Na zadnji seji je Občinski svet obravnaval tako rebalans proračuna za leto 2012 kot predlog občinskega proračuna za leto 2013. Vsi, ki poznamo trenutno stanje v pretežnem delu gospodarstva in državni upravi, se lagodnosti trošenja občinskega denarja lahko samo čudimo. Kljub naporom, ki so vloženi v zagotovitev plačevanja občinskih obveznosti s čim manj zamude, je še vedno ogromno manevrskega prostora, ki se ga trezen premislek o nujnosti in višini posameznega odhodka še ni dotaknil. To so področja, ki nas (na koncu smo plačniki vsi občani) stanejo tudi 500.000 EUR letno in več. Številke se na postavkah mestnega potniškega prometa, tokovine za javno razsvetljavo, urejanja zelenih površin, najema prostorov itd. iz leta v leto ne spreminjajo – prej ali slej se zgolj povečujejo in izvajalci»imajo pravico«, da pošiljajo račune za neverjetna odstopanja na katera naročnik (Mestna občina) »noče« ugovarjati. Vsako leto opozarjam na to odvisnost in nujo da je treba obseg fiksnih –ponavljajočih se stroškov oklestiti z aktivnim pristopom.
Da je predstavnikom občine lažje aktivno sodelovati z izvajalcem kot pa biti zagrizen zagovornik racionalne porabe javnega denarja je pokazal zadnji nadzor s strani Nadzornega odbora. Pregledali so razpis in izvajanje pogodbe za vzdrževanje javne razsvetljave. Zelo podrobna in natančna analiza je pokazala zvit sistem, ko so bile razpisne količine nastavljene drugače, kot so bile dejansko izvedene. Predvidevamo lahko, da je obstoječi izvajalec dobro poznal realno stanje in zato ponudil na postavkah, ki so bile v razpisu pomembne (pri dejanski izvedbi pa količinsko zanemarljive) nenormalno nizke cene in do več 10-kratne cene na postavkah, ki so bile v razpisu zanemarljive in v realni izvedbi količinsko najbolj izpostavljene. Na ta način je bil najcenejši, če pa bi bile nastavljene realne količine bi bil veliko dražji od najcenejšega ponudnika. Tako je bil občinski proračun oškodovan za najmanj 68.000 EUR. Zanimiva bo reakcija župana in drugih vodilnih na zelo podrobno in analitično izveden nadzor.
Kako težko je popraviti vsem evidentne nepravilnosti v normalno stanje dokazuje najem novih prostorov za Razvojno izobraževalni center na Topliški cesti. Po lanskem podpisu najemne pogodbe v juniju je bila zadeva zelo odmevna v javnosti in celo županova koalicija je zahtevala, da se pristopi k reviziji pogodbe. Oškodovanje javnih financ se v času od junija lani meri že v več 100.000 EUR, spremembe pogodbe pa še vedno ni. Med drugim je v tem času občina plačala že skoraj 100.000 EUR za najem nekaj več kot 100 parkirnih prostorov pod kompleksom (trgovina Tuš in ostala stolpiča) na Topliški. Zelo verjetno je da smo vsi parkirišča že mnogokrat uporabljali, saj jih od ostalih parkirišč za potrebe tamkajšnje trgovinein drugih uporabnikov prostorov kompleksa ne loči nobena zapornica ali označba. Občina torej za javna parkirišča plačuje mesečno več kot 6.000 EUR najemnine in za tako razsipništvo se je zavezala s pogodbo zanadalnjih 20 let.
Poleg izpostavljenih negativnih vidikov občinskih javnih financmoram pohvaliti usmeritev, ki jo izkazuje občinski finančni načrt za prihodnje leto na področju energetskih sanacij občinskih zgradb (šole, zdravstveni dom) in energetske sanacije javne razsvetljave. Narejeni so prvi koraki, da se bo tudi Mestna občina Novo mesto priključila trendu, ki bo v naslednjih letih zelo pomemben. Gre za zmanjševanje fiksnih stroškov hlajenja in ogrevanja. Energetsko potratne zgradbe so ob sedanjih cenah energentov zelo velik strošek. Ne bodo pa samo energetske sanacije mogle prihraniti vse tisto, kar Občinasedaj zapravi zaradi številnih, ki so se navadili lagodnega hranjenja iz občinskega korita. Upam si trditi, da bi lahkoracionalna poraba občinskega denarja na leto sprostila vsaj za dva večja investicijska projekta sredstev. Bazen, garažna hiša v mestnem jedru, mladinski center in drugi zelo pričakovani projekti bi bili veliko bližje.

 

Objavljeno v Udarnem listu.