Dragotin Kette Novo mesto

Dobro opravljeno delo za našo sedanjost in prihodnost

Če imaš jasno širšo sliko ter vizijo, je veliko lažje delati posamezne korake. In naša občina je v letošnjem letu prehodila veliko korakov k bolj kvalitetnemu bivalnemu in delovnemu okolju. Poleti smo imeli v nekem obdobju po vsej občini aktivnih 45 različnih gradbišč. Zdaj se dela počasi zaključujejo, posamezne prenovljene ali novozgrajene objekte predajamo v…