NoviceKolesarjem prijazni v Novem mestu

V Novem mestu smo si v tem mandatu zastavili cilj, da bomo izboljšali urejenost javne infrastrukture. Tako tiste vidne, kot so zgradbe in ceste, kot tiste pod zemljo, kot so vodovodni in kanalizacijski sistemi. Infrastruktura je pomemben temelj, podlaga, na kateri lahko gradimo kakovostno bivalno in delovno okolje. Infrastruktura v smislu kvalitetnega vodovodnega omrežja in naprav na črpališčih, zaradi katerih imamo sedaj stabilno preskrbo s kakovostno vodo, pa zadostni obseg kolesarskih stez in pešpoti, možnost priključitve naših domov na kanalizacijsko omrežje, ki se pred izpustom odpadnih vod zaključijo s kvalitetnimi čistilnimi napravami, pločniki, po katerih lahko varno hodimo ob cestah in še bi lahko naštevali. Teh izzivov imamo po celotni občini veliko in lotili smo se jih sistematično ter z veliko mero vztrajnosti.

Nekateri veliki projekti, na primer projekt Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema osrednje Dolenjske, so se sicer začeli že v letu 2015, vendar se glavnina del izvaja v letošnjem letu. In ker je zastavljenih več deset novih kilometrov omrežja, bo kar nekaj teh tras potekalo po obstoječih cestiščih. Vsa ta delovišča in omejitve pretočnosti prometa bodo od nas zahtevale razumevanje in potrpežljivost. Posebej ker navedeni investicijski projekt še zdaleč ni edini, ki bo potekal čez poletje in jesen letošnjega leta. V juniju se začenja prenova Straške ceste (z izgradnjo pločnika in kolesarske steze), konec junija bo vzpostavljeno gradbišče na priključku Kettejevega drevoreda na Seidlovo cesto, poleg obstoječih gradbišč v Šentjoštu in Verdunu ter Potovem vrhu se začenja še obnova komunalnega omrežja v Smolenji vasi. V teku so javni razpisi za obnovo ceste v Velikih Brusnicah in Šmihelske ceste, kmalu bomo začeli iskati izvajalce za podaljšanje večnamenske poti do pokopališča v Srebrničah ter izgradnjo nekaterih drugih manjših odsekov kolesarskih poti. Zelo pomemben projekt se poleti začenja v mestnem jedru (prenova Glavnega trga), kjer začnejo z delom tako arheologi kot izvajalci gradbenih del. Večina navedenih gradbišč bo vplivala na prometne tokove v našem mestu in okolici. S sodelavci bomo naredili vse, da pripravimo ukrepe, ki bodo zagotavljali vsakodnevno prometno pretočnost. Prav tako vas bomo po številnih kanalih obveščali o predvidenih zaporah in obvozih. Ne moremo pa nadomestiti zaostanka, ki ga ima Novo mesto pri izgradnji ustrezne prometne infrastrukture v zadnjih desetletjih.

V Novo mesto vsakodnevno prihaja več kot enajst tisoč zaposlenih, ki ne živijo v naši občini. In kljub temu da novomeško gospodarstvo pridno polni državni proračun, država v zadnjih 20 letih ni zagotovila potrebnih regijskih povezovalnih in obvoznih cest. Ta zaostanek se bo začel odpravljati z izgradnjo prvega odseka 3. razvojne osi na vzhodni strani Novega mesta. Zelo vztrajni pa smo tudi z zahtevami, da se tekoče odvijajo postopki za izgradnjo zahodne in južne povezovalne ceste ter nove šmihelske obvoznice. V sklop večjih investicij na regionalni prometni infrastrukturi sodi tudi prenova križišča v Žabji vasi, kjer potekajo odkupi zemljišč zaradi precejšnje širitve križišča, kar bo povečali varnost tako za motorni promet kot kolesarje in pešce.

Verjamem, da je zelo stresno, ko se nam mudi in naletimo na kolono vozil, ki se premika po polžje. Vem pa tudi, da brez delovišč in zapor zaradi gradnje prenovljene ali nove infrastrukture ne bo nikoli bolje. Brez prilagoditev in sprememb torej ni razvoja. Zato si želim, da bomo vsi skupaj skozi poletje in jesen znali povezati pozitiven duh sprememb ob morebitnih težavah, na katere bomo naleteli. Več bomo imeli kvalitetne infrastrukture, hitreje se bo naša občina razvijala in še bolj bomo lahko ponosni na naše Novo mesto in vse kraje, ki ga obkrožajo. Skupni imenovalec, ki ga izpostavijo tuji gosti – teh je letos pri nas tudi zaradi praznovanja Jantarnega leta še več kot sicer –, sta izjemna naravna in kulturna dediščina ter izjemen potencial, ki ga ima Novo mesto. S projekti v letošnjem poletju in jeseni, ko bo potekalo več kot 60 občinskih investicijskih projektov, se ta potencial uresničuje in nadgrajuje.

Želim vam čim več prijetnih poletnih dopustniških dni. Doma, ob morju ali na drugih prijetnih lokacijah. In ne pozabite povabiti svojih prijateljev na obisk Novega mesta. Morda jih boste poleg ogleda Dolenjskega muzeja oz. razstav Jantarnega leta popeljali še po mestu in okolici ter ponosno povedali, da številna gradbišča pomenijo razvoj in pozitivne spremembe.