Kolumna Gregorja Macedonija, župana Mestne občine Novo mesto v četrti številki glasila Novo mesto (september 2016)

Projekt ultrafiltracije v obeh glavnih vodarnah in posodobitve celotnega glavnega vodovodnega omrežja se je pripravljal že od leta 2007. Država je dajala obljube o sofinanciranju, medtem pa se je končala finančna perspektiva Evropske unije 2007–2013. Začela se je nova, 2014–2020, z njo pa tudi nove obljube o skorajšnji zagotovitvi sredstev za dolenjsko vodooskrbo. Za zanesljivo in kakovostno oskrbo z vodo regije, ki po vseh kazalcih veliko več prispeva v državno blagajno, kot iz nje dobi. Vendar tudi poleti 2015 še ni bilo na vidiku gotovega sofinanciranja. Zato se je bilo treba odločiti. In sem se. Kolegom županom iz občin partneric projekta Hidravlične izboljšave osrednje Dolenjske sem predlagal, da podpišem pogodbo za izvedbo prve faze projekta, to je izgradnjo vodarn Stopiče in Jezero, kar pomeni tudi vgradnjo vse potrebne tehnologije za najsodobnejšo filtracijo, da se odpravi težava motne vode in s tem naredi konec obvestilom o prekuhavanju vode iz vodovodnega omrežja. S to podporo smo z izvajalcem konec avgusta lanskega leta podpisali pogodbo, dela so se začela. Ko sem v teh dneh obiskal gradbišče, sem lahko z veseljem ugotovil, da vse poteka po načrtu in da je vse pripravljeno, da se nova tehnologija zažene sredi meseca septembra. Zdaj lahko upravičeno pričakujemo, da smo s tem dočakali tisto, kar nam pripada – kakovostno pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja.

Da je bila lanska odločitev pravilna in ne brez tveganj, pove podatek, da še v začetku tega septembra nimamo podpisane sofinancerske pogodbe, ki bo zagotovila prek 12 mio evrov evropskih kohezijskih in državnih sredstev, s katerimi ne bomo uredili zgolj filtriranja presežne motnosti v vodi, temveč z novimi in posodobljenimi cevovodi ter vodohrani in prečrpališči zagotovili zanesljivejšo oskrbo naših domov ter ne nazadnje našega uspešnega gospodarstva. Verjamem, da je zdaj podpis pogodbe z ministrstvom za okolje in prostor res pred vrati in da bo ta že podpisana, ko boste brali ta časopis. Pogodba je pomembna tudi zato, da bo normalno izvedena druga faza projekta, ki je finančno najobsežnejša in smo jo začeli izvajati avgusta letos.

Poleg vodovodnega projekta, ki je naš največji okoljski projekt, smo vzporedno na ožjih področjih zagnali nove izgradnje tako vodovodnega kot kanalizacijskega omrežja. V skladu s prednostno listo, ki je bila oblikovana po transparentnih kriterijih. Zaključujemo z izbiro izvajalca za projekta v Šentjoštu in na Potovem Vrhu. V obeh primerih gre za izgradnjo ali posodobitev tako vodovodnega kot kanalizacijskega omrežja za kar pomembno število naših občanov.

Velik pomen imata v današnji skrbi za okolje tudi predelava in odlaganje odpadkov. Veriga se začne v naših domovih in vsak od nas lahko vpliva na obseg in način ravnanja z odpadki. Da bi opozorili na to, smo s sodelavci zastavili kampanjo VSE SE VRAČA, ki bo skušala na dejaven način nam vsem pomagati še k novim korakom pri skrbi za okolje na področju odpadkov.

Začetek tega mandata je bil v veliki meri zaznamovan s pomembno odločitvijo, da se prekine predimenzioniran in predrag projekt Cerod II. Vsak dan je bolj jasno, kako pomembna je bila tedanja odločitev, saj bi investicija v višini več kot 30 milijonov evrov brez evropskega sofinancirala lahko finančno potopila občino, pa tudi če bi uspeli finančno preživeti, bi za več let morali ustaviti vse investicije, tudi na najbolj nujnih področjih, kot so vrtci, šole, ceste … Pravilnost odločitve potrjuje tudi podatek, da lahko vse potrebne zahteve evropske in državne zakonodaje zagotovimo tudi z investicijo, ki je več kot štirikrat nižja, to je v višini 7 milijonov evrov. Pa se tudi ob tem znesku sprašujemo o gospodarnosti, saj se obseg odpadkov in zahtevana obdelava teh hitro spreminjata.

Potrpežljivega in vztrajnega iskanja rešitev za smrad iz odlagališča v Leskovcu pa ne moremo oporekati novemu vodstvu družbe Cerod. Široko zastavljene dejavnosti in končna odločitev za zelo racionalen način sanacije v spomladanskih mesecih dajejo pomembne rezultate. Po nekaj mesecih se je prisotnost kritičnih snovi v odpadnih vodah na odlagališču v večdesetkratnikih znižala in prisotnost smradu v okolici odlagališča je izrazito manjša oz. je bila zgolj v obsegu, ki ga lahko pričakujemo v vsaki bližini odpadkov, pa naj bo to ob košu za odpadke ali zabojniku na ulici. Če se bo sanacija dokončno potrdila tudi v naslednjih mesecih, bo to pomembna in predvsem dobra novica za vse prebivalce v okolici odlagališča.

Okolje ni naše, vsakokratni prebivalci Zemlje ga imamo v začasni uporabi in prav je, da se tega zavedamo. Vsak na svoj način. Lokalna skupnost z zagotavljanjem ustrezne infrastrukture in sistemov, občani pri svojem odnosu do uporabe vode, načinu ravnanja z odpadki ter na vsakem koraku, ko smo lahko spodbujevalci čistega skupnega okolja ali pa dodatno bremenimo naše skupno okolje z odvrženim odpadkom ali cigaretnim ogorkom.

Da je naše okolje v zadnjih letih deležno ustrezne skrbi, dokazuje tudi vse boljša kakovost reke Krke. Ta je že nekaj časa v kakovostnem merilu kopalnih vod, zato videvamo vse več posameznikov, ki si osvežilno kopel v naši reki tudi privoščijo. Ne glede na čofotanje pa je bila reka Krka vnovič osrednja rdeča nit naših poznopoletnih prireditev (Noč na Krki, Skoki v Krko), ki ste jih v velikem številu obiskali. Enako kot številne prireditve pred tem, ki so potekale po vsej občini. Vse to potrjuje, da smo pravilno zastavili bogato programsko ponudbo za vse generacije. Tudi jeseni bomo nadaljevali v tej smeri, lepo vabljeni, da pridete.

Na koncu pa še želja, da se bomo od konca tega meseca naprej lahko vedno odžejali z našo kakovostno pitno vodo iz pipe, plastenke z vodo pa počasi nehali kupovati …