Kolumna Gregorja Macedonija, župana Mestne občine Novo mesto v peti številki glasila Novo mesto (december 2016)

Pred kratkim sem nekje prebral, da kdor ima in hoče doseči cilj, vselej odkrije način, kako priti do njega. Na volitvah leta 2014 sem skupaj s somišljeniki predstavil program Novo mesto 2020, ki smo ga s sodelavci takoj po volitvah začeli uresničevati. Dolg seznam projektov se uresničuje in se še bo. Ocenjujem, da smo že do zdaj skupaj s sodelavci opravili res veliko dobrega in kakovostnega dela na številnih področjih in sistemih, ki jih pa še vedno poskušamo prilagajati glede na potrebe in značilnosti našega okolja. Prepričan sem, da je zdaj tudi čas, da si zastavimo pot, kako bomo postali občina prihodnosti.

Potreben je daljši časovni okvir, znotraj katerega želimo trdno postaviti vizijo, ter na tej podlagi cilje in smeri razvoja naše občine. Primerno obdobje je obdobje naslednjih 15 let, zato smo oblikovali Strategijo Mestne občine Novo mesto za obdobje do leta 2030. Strategija pokriva več glavnih področij: gospodarstvo in podjetništvo, okolje in prostorski razvoj, družbene dejavnosti in Novo mesto kot regijska prestolnica.

Moj predlog naše skupne vizije je, da postanemo občina, v kateri bo prijetno bivati, delati, se učiti in zabavati. Cilj, h kateremu stremimo, je, da postanemo pametna občina, v kateri se vse storitve povezujejo na način, da nam lajšajo življenje. Predvsem pa, da temeljito razmislimo o sistemih urejanja vsakega vidika delovanja občine, da bodo vsa naša dejanja usmerjena v zagotavljanje trajnosti in blaginje, ki si jo želimo doseči. Zato ker si to mi in naši zanamci zaslužimo. Zato moramo biti pogumni in vizionarski.

Prvi razlog, zakaj 15-letno obdobje, je demografska slika. Ta je veliko boljša kot v večini slovenskih mest in občin, pa vendar odpira veliko izzivov. Zato je prav, da se pravočasno soočimo s spremembami, ki jih bomo morali reševati s premišljenim prostorskim razvojem. Zato sta področji okolje in razvoj v prostoru zelo pomembni.

Današnja identiteta Novega mesta je povezana z uspešnim gospodarstvom. Novo mesto s 23 000 delovnimi mesti in 15 000 aktivnimi prebivalci ima stopnjo brezposelnosti pod naravno stopnjo, ki se giblje med 2 in 3 odstotki. To je zelo dobro izhodišče, vendar pa se tudi zaradi drugačne dinamike globalnih razmer naše gospodarske družbe srečujejo z izzivi, ki jih po našem mnenju lahko pomagamo reševati tudi kot lokalna skupnost. Prepričan sem, da se vsi strinjamo, da je naš skupen interes, da ostanemo še naprej slovenska prestolnica izvoznega gospodarstva. Prav je, da izpostavim, da velik neizkoriščen potencial za bogatenje našega prostora predstavlja tudi turizem. Kot smo že pokazali s sprejeto strategijo turizma, katere pripravo je vodil podžupan Boštjan Grobler, imamo jasno vizijo in načrt, kaj so naši nadaljnji koraki na tem področju.

Področje družbenih dejavnosti je prav tako izjemno pomembno, ko govorimo o kakovosti življenja v dolenjski prestolnici. Zajemajo res široko paleto dejavnosti od zdravstva, sociale, šolstva, kulture, športa, družbenega dogajanja in povezovanja vseh teh področij.

V mesecu septembru smo vsem tem naštetim področjem posvetili posebne tematske delavnice, na katerih so številni občani pristopili k sooblikovanju vizije in strategije naše občine. Hkrati pa se moramo zavedati, da vsa področja enakovredno vplivajo na to, kako uspešni bomo pri doseganju vizije, da postanemo občina, v kateri bo prijetno bivati, delati, se učiti in zabavati. Zato je zelo pomembno, da si zastavimo realne in uresničljive cilje pri celotnem nizu nalog, ki jih kot lokalna skupnost imamo.

Vabim vse, da skupaj oblikujemo našo občino in mesto, ki piše svojo prihodnost že 650 let.