Novo mesto

Gradimo prihodnost skupaj in strastno

Konec maja je Občinski svet potrdil Strategijo razvoja Mestne občine Novo mesto do leta 2030 kot osrednji občinski razvojni dokument. Zastavljena vizija se glasi: »MESTNA OBČINA NOVO MESTO JE S SVOJIMI NASELJI PAMETNA, TRAJNOSTNA IN VKLJUČUJOČA OBČINA ZA BIVANJE, DELOVANJE TER DRUŽENJE V REGIONALNEM, NACIONALNEM IN ČEZMEJNEM PROSTORU.« Strategija jasno izraža, da želi novomeška občina…