Novice

V krajevni skupnosti Majde Šilc so prepričani, da z malo volje in vizije lahko pridemo daleč. S pravim sogovornikom, se uspešno realizirajo projekti, ki jih nejeverni Tomaži že na začetku odpravijo.

V KS Majde Šilc si prizadevajo za:

– reševanje propadajočih garaž v okolici blokov (primer dobre prakse z odstranitvijo prvih dveh razpadajočih garaž);
– ureditev peš poti in izboljšanje mestnega prostora (razpadajoče hiše, neurejena okolica posameznih hiš) – opredeliti odgovornost in konkretne ukrepe;
– povečanje pristojnosti KS za urejanje/vodenje manjših  projektov;
– aktivno pomoč Občine pri urejanju/reševanju funkcionalnih zemljišč okoli blokov;
– več parkirnih prostorov – aktivno in celovito reševanje te problematike;
– uspešno kandidiranje na javnih razpisih ob nujni celoviti in kvalitetni izvedbi projektov – posledice izbire zaradi najnižje cene plačujemo še dolgo vsi.

Hvala udeležencem srečanja za priložnost poslušati in razpravljati o izzivih, ki so pred nami. Vsi se zavedamo, da jih imamo občani Novega mesta zelo veliko.