NoviceGregor Macedoni in Peter Gašperšič ob podpisu pogodb o sofinanciranju

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in minister za infrastrukturo Peter Gašperšič sta danes slavnostno podpisala sporazuma o sofinanciranju rekonstrukcije ceste skozi Velike Brusnice in rekonstrukcije Šmihelske ceste na odseku med Šukljetovo in Smrečnikovo ulico.

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni je ob podpisu sporazumov je izpostavil: »Veseli me, da smo prav danes, ko Novomeščani praznujemo občinski praznik, uspeli doseči dogovor o sofinanciranju dveh izjemno pomembnih pridobitev, ki sta v načrtovanju že kar nekaj let. Rekonstrukcija cest bo močno povečala prometno varnost na obeh lokacijah, zato je današnji podpis pogodbe lepo darilo za naše občane.«

Rekonstrukcija regionalne ceste skozi Velike Brusnice

Predvidena je obnova dela ceste skozi naselje Velike Brusnice, z ureditvijo pločnikov, javne razsvetljave, komunalne infrastrukture in regulacijo struge potoka. Celotna naložba bo znašala okrog 2,3 milijona evrov (z DDV), delež občine znaša okrog 19 % oziroma 440 tisoč evrov, delež države pa okrog 81 % oziroma 1,9 milijona evrov. Trenutno je v teku priprava javnega naročila za izvajalca. Pričetek del je načrtovan v drugi polovici letošnjega leta, zaključek v naslednjem letu. Poleti 2016 smo v naselju prestavili tudi zakristijo pri cerkvi, kar bo omogočilo dovolj prostora za razširitev ceste in pločnik.

Rekonstrukcija dela Šmihelske ceste 

Predvidena je obnova dela Šmihelske ceste, na odseku od Šukljetove do Smrečnikove ulice. Dela bodo obsegala ureditev pločnikov, avtobusnega postajališča, javne razsvetljave in komunalne infrastrukture. Celotna naložba bo znašala dobrih 850 tisoč evrov (z DDV), delež občine znaša okrog 40 % oziroma 340 tisoč evrov, delež države pa okrog 60 % oziroma 510 tisoč evrov. Pričetek del je načrtovan v drugi polovici letošnjega leta, zaključek v naslednjem letu.