, tudi v disciplinah, ki zajemajo plavanje. Primožič je na koncu povedal, da je bazen v Novem mestu nujno potreben in to bistveno prej kot leta 2015.