Novice

Na obisku v KS Uršna sela so bila sporočila krajanov jasna: potrebno se je odločiti o prioritetah in projekte profesionalno in trajnostno izpeljati do konca.

Njihove prioritete so:

– ureditev kanalizacije (najbolj aktualen je projekt v Občini Dolenjske Toplice);
– zagotoviti širokopasovno povezavo;
– odpraviti nerazumno birokratsko oviranje projektov, ki so v javno korist (primer: KS je morala za ureditev balinišča plačati komunalni prispevek v občinski proračun);
– zagotoviti javni avtobusni prevoz (podaljšati proge mestnih avtobusov);
– pospešiti (že vse predolgo) zavlačevanje projektov za obnovo Doma občanov (Občinska uprava vseskozi išče razloge zakaj ni pridobljenega gradbenega dovoljenja);
– povečati pristojnosti KS za urejanje manjših pomembnih zadev.

Hvala udeležencem za vsa mnenja in ideje, krajevni skupnosti pa za priložnost obiska.