Županski kandidat Gregor Macedoni z ogorčenjem sprejema vest, da se negativna praksa zadnjih let nadaljuje tudi v dneh neposredno po volitvah v Občinski svet. Če je navedena informacija o zaposlitvi sorodnika vidnega člana dosedanje koalicije v podjetju, ki ga vodi, resnična, je s tem na simbolni način pokazal koliko so vredne besede članov t.i. »mavrične« koalicije. Na žalost je zadnjih 8 let edina stalnica  sklenjenih koalicijskih pogodb popolna realizacija njihovega kadrovskega dela.
Županski kandidat ima v svojem programu (Deklaracija Iniciative Novo mesto 2020) zapisano:
1. Delo javnih funkcionarjev mora biti častno in odgovorno. Zavračamo politične kompromise v škodo občanov in politični karierizem.
2. Za javne funkcionarje, uslužbence občinske javne uprave in zaposlene v občinskih javnih zavodih in podjetjih mora veljati ničelna toleranca do podkupovanja, korupcije in prevar.
3. Javni funkcionarji, uslužbenci občinske javne uprave in zaposleni v občinskih javnih zavodih in podjetjih morajo delovati v dobro širše skupnosti. Vsako delovanje za korist posameznikov ali interesnih skupin je nedopustno.
4. Občinske funkcije in ključna delovna mesta morajo zasedati posamezniki, ki s svojim znanjem, sposobnostmi in izkušnjami omogočajo najboljše delovanje občine, javnih zavodov in podjetij. Zaposlovanje ali vzdrževanje delovnega razmerja kot oblika omogočanja osebnih koristi na račun občanov je nedopustno.
Iz navedenih točk jasno sledi, da kot neprimerno zavračamo zaposlovanje ožjih družinskih članov s strani poslovodstva. Hkrati lahko javno povemo, da nimamo sklenjenega nobenega predvolilnega dogovora ali koalicije, ker verjamemo, da je izvolitev župana dogovor med volivci in županskim kandidatom in ne med strankami in županskim kandidatom. Vsakršno pretvorbo politične moči v zasebne interese ostro zavračamo in zagotavljamo, da bo naše delovanje drugačno kot dosedanja praksa.
Volilni štab Gregorja Macedonija