V ponedeljek, 28.9.2010, je neodvisni županski kandidat Gregor Macedoni v okviru strokovnih srečanj pred lokalnimi volitvami gostil dr. Tomaža Savška, namestnika generalnega direktorja TPV d.d. in predsednika Razvojne iniciative Slovenije (združenje razvojnih direktorjev slovenskega gospodarstva), doc. dr. Janeza Povha, dekana Fakultete za informacijske študije v Novem mestu in izr. prof. dr. Boruta Rončevića, direktorja Univerzitetnega in raziskovalnega središča Novo mesto. Okrogla miza je bila namenjena problematiki Visokega šolstva in gospodarstva.

Izjave:

Več fotografij na voljo tukaj.

Dr. Tomaž Savšek je predstavil izkušnje, ki so jih imeli v podjetju TPV d.d. pri oblikovanju Fakultete za industrijski inženiring v Novem mestu. V podjetju so oblikovali kompetenčni profil inženirja za avtomobilsko industrijo, vendar pa na univerzah niso naleteli na razumevanje. Velik interes in odzivnost pa so pokazali na Univerzitetnem in raziskovalnem središču Novo mesto. Poudaril je, da je aktualna gospodarska kriza dobro razgalila naše slabosti in da moramo v Novem razvojne priložnosti iskati ravno preko vlaganja v znanje in raziskovalne kapacitete. To je ponazoril na primeru, ko je Renault pred časom del razvoja preselil iz Francije v Romunijo. Moramo se pripraviti na to, da bomo izkoristili naslednje priložnosti. Prva, ki se obeta, je širitev zelenih tehnologij na področje avtomobilske industrije.  Poudaril je, da je ustanovitev izobraževalnih in raziskovalnih ustanov na tehniškem področju zaradi drage opreme tako težavna, da bo to brez podpore gospodarstva težko doseči.

V nadaljevanju je doc. dr. Janez Povh predstavil dosedanjo pot prve državne visokošolske ustanove v Novem mestu, Fakultete za informacijske študije (FIŠ) in še posebej izkušnje pri sodelovanju z gospodarstvom. Pred tremi leti, ko je začel voditi ta projekt, si je zastavil tri cilje: oblikovanje kakovostnega pedagoškega in raziskovalnega kadra,  razvoj raziskovalnega dela in pa vzpostavitev konkretnih projektov  za gospodarstvo. Do sedaj so jih izvedli že več s podjetji kot npr. TPV in Adria Mobil. Kakovost tega stika se je izkazala ob pripravi prijave kompetenčnih centrov, kjer je FIŠ veliko lažje zagotovil partnerja iz gospodarstva kot pa državne univerze. Največji izzivi za prihodnost so rešitev prostorske problematike fakultete in pridobitev kakovostnih študentov iz drugih okolij. Poudaril je, da je potrebno v Novem mestu sistematično graditi pozitiven imidž robustnega in kakovostnega visokošolskega okolja, zato so se odločili sodelovati v konzorciju Univerzitetni prostor Novo mesto. Na koncu je zatrdil, da fakultete ne smejo biti zgolj pasiven dobavitelj kadrov za gospodarstvo, ampak morajo imeti vizijo in aktivno soustvarjati trende.

Izr. prof. dr. Borut Rončević je preko osebne izkušnje orisal dosedanjo pot pri razvoju visokega šolstva v Novem mestu. V obdobju do leta 2005 je bila državna politika na tem področju izjemno omejujoča. Kljub temu pa je bilo to za Novo mesto obdobje delno zamujenih priložnosti, saj se nismo dovolj razvili na kadrovskem področju in zaostali pri razvoju znastveno raziskovalne dejavnosti. V obdobju 2005 – 2009 smo dosegli velike rezultate: ustanovili smo tri fakultete, med njimi eno državno, oblikovali nastavke za razvoj zelo kakovostne kadrovske zasedbe in vzpostavili sodelovanje z gospodarstvom, ki nam je na začetku dalo kredit zaupanja. V bližnji prihodnosti nas čakajo številni izzivi, saj je osnutek Nacionalnega programa visokega šolstva 2011-2020 izrazito diskriminatoren do ambicij Novega mesta. Da bomo dosegli svoje cilje bomo morali združiti moči, dobiti podporo gospodarstva in lokalne skupnosti in zahtevati, da država prepozna dejstvo, da je Novo mesto razvojni motor te države.