Novo mesto ima dolgo tradicijo. Poznamo njegovo bogato arheološko dediščino iz halštatskih časov, ki kaže na njegov tedanji pomen. Mestna tradicija bo čez dve leti obeležila častitljivih 650 let. Imamo pomembne izobraževalne temelje z eno najstarejših gimnazij in najstarejšo kmetijsko šolona Slovenskem. Kolegialni kapitelj v Novem mestu je bil ustanovljen pred 520 leti. In še bi lahko naštevali bogate zgodovinske temelje na katerih bi morala sloneti naša samozavest. Hkrati si upam trditi, da Novo mesto še nikoli ni bilo tako na široko vpeto v tokove svojega časa, kot je ravno danes s svojim uspešnim gospodarstvom. Smo izvozna prestolnica Slovenije in dva domača veliki podjetji sta pod lastno blagovno znamko med največjimi petimi v Evropi v svoji panogi.
Dolga leta je bilo Novo mesto predvsem upravno središče širše (predvsem podeželske) regije. Tudi po razmahu industrijske revolucije se le ta skoraj ni dotaknila Novega mesta. Nekaj močnejših obrtnih delavnic in manufaktur in nič več. Zato se center Novega mesta razlikuje od središč Ljubljane, Kranja, Celja, Maribora, ki so bila pomembna zgodnje industrijska središča. V navedenih mestih je gospodarska moč v 2. polovici 19. in prvi polovici 20. stoletja pustila svoje sledi v bogatih in impozantnih mestnih palačah, ki so obkrožale mestne trge in glavne ulice. Uspešnaobdobja so pustila svoje sledi. In to so temelji na katerih lahko kasnejše generacije gradijo svojo samozavest in željo po ponovnem uspehu v časih, ko ne gre vse najbolje.
Novo mesto je v zadnjih letih spremenil svoj videz predvsem z ureditvijo vpadnih cest iz vseh smeri. Ne znam pa povedati vsaj ene nove, impozantne zgradbe, ki bi zaznamovala zadnjih 20 let. Dogajajo se nam neuspešne zgodbe s športno infrastrukturo, ko navsakih 10 let zgradimo novo dvorano z okoli 1000 sedeži (sedaj imamo že tri), še vedno pa ne premoremo resne mestne športne dvorane z vsaj 2500 ali 3000 sedeži. Naša osrednja kulturna dvorana v Kulturnem centru Janeza Trdine ima nekaj več kot 300 sedežev in oder ne zmore na normalen način gostiti simfoničnega orkestra. Toda trenutna vizija in ambicije odgovornih nas bodo prej pripeljale do četrte športne dvorane s 1000 sedeži in nove kulturne dvorane z 200 sedeži, kot da bi resno zastavili vsaj en investicijski projekt na vsakih 5 ali 10 let. To ambicijo bi Novo mesto v sedanji gospodarski moči moralo imeti.
Ko dobim gradiva za občinski svet in vidim kako se določajo prioritete investicijskih projektov je odgovor na dlani. Vodilni na Mestni občini Novo mesto(zadnjih 15 ali 20 let bolj ali manj isti)  še niso naredili preskoka od podeželskega upravnega središča do regionalnega središča, ki predstavlja izvozno prestolnico slovenskega gospodarstva.

Objavljeno v Udarnem listu.